Hoppa till huvudinnehåll
Av
Lärare

Ledarkrönika: Skolelever säljs som boskap

Få talar om den människohandel som pågår inom det svenska skolsystemet.


I Sverige går nästan 1,5 miljoner barn och ungdomar i skolan. Av dessa går 278.000 i en friskola. Ett antal som ökar för varje år.

Den svenska skolmarknaden är unik i världen genom att tillåta privata företag att plocka ut vinst från skattefinansierade skolor. Men endast sex procent av väljarna tycker det är en bra idé att friskolor fritt ska få plocka ut dessa vinster. Om detta talar många, men få talar om den människohandel som pågår inom det svenska skolsystemet.

De närmare 800 enskilda huvudmännen, som äger en skola, kan när som helst få för sig att sälja sin skola för att kamma hem ytterligare miljoner till sin privata kassa. Med de sålda skolorna följer eleverna. Dessa elever har ingen möjlighet att få yttra sig och påverka om de vill bli sålda eller om de vill förknippas med den nya ägaren.

Den här veckan bytte friskolan Växjö Fria Gymnasium ägare. För 45 miljoner kronor köpte börsföretaget Cedergrenska utbildning skolan och dess 500 elever. Förfarandet visar vilken marknad svensk skola är. Skolor, personal och elever ses som varor som kan säljas hur som helst.

Hade nuvarande ägare brytt sig om eleverna och deras intressen hade de åtminstone väntat med att byta ägare till dess att läsåret var slut. Då hade de elever som inte vill säljas och förknippas med de nya ägarna kunnat påverka sin situation och välja en annan skola. Men i dagens marknadsskola ses elever som affärstillgångar som kan säljas och köpas likt boskap på en kreatursmarknad.

Det är från elevernas skolpeng som vinsternas hämtas. Ju fler elever som köps, desto mer skattepengar följer med dem.

Frågan är hur många som vill förknippas med Cedergrenska med tanke på denna koncerns mycket tvivelaktiga bakgrund. Företaget börsintroducerades i maj 2021 och hade då 26 skolenheter i Stockholmsregionen. Koncernen registrerades så sent som 2018, men där bakom finns en historia som ägarna inte gärna skyltar med.

Cedergrenskas tre dotterbolag är Tibble gymnasium, Marina Läroverket och Täby friskola. I samtliga dessa tre finns tydliga och omfattande kopplingar mellan skolans ägare och moderata politiker.

2007 privatiserade Täbys moderata politiker med Filippa Reinfeldt och Iréne Svenonius i spetsen Täby gymnasium. För en fjärdedel av marknadspriset såldes den kommunala egendomen till skolans moderata rektor. Försäljningen fälldes i Kammarrätten, men detta lagbrott bekymrade varken kommunledning eller skolledning. 

Även förvärvet av Täby friskola, som då hette Hägernäs skola, skedde under tvivelaktiga former och med nya kopplingar till moderata politiker, vilket Uppdrag granskning visat. För två år sedan köpte Cedergrenska Marina Läroverket i Danderyd. Där hade skolan beviljats bygglov och hyrts ut av samma moderata politiker som ägde skolan. Jäv, korruption och olagligheter följer i spåren av friskolekoncernen Cedergrenska. 

Är det rimligt att barn och unga ska behöva förknippas med så tvivelaktiga bolag?

Jan-Åke Karlsson
Gymnasielärare