Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Skam över politikerna som säljer ut yttrandefriheten

Riksdagen röstar igenom betydande inskränkningar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Proletären

Idag är en mörk dag för den svenska demokratin och yttrandefriheten. Idag röstar riksdagen igenom betydande inskränkningar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Inte bara ska utlandsspioneri vara straffbart, utan också ”röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete”.

Det betyder att det blir straffbart för visselblåsare, journalister och utgivare att till exempel avslöja krigsbrott i internationella krigsinsatser där Sverige deltar som ”kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation”.

Det innebär att det också blir straffbart att avslöja lögner som internationella insatser bygger på, som ”massförstörelsevapnen” i Irak till exempel.

Sverige får nu lagar som gör att svenska journalister och visselblåsare kan gå samma öde till mötes som Julian Assange, som tynar bort i fängelse för att han avslöjat USA:s krigsbrott i Afghanistan och Irak.

Inskränkningarna i yttrandefrihets- och pressfriheten kommer inte i ett vakuum, de är nära sammankopplade med Sveriges närmande till Nato. Det är också Natosamarbetet och kommande Natokrig där Sverige deltar som inte ska få äventyras av några visselblåsare på insidan eller av några nyfikna grävande journalister och modiga ansvariga utgivare.

Idag är en mörk dag, som visar hur Sverige går i USA:s och Natos ledband till den grad att en närmast enig riksdag (förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet) säljer ut yttrande- och pressfriheten och röstar för att inskränka den hittills grundlagsskyddade meddelarfriheten.

Skam över de Natokramande politikerna som ser krypandet för krigsalliansen Nato som överordnat de demokratiska rättigheterna.