Hoppa till huvudinnehåll

Sjuksköterskestudenter kräver högre löner och bättre arbetsmiljö

Över 900 sjuksköterskestudenter i Västra Götalandsregionen har skrivit under ett brev med krav på högre ingångslöner och tryggare arbetsmiljö – annars kommer de vägra att arbeta inom regionen.

Jesper Johansson och Amanda Rydstern, sjuksköterskestudenter som läser sin sista termin på Göteborgs Universitet. De och 930 andra sjuksköterskestudenter i regionen ställer krav på högre ingångslöner och tryggare arbetsmiljö.
Artur Szandrowski

I Västra Götalandsregionen har 932 sjuksköterskestudenter, varav 216 läser termin sex och tar examen nu till sommaren, slutit sig samman bakom krav på höjda ingångslöner och bättre arbetsmiljö – annars kommer de att vägra ta anställning inom regionen. Kraven är formulerade i ett brev som skickats till 180 regionpolitiker och sjukhusdirektörer.

– Det började med en stor oro och rädsla i klassen över att komma ut i arbetslivet, säger Amanda Rydstern, sistaterminsstudent och en av initiativtagarna, till Proletären.

– På en föreläsning pratades det en del om hur mycket man kan effektivisera sitt arbete. Och vi upplevde att ingen pratade om det faktiska problemet, att det är personalbrist och en bristfällig arbetsmiljö, säger klasskamraten Jesper Johansson.

Båda känner stor oro inför att börja arbeta i vården så som den ser ut idag. Under sina praktiktillfällen och under sommarjobb och vikariepass har de fått erfara precis hur hårt ansatt vården är.

– Det har varit kämpigt, mycket stress, hög arbetsbelastning. Många har känt att man får vara där för att jobba, och inte för att lära sig, säger Jesper Johansson. 

– Som student har man träffat många handledare och nyutexaminerade kollegor som berättat att de mött saker de inte varit redo för, eller inte orkar jobba heltid för att det är så hårda krav eller stressig arbetsmiljö. Det är en skrämmande verklighet, säger Amanda Rydstern.

Enligt Vårdförbundet ligger Västra Götalandsregionen på 14:e plats av Sveriges 21 regioner när det kommer till medellöner. Studenternas krav är minst 30.000 kronor i ingångslön, flera tusen över nuvarande belopp.

– Vi ser lönen som ett incitament för att förbättra arbetsmiljön, säger Jesper Johansson.

– En avdelnings arbetsmiljö bygger på att man har erfaren personal som jobbat länge. I dagsläget hoppar många runt för att förbättra sina löner eller slutar på grund av arbetsbelastningen. Med en hög lön vill kanske fler söka och kan påbörja byggandet av en bättre arbetsmiljö.

– Det blir också en ringar-på-vattnet-effekt. Om vi får högre ingångslöner kan det leda till bättre löner för dem som redan jobbat ett tag, tillägger Amanda Rydstern.

Responsen har varit positiv, säger de två sjuksköterskestudenterna. Kamphälsningar och instämmanden har haglat in på sociala medier och brevet har uppmärksammats i lokal-tv och radio. Men de har inte fått höra särskilt mycket från regionpolitikerna och sjukhusdirektörerna. Regionens oppositionspartier S och V har i alla fall svarat.

– De skrev att de håller med oss och att deras budget inte gått igenom, för att de inte har majoritet i regionen och att de har planer på att satsa på sjukvården… sen bifogade de väl en del siffror och så… det är svårt att avgöra om det räcker, säger Jesper Johansson.

Låter lite som typiska valårssvar…?

– Ja… det är väl vad kan man väl förvänta sig.

Studenternas kravbrev:

Till alla regionpolitiker inom Västra Götalandsregionen, styrelseledamöter för regionens sjukhus samt sjukhusdirektörer för SU, SÄS, NU-sjukvården, Sjukhusen i väster och SkaS

Hej.

Vi är 932 sjuksköterskestudenter från olika lärosäten i Västra Götalandsregionen, varav 216 går termin 6 och tar examen nu till sommaren. Samtliga av oss känner av den ohållbara situationen på regionens sjukhus och som nyutexaminerade kommer vi inte att ta anställning inom regionens sjukhus om inte anställningsvillkoren förbättras. Vi kräver en högre lön och en trygg arbetsplatsintroduktion där vi tillåts vara nya på arbetet. 

Våra krav:

En minimilön på minst 30.000 kr.

En trygg arbetsplatsintroduktion på minst 4 veckor.

Vi känner en oro inför vårt kommande yrkesliv, en oro och rädsla för att jobba under hårt pressade förhållanden. Under praktik har vi fått agera som personal för att få vården att gå ihop. Vi har mött nya sjuksköterskor som inte fått möjligheten att vara just nya och istället ställts inför alltför svåra situationer. Sjuksköterskor bryter dagligen ihop av den etiska stressen, andra har förlorat sitt privatliv. Föreläsare pratar om vikten av att känna av tecken på utmattningsdepression, är det rimligt att det förväntas hända? Vi vill arbeta med det vi valt att studera men vi kan inte betala hyra, leva våra liv och hålla ihop på endast passion.

Konsekvenserna av den rådande sjuksköterskebristen är många och tydliga. Sjuksköterskor arbetar övertid, dubbla arbetspass, blir inbeordrade och får ingen chans till återhämtning. Den pressade arbetsmiljön i kombination med den låga lönen leder till hög personalomsättning eftersom sjuksköterskor inte mäktar med situationen. Detta bidrar till försämrad arbetsmiljö och ännu större arbetsbörda för dem som väljer att stanna kvar vilket äventyrar patientsäkerheten.

Kompetent och erfaren personal behövs för att bedriva en god och patientsäker vård. För att motivera sjuksköterskor att stanna kvar på sina arbetsplatser behövs en bättre arbetsmiljö och högre lön. Sjuksköterskor bär ett stort ansvar för patienter och ett litet misstag kan få stora konsekvenser. 

En väl genomförd introduktion behövs för att vi som nya i yrkesrollen ska kunna genomföra ett bra arbete med våra kollegor och för våra patienter. Vi ska inte behöva stå ensamma och ta viktiga beslut som berör folks hälsa och liv utan att känna oss trygga i detta. 

Lönen behöver vara högre. Vi har utbildat oss i tre år för en akademisk examen och därmed förväntar vi oss likt andra yrken med samma utbildningstid att belönas för detta. 

Om våra två krav inte uppfylls kommer vi inte ta en anställning inom Västra Götalandsregionen. 

Vi skriver detta brev med viss sorg då många av oss har sett fram emot att få ta anställning på något av regionens sjukhus för att få möjligheten att utvecklas i vår nya roll som sjuksköterska. Så som situationen ser ut just nu känner vi inte att det är ett alternativ. Samtidigt som vi just nu är besvikna, ser vi med tillförsikt på framtiden: om villkoren förbättras för vårdpersonalen kommer vården kunna bli bättre för alla, och vi vill jobba i en organisation där vi har förutsättningarna att ge patienterna en vård som både de och vi själva är nöjda med. Ni har nu möjligheten att förbättra arbetsvillkoren och vården i Västra Götalandsregionen, vi hoppas ni tar detta ansvarsfulla uppdrag på fullt allvar. 

Med hopp om förändring och en framtida anställning inom Västra Götalandsregionen,

932 sjuksköterskestudenter, termin 1-6, från Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet samt Högskolan i Halmstad (Campus Varberg).