Hoppa till huvudinnehåll

Replik: Slöjförbud i skolan främjar jämställdheten

DEBATT. Den svenska lagstiftningen med styrdokument och läroplaner, betonar och understryker att förskolan och skolan skall främja jämställdhet mellan könen. Därför bör slöja inte tillåtas i skolan, skriver Ewy Gahnström i sitt debattsvar till Asia Jasmin Janabis debattartikel i Proletären nr 10.

Förskolläraren Ewy Gahnström svarar på Asia Jasmin Janabis debattartikel om slöjförbudet i Skurups skolor och förskolor.
Montage: Proletären

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Asia Jasmin Janabi uppmanar oss i en debattartikel i Proletären nr 10 att inte glömma att Sverige har kämpat hårt för att komma långt i den demokratiska utvecklingen. Asia gillar inte slöjförbudet i Skurups kommun, något hon upplever som ett hot mot demokratin.

Frågan aktualiserades i en tv-debatt mellan en moderat politiker i Skurup och en slöjaktivist som på påståendet att ”slöjan är en symbol för underkastelse, ovärdig ett land som Sverige” svarade att ”flytta härifrån om det irriterar dig”. Att Moderaterna som Asia skriver ”struntar fullständigt i andra kvinnoförtryck” är sant. Men det är en annan diskussion.

Så nej, vi tänker inte flytta från Sverige för att vi inte accepterar uråldriga religiösa och konservativa seder och bruk avsedda att hålla kvinnor i ett järngrepp. Vi accepterar inte heller de parallellsamhällen runt om i Sverige där reaktionära män stiftar egna lagar, klansamhällen byggda på uråldriga religiösa traditioner och sedvänjor. Slöjan, eller tygstycket som Asia kallar det, är en del av detta förtryck.

Vi är stolta över arbetarrörelsen och dess partier och kvinnoorganisationer som har kämpat och drivit igenom lagar som skall skydda kvinnor och barn från våld och övergrepp. Lagar som bland annat är baserade på mänskliga rättigheter och FN:s kvinnokonvention och barndito, med grundläggande värderingar om jämlikhet och jämställdhet, liksom i synen på familj och barnuppfostran.

Den svenska lagstiftningen med styrdokument och läroplaner, betonar och understryker att förskolan och skolan skall främja jämställdhet mellan könen. Förskolan och skolan har ett ansvar att säkerställa varje barns frihet och integritet. Men när man sätter sjal på barn sexualiserar man barnen, de blir objekt som berövas sin barndom och sin rätt att leva på samma villkor som andra barn.

Flickor blir trakasserade och hotade av sina bröder och andra manliga släktingar då de vägrar bära slöja. Jag vet av erfarenhet att föräldrar ibland ringer till förskolor och skolor och kontrollerar att slöjorna sitter på.

Förbud mot att bära slöja har inget med invandrarfientlighet att göra. Slöjan är i grunden ett kvinnoförtryck och ett uttryck för värderingar och regler som går ut på att mannen är överordnad kvinnan.

I grunden är slöjan alltså en symbol för kvinnoförtryck, ett plagg som bärs för att kvinnorna inte skall väcka begär hos männen. Men om det väcker anstöt så får de väl stanna inne. Det kan aldrig bli så att vi ska vara så toleranta att vi tolererar de intoleranta.

I Sverige har alla barn samma rättigheter, inte bara på papperet. Barnen lever här och nu och vi är skyldiga att låta dem få en barndom och en ungdomstid utan inflytande från reaktionära och gamla religiösa seder och bruk.

Att förbjuda slöja på flickor och unga kvinnor i förskolan och skolan upp till 18 år är en bra början.

Ewy Gahnström
Förskollärare