Hoppa till huvudinnehåll

Statlig leverantör höjer priset på hygienartiklar med 1000 procent

Från en dag till en annan har företaget Procurator AB höjt priset på alla sina hygienartiklar. Bolaget skyller på en ökad efterfråga och ”force majeure”.

Procurator har sedan 2018 ingått i ett ramavtal för att leverera hygienartiklar till statens myndigheter och regional verksamhet.
Google Maps

Fram till den 26 mars 2020 betalade svenska staten 6,91 kr för en flaska handsprit (sex deciliter). Dagen efter meddelade en av de största leverantörerna, Procurator AB, att priset nu höjs till 70,08 kr. En ökning på över 1000 procent.

Procurator AB, som sedan november 2018 ingått i en upphandling med Kammarkollegiet, levererar inte bara handsprit. I avtalet ingår också skyddsmasker, handskar, avfallspåsar och rengöringsmedel. Artiklar som det råder brist på inom den offentliga verksamheten i Sverige. Företaget flaggar för att även dessa produkter snart kan komma att se en prisökning.

Skärmdump
Prislistan är hämtad från Kammarkollegiets hemsida.

Huvudsakliga mottagare i avtalet är myndigheter som står under kontroll av staten, så som Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen. Men Procurator leverar också artiklar till verksamheter som står under regional kontroll, så som sjukhus och vårdcentraler. I en mejlkonversation mellan Procurator och Kammarkollegiet, som DN tagit del av, påpekar företaget att prishöjningen gäller samtliga kunder, ”inga undantag”, men att samhällsviktiga verksamheter dock kommer prioriteras i leveranskedjan.

Enligt ramavtalet ska prisjusteringar ”påkallas och hanteras av Kammarkollegiet” baserat på en indexmätning av import- och arbetskostnader. Att Procurator nu själv höjer priset är bara möjligt eftersom företaget åkallar något som heter ”force majeure” – händelser, som enigt avtalet, ligger utom parternas kontroll. En term som annars används av försäkringsbolag för att undkomma utbetalningar vid till exempel jordbävningar och orkaner.

SKL Kommentus, upphandlingsenheten för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bekräftar i ett pressmeddelande att de godkänt prishöjningen i hopp om att ”försöka möjliggöra fortsätta leveranser” och att ”prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av covid-19 påverkar tillgången till artiklarna.”

Ett godkännande går också att hitta på Kammarkollegiets hemsida: ”Statens inköpscentral har undersökt omständigheterna för prishöjningen och konstaterat att det faller inom ramen för Force Majeure…”