Hoppa till huvudinnehåll

"Samtycke måste nu uttryckas i ord eller handling"

- Det här är en seger, säger Elin Sundin, ordförande för Fatta, om den nya samtyckeslagen som riksdagen röstat igenom.

Elin Sundin, ordförande för Fatta.
Margareta Bloom Sandebäck

Riksdagen röstade den 23 maj ja till en samtyckeslag, vilken innebär att sex måste vara frivilligt genom att man uttryckligen sagt ja eller aktivt visat sitt deltagande. Om sexet är ofrivilligt är det olagligt och därmed också straffbart. 

– Det här är en seger, säger Elin Sundin, ordförande för organisationen Fatta som jobbar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lag.

Elin Sundin berättar att en samtyckeslag är viktig då den nuvarande lagen kräver att det funnits våld eller hot med i bilden eller att personen som blivit utsatt för sexuellt övergrepp befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Detta gör att endast de grövsta sexualbrotten leder till åtal och fällande dom, men de är inte de vanligaste.

– Den nuvarande lagen förutsätter även att man gjort motstånd, men en rapport från Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna visar att sju av tio personer fryser i ett tillstånd där de inte kan göra något alls. Idag är det sexuella våldet sanktionerat eftersom att man inte fälls för det. Samtycke måste nu uttryckas i ord eller handling. I alla andra fall är det våldtäkt, säger Elin Sundin.

Den nya lagen som träder i kraft den 1 juli 2018 är en förutsättning, men bara början för att minska sexuellt våld menar Fatta. Nu krävs arbete för att ändra rådande våldtäktskultur till en samtyckeskultur. Bland annat krävs obligatorisk utbildning av rättsväsendet om den nya lagen.

– Regeringen har lagt pengar på det, men det är för lite. Det ska göras en webbutbildning, men frågan är om vi når målgruppen. Kommer vi ut till alla dem som offret möter i en rättsprocess? Den som blivit utsatt för sexuellt övergrepp ska kunna känna sig trygg, vilket man inte gör idag. Man brukar tala om en andra våldtäkt på grund av de förlöjligande och förminskande frågorna en får.

– Då det är i överhängande grad män som våldtar handlar det om att nå dem. Vi kan inte fortsätta se genom fingrarna och säga ”boys will be boys”. Jämlikt sex är allas ansvar, speciellt männens för männen att ta.