Hoppa till huvudinnehåll

Skrämselmetoder och rykten skapar opinion för ombildningar

Enligt ett utskick till boende i Haga, Göteborg, riskerar deras lägenheter säljas ut av det kommunala bostadsbolaget. Enda sättet att rädda situationen är att bilda en bostadsrättsförening, enligt utskicket. Men informationen är falsk.

Flygbladet de boende i kvarteret Kadetten fick i sina postlådor i februari.
Nätverket Stoppa Ombildningarna/Proleäten Montag: Proletären

I mitten av februari fick boende i kvarteret Kadetten i Haga, Göteborg, ett flygblad i brevlådan. I detta menar ett antal boende att hyresfastigheten de bor i riskerar att säljas av det kommunala bostadsbolaget Poseidon.

Enda sättet att undvika att deras lägenheter säljs till en sämre hyresvärd eller får kraftigt höjda hyror är att bilda en bostadsrättsförening och köpa fastigheterna, argumenterar de som skrivit flygbladet.

Men utskicket innehåller direkta felaktigheter och mycket tyder på att det snarare handlar om att sprida rädsla bland hyresgästerna och piska upp en opinion för att ombilda till bostadsrätter. Fastighetsbolaget Poseidon har till exempel inte alls planer på att sälja ut fastigheten, enligt Hem & Hyra.

Sant är dock att Poseidon och politikerna i Göteborg stad sålt ut ett flertal hyresfastigheter de senaste åren. Och om tillräckligt många hyresgäster ställer sig bakom en utförsäljning i Haga kan detta leda till Poseidon ändrar sin ståndpunkt i frågan om fastigheterna i Haga.

Nätverket Stoppa Ombildningarna var först med att uppmärksamma händelserna i Haga och försöker nu organisera hyresgästerna mot en ombildning.

”På flera håll i Göteborg ser vi nu hur tvivelaktiga metoder används för att driva fram ombildningar av våra gemensamt ägda fastigheter. Detta kommer få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för alla göteborgare, oavsett hur eller var vi bor idag”, skriver nätverket på sin hemsida.

Det privata konsultbolaget Bra Boende Centralt står med som kontakt i brevet. Detta konsultbolag har varit involverade i flera andra ombildningar av hyresrätter. Ett exempel är då Bra Boende Centralt befann sig i jävliknande situation när de konsulterade Poseidon om en utförsäljning i Hjällbo – samtidigt som man också hjälpte en nybildad bostadsrättsförening att köpa en av fastigheterna.

Eftersom konsultbolaget jobbar per provision har företaget blivit kritiserat för att både ha ett affärsintresse i utförsäljningen samtidigt som man är en av de rådgivande parterna.

Brevet till de boende i Haga är inte det enda exemplet på hur rykten sprids i syfte att skapa opinion för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Samma sak hände i kvarteret Grenadieren i Haga där boende knackade dörr och menade att det fanns en risk för utförsäljningar om de inte bildade en bostadsrättsförening. Något som visade sig vara felaktig information.

I detta fall uppmanades oroliga hyresgäster att skriva under en lista om de önskade mer information. Denna lista lämnades senare in till fastighetsägaren som ett underlag för att det fanns opinion för en utförsäljning av kvarteret.