Hoppa till huvudinnehåll

SVERIGES HAMNARS POLICY: Säkerheten på undantag när Hamnarbetarförbundet ska kuvas

Sveriges Hamnars policy mot Hamnarbetarförbundet stänger ute hundra skyddsombud. Även kommunala hamnbolag låter säkerhetsarbetet bli lidande till förmån för Svenskt Näringslivs attack på Hamnarbetarförbundet.

Montage: Proletären

Den 1 april infördes Sveriges Hamnars policy mot Hamnarbetarförbundet i alla hamnar i Sverige. Policyn går ut på att inte ge Hamnarbetarförbundet någonting som de inte kan kräva enligt lag. Det innebär bland annat att samtliga skyddsombud från Hamnarbetarförbundet inte längre får verka som tidigare. 

– Det är en väldigt ful spelbricka att använda, säger Robert Lindelöf som är förtroendeman i Hamnfyran i Göteborg. Att använda hamnarbetares liv som spelbrickor, det är så vansinnigt lågt att det saknar nästan motstycke.

– I Göteborg har vi redan haft två allvarliga olyckor sedan första april. Som tur var inte med dödlig utgång, men med allvarliga personskador.

Arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar är en del av Svenskt Näringsliv och policyn en del av Svenskt Näringslivs attack på strejkrätten, där produktionstappet i Göteborgs hamn tagits som intäkt för Ylva Johanssons utredning av konflikträtten.

Att det i själva verket var APM Terminals lockout som orsakade den ojämförligt största delen av förlorade arbetstimmar i Göteborgs hamn förra året nämns knappast i Svenskt Näringslivs propaganda. Istället är det Hamnarbetarförbundet som utmålas som problemet som måste bort.

– Jag tycker det är väldigt underligt att folk från andra fackförbund inte reagerar hårdare. Utredningen riskerar ju att användas som murbräcka för att få in gula fackföreningar och avtalsshopping i hela landet. Den kan få enorma konsekvenser för alla fackförbund i Sverige, säger Robert Lindelöf. 

Robert Wettersten
Robert Lindelöf

Robert Lindelöf jobbar i roro-terminalen i Älvsborgshamnen i Göteborg – som inte drivs av APM Terminals – där Hamnarbetarförbundet organiserar omkring 95 procent av hamnarbetarna. 

Han berättar att sedan Sveriges Hamnars policy infördes kan ett femtontal av Hamnarbetarförbundets skyddsombud inte längre verka i roro-terminalen, och i hela landet är det omkring hundra av Hamnarbetarförbundets skyddsombud som stängs ute från skyddsarbete.

Transport har långtifrån tillräckligt många skyddsombud bland sina medlemmar för att täcka upp bortfallet.

– I Älvsborgshamnen tror jag de har sammanlagt elva stycken. Och nästan alla deras medlemmar jobbar dagtid, det betyder att på kvällar och nätter har vi inga skyddsombud där, säger Robert Lindelöf.

I Göteborg har vi redan haft två allvarliga olyckor sedan första april. Som tur var inte med dödlig utgång, men med allvarliga personskador.

Sveriges Hamnar har drivit igenom policyn mot Hamnarbetarförbundet i samtliga hamnar i Sverige, oavsett hur det tidigare har fungerat mellan arbetsgivaren och den lokala avdelningen av Hamnarbetarförbundet. Om policyn inte genomförs hotas bolagen med böter av Sveriges Hamnar.

Christian Thernström sitter i styrelsen för Hamnarbetarförbundets avdelning 121 Karlshamn. Han berättar om hur policyn slagit mot det lokala skyddsarbetet.

– Vi hade tolv skyddsombud som inte får verka längre. De har ersatts med en person från Transport som ska sköta alla hamnområden. Tidigare har vi haft minst ett på varje ställe, i verkstad, oljehamn, sjöterminal, färjeterminal och bogserbåtar.

– Våra chefer tycker inte detta var någon positiv grej. De har inte klagat på vårt samarbete, vi har haft ett bra klimat i vår hamn. Men de är bakbundna. De hotas med vite och uteslutning ur sin centrala organisation, säger Christian Thernström.

I Karlshamn ägs och drivs hamnen av det kommunala Karlshamns Hamn AB, som genomför Sveriges Hamnars policy trots den negativa påverkan på skyddsarbetet. Styrelseordförande är socialdemokraten Anders Karlsson. Proletären har sökt honom utan framgång.

