Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Fakta om Aleppo och Syrienkriget

Den kommande striden om Aleppo är avgörande för utgången i kriget. Aleppo är Syriens största stad och var tidigare landets ekonomiska centrum. Här sammanfattas utvecklingen i Aleppo i sju punkter.


1

Under den syriska konfliktens första sexton månader var det lugnt i Aleppo. Det förekom knappt några demonstrationer och inga väpnade sammanstötningar. V P Haran, Indiens ambassadör i Syrien 2009-2012, berättar i en intervju om hur oppositionella bussade människor till Aleppo för att kunna genomföra en liten protest inför journalister på plats. När rapporterna om att upproret nått Aleppo spreds över världen hade de protesterande ”invånarna” redan lämnat staden.

2

När kriget i juli 2012 kom till Aleppo så var det inte för att stadens invånare gjorde uppror. Nej, fakta är att staden invaderades av väpnade grupper. Proletären har publicerat flera vittnesmål om detta. Men också andra medier har beskrivit invasionen utifrån. Nyhetsbyrån Reuters var i augusti samma år på plats i Aleppo och följde stridande i Fria syriska armén. FSA-krigarna hittade inte i staden och de vittnade om hur svårt det var att hitta någon i lokalbefolkningen som ville agera vägvisare åt dem.

3

Det folkliga motståndet mot invasionsstyrkorna är förklaringen till att merparten av staden, de västra delarna, hela tiden varit i den syriska regeringens händer. Hur många som bor i denna del är omstritt, men det talas om mellan en och två miljoner. De östra delarna kontrolleras av väpnade organisationer, med al-Qaidagruppen Jabhat al-Nusra som en av de starkaste krafterna. Här uppges invånarantalet vara cirka 350000.

4

Något som slagit hårt mot hela Syriens ekonomi är att de väpnade grupperna förstört Aleppos stora industriområde. Rebellerna plundrade allt av värde och sålde det vidare i Turkiet. Tusentals fabriker monterades ned och fraktades över gränsen till grannlandet i norr.

5

I svensk media rapporteras ofta om att regeringsstyrkor flygbombar den östra rebellkontrollerade sidan. Men orsakerna till det, att östsidan ockuperas av en invasionsstyrka, eller att de väpnade grupperna angriper västra Aleppo, talas det tyst om. Områden i västra Aleppo som ligger nära ”gränsen” beskjuts ofta av granater med död och förödelse som följd.

6

Lika tyst är det om att de väpnade grupperna belägrat västra Aleppo under långa perioder. Där råder akut brist på vatten, el och bensin och priserna på de varor som finns att köpa är skyhöga.

7

I Aleppo finns precis som i Syrien i övrigt många invånare som längtar tillbaka till landet såsom det var innan konflikten, trots att de samtidigt har en önskan om reformer. En av dem är Aleppobon Mariana Sawas, som nyligen publicerade ett brev på den svenska nyhetssajten KIT. Brevet avslutades med följande ord: ”Det pågår ingen revolution i Syrien… Det enda vi har är krigare och terrorister från hela världen som förstör Syrien. Jag vet att vårt land inte var perfekt, men det var i alla fall säkert.”