Hoppa till huvudinnehåll
Av
Lärare

Ledarkrönika: Ställ in Aurora 20 – pengarna till vården!

Kostnaderna för militärövningen Aurora 20 är 660 miljoner kronor. Ställ in övningen och överför pengarna till vården!


I början av maj planerar försvarsmakten att genomföra ännu en storskalig militärövning i vårt land. Även denna gång med deltagande av Natotrupper.

Aurora 20 är tänkt att bli ännu större än Aurora 17 för 2,5 år sedan. Vilka andra länder som ska delta i övningen håller försvarsmakten av någon konstig anledning ännu hemligt.

Känt är dock att omkring 25.000 militärer och annan personal ska delta, varav 3.000 från andra länder. Att trupper från kärnvapenländer som USA och Frankrike kommer att delta är knappast ens en gissning.

USA flyttar stadigt fram sina positioner i Europa. I april och maj i år tänker USA arrangera den stora övningen Defender Europe dit USA planerat skicka 20.000 soldater. Det är USA:s största militära insats i Europa sedan kalla kriget. Övningen som skulle utspelas i tio länder har nu kraftigt reducerats till följd av coronapandemin.

I Norge har Natoövningen Cold Response redan ställts in. Men här i Sverige finns inga planer på att ställa in eller minska utformningen på Aurora 20.

Försvarsmakten jobbar på enligt plan men planerar också för alternativa händelseutvecklingar, där tanken i så fall främst är att senarelägga övningen. Inget av de deltagande länderna har signalerat att de vill dra sig ur eller minska sitt deltagande vid Aurora 20.

Vid denna övning är det tänkt att försvarets nyinköpa Patriotmissiler ska göra premiär. Dessa har köpts från USA till en kostnad som motsvarar årslönen för 45.000 undersköterskor.

Kommunistiska Partiet är som bekant motståndare till den svenska smyganslutningen till Nato. Vi vill att värdlandsavtalet rivs upp och att den svenska alliansfriheten värnas. Vi initierade de breda protesterna mot Aurora 17 och vi har initierat nätverk för att protesterna mot Aurora 20. Vi vill inte se dessa krigsövningar i vårt land.

Men nu finns det ytterligare ett skäl till att kräva att Aurora 20 omedelbart stoppas: coronapandemin. Men inte primärt för att så mycket människor ska träffas vid övningen, vilket i sig utgör en smittspridningsrisk. Utan för att de pengar som övningen kommer att kosta omedelbart borde överföras till vården för att kunna bekämpa coronavirusets verkningar och bidra till att något litet avlasta denna hårt ansatta sektor.

Försvarsmakten får i år hela 60 miljarder kronor. Kostnaderna för Aurora 20 är 660 miljoner kronor där 200 miljoner är extra tillförda enbart för denna övning.

Sätt dessa pengar i relation till vad man hade kunnat få för dem i välfärden. Hela vård- och omsorgssektorn får ett statligt anslag på 84,2 miljarder kronor för 2020. En intensivvårdsplats i Sverige kostar mellan 50.000 och 80.000 kronor per dygn, det innebär att enbart kostnaden för Aurora 20 hade räckt till minst 8250 intensivvårdsdygn.

I en ovanlig och oviss tid då vi vet att vården behöver alla resurser den kan få måste vi ställa det självklara kravet: Stoppa omedelbart Aurora 20, överför alla dess pengar till vården!