I Helsingborg är det tretton skyddsombud från Hamnarbetarförbundet som ersatts av fyra stycken från Transport, varav en enda är i produktionen. Där drivs hamnen också av ett kommunalt bolag. Mikael Andersson (S) är vice ordförande i Helsingborgs Hamn AB.

Varför ställer ni upp på Sveriges Hamnars krigföring mot Hamnarbetarförbundet?

– Ja det är klart man kan se det som en krigföring. Vi hade valet att antingen är man med i Sveriges Hamnar och följer de direktiv som kommer därifrån, eller så får man lämna Sveriges Hamnar. Att lämna hade nog inte varit det bästa för bolaget, och till stor del sitter man ju fast i att göra det bästa för bolaget.

I kommunens ägardirektiv står det att ”Helsingborgs Hamn ska ha den bästa arbetsmiljön bland Sveriges hamnbolag” och att ”bolaget ska systematiskt minimera riskerna i verksamheten och prioritera hamnens säkerhetsarbete”. Hur rimmar det med att tretton skyddsombud inte längre får gå skyddsronder och inte får vara med i skyddskommittéer?

– Det är en utmaning. Självklart kommer det att krävas lite förändringar. Men tanken är att det ska vara en säker och bra arbetsmiljö ändå. För det är ändå samma arbetare som är på arbetsplatsen och det är allas ansvar att man har en bra och säker arbetsmiljö.

Hur ser du som vice ordförande i bolaget på ditt eget ansvar för arbetsmiljön?

– Det är jättestort. Och jag tänkte jag ska åka ut och kolla hur den fungerar, för jag har letat i information om det men har inte rent fysiskt varit ute själv.

Mikael Andersson säger att Helsingborgs Hamn haft en bra dialog med Hamnarbetarförbundet men vill inte kommentera om bolaget helst hade sluppit policyn från Sveriges Hamnar.

– Jag förstår att den har kommit till. Men jag tycker inte om att det ska behöva styras på det sättet. Sedan är det lite olyckligt att det är diskussioner om att det ska lagstadgas också. Jag tycker det ska vara arbetsmarknadens parter som löser sådana problem.

Du vill inte ha någon förändring av konflikträtten?

– Nej, jag känner inte det. 

Oskar Grönstedt Andersson är ordförande i Hamnarbetarförbundets avdelning 8 Sundsvall. Han berättar att det är åtta till tio skyddsombud i Sundsvall som inte längre får gå skyddsronder.

– Nu får man jaga rätt på de få skyddsombud Transport har. Vissa dagar finns det inte ett enda skyddsombud från Transport här. Nu får det komma någon från en annan avdelning för att kunna gå skyddsrond på en båt till exempel. Och det kan vara någon som ytterst sällan är på en båt utan bara lastar lastbilar eller järnvägsvagnar annars.

I Sundsvall drivs hamnen av SCA men kommunen äger infrastrukturen. Sundsvalls Hamn AB, som ägs till 85 procent av kommunen och till 15 procent av SCA Logistics, är samordningsansvarigt för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i hamnområdet.

Styrelseordförande i Sundsvalls Hamn AB är socialdemokraten Anita Bdioui. Hon säger sig vara ovetande om förändringarna i hamnen och vill inte kommentera Sveriges Hamnars policy.

– Det kanske inte har påverkat oss negativt eftersom det inte kommit några signaler om någon oro i vår hamn. Skulle det vara några oroligheter hade det kommit upp på styrelsemöte och det har det inte gjort.

Stefan Hansson (S) är ordförande i kommunala Stockholms Hamnar AB. Han vill inte heller kommentera policyn.

– Det är arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnars ställningstagande och agerande i en arbetsmarknadskonflikt och det tänker inte jag blanda mig i.

Robin Lagerberg sitter i styrelsen för Hamnarbetarförbundets avdelning 1 Stockholm. Han säger att trots att sex skyddsombud inte längre får verka är det förhållandevis lugnt i Stockholm.

– Det finns inget förakt mot Hamnarbetarförbundet i Stockholm.

Robert Lindelöf i Göteborg tror säkert att en del av hamnbolagen egentligen helst hade sluppit Sveriges Hamnars policy.

– Men varje chef i alla Sveriges hamnar har ett eget ansvar. Man kan inte skylla på att man bara följer ett organisationsintresse. De är inga offer.