Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Säpo i USA:s 5G-tjänst

Vid årsskiftet infördes lagen om elektronisk kommunikation. Att lagen är riktad emot Kina och Huawei råder det inga som helst tvivel om.

De kinesiska mobiltillverkarna Huawei och ZTE är inte längre välkomna i det svenska 5G-nätet.
Hongka Wiailzu

Förra veckan beslutade Post- och telestyrelsen, PTS, att de kinesiska telekombolagen Huawei och ZTE inte är välkomna i svenska 5G-nät. De företag som vill komma över en 5G-licens får inte heller använda produkter från dessa företag. Den 10 november börjar PTS auktionera ut 5G-frekvenserna.

Utbyggnaden av trådlös dataöverföring kommer knappast att påverka den vanlige mobilanvändaren. Det är inom industrin tekniken ses som nödvändig, där självkörande bilar och uppkopplade prylar är först ut. Därpå väntas den ha betydelse för sjukvården. Tekniken möjliggör även omfattande övervakning av enskilda medborgare, som lever allt mer uppkopplade till tekniska system.

Vid årsskiftet infördes lagen om elektronisk kommunikation. Regeringen hävdar att den nya lagen är till för att öka säkerhetskraven för de trådlösa näten. Men syftet är att stärka inflytandet över vilka aktörer man vill ha i de nationella näten, utifrån politiska bedömningar.

Den nya lagen stadgar att PTS ska samråda om tillstånden med Säpo och Försvarsmakten samt att Säpo och FRA ges rätt att stoppa aktörer som bedöms vara säkerhetsrisker. Försvarsmakten får också rätt att överklaga beviljade tillstånd eller återkalla befintliga tillstånd om hot upptäcks. Att lagen är riktad emot Kina i allmänhet och Huawei i synnerhet råder det inga som helst tvivel om.

Bakgrunden finns som så ofta att söka i USA och i landets pågående handelskonflikt med Kina. Donald Trumps utfästelse om att ”göra Amerika stort igen” kan bara infrias om USA:s storföretag hämtar hem produktion från Kina. Men pengar luktar som bekant inte. Inget amerikanskt företag vill frivilligt flytta hem när profiten är mycket större i Kina, där låga löner och dåliga villkor för arbetarna gör produktionen extra lönsam. 

Men frivillighet kan ersättas med tvång. Det är mot den bakgrunden USA:s handelskrig mot Kina ska ses. Kina å sin sida tittar inte stillatigande på när deras expansiva marknader och inkomster hotas. Den nya sidenvägen ska ses mot denna bakgrund, likaså det planerade samarbetsavtalet med Iran, som de just nu förhandlar om. Kina är ett extremt exportberoende land.

För att upprätthålla och utveckla sin position har man satsat stora resurser på högteknologi. Redan 2012 gick Huawei om Ericsson som världens största leverantör av telekomteknik. Kinas vision är att senast 2025 vara oberoende av import av högteknologiska produkter.

Denna vision utgör ett verkligt hot mot USA:s teknologiska och ekonomiska ställning. Därför bekämpar USA och Trumpadministrationen de kinesiska IT- och telekomföretagen. I somras var det appen TikTok som Trump bannlyste och hotade lagstifta emot. Förra året infördes ett embargo mot Huawei, som USA klassat som en säkerhetsrisk och som en representant för den kinesiska staten. Via sanktioner har Trump-administrationen stoppat Huawei och dess leverantörer att använda amerikanska högteknologiska programvaror.

USA utövar även påtryckningar på sina allierade att bojkotta Huawei. Bland annat har man hotat med att strypa utbytet av underrättelseinformation med länder som låter Huawei bygga 5G-nät. Först att falla för påtryckningarna var Norge och nu i somras följde Storbritannien. Även Japan, Australien och Taiwan har förbjudit Huaweis utrustning i sina 5G-nät. 

Sverige anpassade sig förra året och resultat blev den nya lagen, där säkerhetspolis och försvarsmakt ges politisk vetorätt på den förment fria kapitalistiska marknaden. Säpochefen Klas Friberg hävdar att Kina utgör ”ett av de största hoten mot Sverige”.

Enligt Friberg bedriver den kinesiska staten cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. ”Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling”, påstår Friberg. ”Det här måste vi förhålla oss till när framtidens 5G-nät byggs. Vi kan inte kompromissa med Sveriges säkerhet.”

Bevisen för anklagelserna om spionage och stöld undanhålls givetvis allmänheten, om de alls finns. Vem tror att det i dessa högteknologiska tidevarv enbart skulle vara kinesiska företag som ägnar sig åt industrispionage för att stärka sitt varumärke och öka sina vinster?

De läckta dokumenten från visselblåsaren Edward Snowden visade redan för sju år sedan hur USA bedriver hackerattacker och cyberövervakning över hela världen, bland annat via företag som Google och Facebook, som gladeligen levererar data till säkerhetsmyndigheten NSA. 

Mot den bakgrunden är borgarklassens uppslutning bakom Säpos nya makt och USA:s pekpinnar illavarslande. Anförda av diverse ledarskribenter hyllas Post- och telestyrelsens beslut att stoppa de kinesiska företagen. För marknadsfundamentalister som PM Nilsson på Dagens Industri, Henrik Sundbom på Svenska Dagbladet och Gunnar Jonsson på Dagens Nyheter är plötsligt allt tal om den fria marknaden och konkurrens på lika villkor som bortblåst.

När idollandet USA kallar sluter man lydigt upp och procentar med sina principer. Längst går Fredrik Haage på Smålandsposten, som kallar Kina för en terrorstat och anklagar landet för att vara allierad med skurkstater.

Vi är inte naiva i synen på den kinesiska kapitalismen och dess intressen. Men vi är heller inte några tillskyndare av stigande spänningar i världen, där USA-imperialismen gör allt för att klamra sig fast vid sin gamla maktställning. För svensk del handlar det om att inte lyda USA:s diktat.

Istället är det nödvändigt att återupprätta en strikt neutralitetspolitik och att befria samhället från de privata företagens huggsexa om vanligt folks kommunikation och sociala umgänge på nätet. Här borde ett statligt helhetsgrepp tas. Varför inte låta det svenska 5G-nätet byggas av ett statligt ägt Ericsson?