Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten – Preembeslutets miljöeffekt är oklart

I söndags stod det klart att Preem drar tillbaks sin ansökan om att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Men vilken miljöeffekt detta får är ännu skrivet i stjärnorna, skriver Yngve Berlin, kommunstyrelseledamot för K i Lysekil.

Preembjörnen.
Montage: Proletären

Preem backar från den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil. I ett pressmeddelande förklarar styrelsen att det så kallade ROCC-projektet, att uppgradera svavelhaltig restolja till bland annat renare fartygsbränsle, skrotas. Skälet uppges vara att det inte längre bedöms tillräckligt profitabelt, eller ”kommersiellt hållbart”.

Huruvida detta är hela sanningen är svårt att bedöma. Preems affärsidé byggde på en utlovad skärpt internationell lagstiftning, med förbud att använda restolja som fartygsbränsle.

Internationell lagstiftning om renare drivmedel för att minska föroreningarna i de hårt belastade haven är akut. Så länge det finns en efterfrågan kommer någon att leverera produkten. Så det enda vi säkert vet idag, är att denna produkt inte kommer att produceras i Lysekil.

Hur restoljans framtida användning blir, nu när den inte kommer att tas om hand i Lysekil ger Preem inget svar på. Men så länge det inte existerar förbud att exportera den, är i alla fall vi miljövänner i K i Lysekil bekymrade.

En given fråga är hur stor betydelse opinionen mot utbyggnaden har haft på Preems beslut. Ingen, säger Preem. Det är affärsmässiga grunder och ROCC-projektet var, ”tekniskt utmanande och resurskrävande”. Ja, självklart är det så.

Men en viss betydelse har miljöopinionen naturligtvis haft. Mest symbolisk, för att peka på oljan som ett avgörande hot mot miljön och framtiden. Preembjörnen har blivit en enkel och tydlig symbol som samlat en brokig miljörörelse. Budskapet, att kunde man bara tvinga ned denna best, då var mycket vunnet i kampen för klimatet.

Nu skall man nog inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten. För vilken verklig, positiv, global miljöeffekt Preems senaste beslut får är skrivet i stjärnorna. För ”marknaden” är, precis som växthusgasen, gränslös och förödande.

Så i vilket fall, så återstår storviltet att betvinga, för att göra verklig skillnad i kampen mot rovdrift och miljöförstörelse.

Yngve Berlin
Kommunstyrelseledamot, K i Lysekil