Hoppa till huvudinnehåll

Hamnkonflikten: Strejk i hela landet nästa vecka

Den 6 mars lägger Hamnarbetarförbundet ned allt arbete i alla Sveriges Hamnars medlemsföretag. Detta som svar på arbetsköparnas lockout som för enskilda hamnarbetare innebär halverad lön.

Hamnarbetarförbundet offentliggör sin strejk vid en presskonferens i Göteborg.
Robert Wettersten

Efter Sveriges Hamnars omfattande lockoutvarsel i fredags väljer Hamnarbetarförbundet att svara med total arbetsnedläggelse, det vill säga strejk.

Vid midnatt till den 6 mars lägger Hamnarbetarförbundets medlemmar ned allt arbete i samtliga hamnar som är medlemmar i Sveriges Hamnar. Samtidigt försätter man de arbetsuppgifter som är uttagna för strejk i blockad, vilket betyder att ingen får utföra de arbetsuppgifter som de strejkande annars skulle utföra.

– Vi har både varslat om strejk och om blockad mot arbetsuppgifterna som vi så att säga lämnar kvar när vi går ut från hamnen, förklarar Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse.

Förbundet har även har bett LO-anslutna Transportarbetarförbundet att blockera arbetsuppgifterna.

– Det borde vara en varningssignal även för många LO-förbund att arbetsgivarna är beredda att gå tillbaka till rena 1930-talsmetoder för att krossa en facklig motpart.

”Någonstans går det en gräns som man inte får passera. När man börjar svartlista och hota medlemmar i ett fackförbund, då har man passerat den gränsen.”

De metoder som Erik Helgeson syftar till är de rena hot som enskilda medlemmar i Hamnarbetarförbundet utsatts för på flera arbetsplatser, där man tvingas välja mellan sin försörjning och sitt fackliga medlemskap. Att likna vid gamla tiders svartlistning.

– Det är den praktiska konsekvensen. Om man söker upp enskilda medlemmar och säger att ”din försörjning och möjlighet att arbeta under de kommande fyra månaderna är helt beroende av att du går ur Hamnarbetarförbundet”, då är det i praktiken svartlistning, som man höll på med på 30-talet. Men som de etablerade arbetsgivarorganisationerna har hållit sig för goda för sedan dess.

Detta hot finns också inbakat i Sveriges Hamnars lockout, som innebär att Hamnarbetarförbundets medlemmar lockoutas på sina lediga dagar med stora löneavdrag som följd. Erik Helgeson får förklara det ovanliga tillvägagångssättet.

Marcus Jönsson / Erik Helgeson intervjuas av Proletärens Robert Wettersten.

– På mitt schema jobbar vi till exempel tretton- och fjortontimmarsskift och varannan helg. Det innebär att vi jobbar färre än fem dagar i snitt, närmare bestämt tre och en halv dag. Det innebär att vi får i princip halverad lön av lockouten, men vi ska fortfarande utföra samma arbete som vanligt. Så arbetsgivaren har varslat om ett jättelikt besparingsprogram som inte kostar dem någonting.

Budskapet från Sveriges Hamnar är tydligt: Lämna Hamnarbetarförbundet eller jobba för halva lönen.

Vad behöver ni hjälp med nu?

– Vi behöver hjälp med opinionsbildningen. Vi är ett litet fackförbund utan PR-firmor och centrala miljonkassor för att köpa annonsplatser och liknande.

– Vi behöver vanligt folk som skriver insändare, pratar med sina arbetskamrater och grannar, som sätter sig in i den här egentligen ganska enkla konflikten, och hjälper till att bygga opinion. Därför att opinion skyddar oss mot ytterligare övergrepp från arbetsgivarna.

Men konflikten kostar förstås också pengar, och konfliktkassan räcker inte för evigt.

– Nu börjar vi använda den strejkkassa som tidigare generationer har gnetat ihop under 38 år. Men en så här stor konflikt, det är oerhörda summor. Så vi behöver även ekonomisk stöttning. Det kommer att påverka vår uthållighet i den här konflikten.

– Vi behöver också press från basnivå i andra fackförbund, att någonstans går det en gräns som man inte får passera. När man börjar svartlista medlemmar i ett fackförbund och hotar dem på det sätt som arbetsgivaren gör nu, då har man passerat den gränsen. Oavsett vad man tycker om Hamnarbetarförbundet, så borde man ha en grundläggande förståelse för att den svenska modellen och hela det svenska demokratiska systemet bygger på föreningsfrihet.

– Egentligen är det konstigt att inte det här är en stor grej på landets kultursidor att arbetsgivarna försöker inskränka föreningsfriheten. Yttrandefriheten diskuteras ju ofta, vad man får och inte får säga. Men rätten att välja vilken fackförening man vill vara med i, det är också en internationellt erkänd demokratisk rättighet.

Från den internationella hamnarbetarorganisationen IDC har Hamnarbetarförbundet redan fått klartecken att man har stöd från Frankrike, Spanien och USA.

– Det är det vi har hittills. Vi har även hopp om andra länder och fackliga organisationer. Men just nu handlar mycket om att identifiera vilka fartyg, linjer och godsflöden det är som kommer påverkas av konflikten och som vi då betraktar som konfliktsmittade.

Strejken gäller tills det finns ett kollektivavtal, eller till dess att varslet återkallas eller ändras av annan anledning.