Hoppa till huvudinnehåll
Av

Löftet som bröts – Natos utvidgning efter det kalla krigets slut


Det finns flera olika, från varandra fristående källor som visar att USA och Nato-ledningen gav garantier till Ryssland, om än inte skriftliga, att Nato inte skulle utnyttja det förändrade styrkeläget efter Sovjetunionens sammanbrott och Warszawapaktens upplösning till att utvidga österut.

Vid mötet 1991 mellan Gorbatjov och dåvarande USA-presidenten George Bush Sr gjordes en sådan deklaration. Och dåvarande tyske förbundskanslern Helmuth Kohl deklarerade vid sitt möte med Gorbatjov i februari 1991 (enligt bevarade dokument från Kohls kansli), att i utbyte mot att Sovjets samtliga trupper drogs tillbaka inom fyra år och att DDR:s (Östtysklands) sammanslagning med Västtyskland även skulle inkludera dess inkorporering i Nato, skulle ingen ytterligare Nato-utvidgning österut ske.

Parallellt hade Västtysklands utrikesminister Hans-Dietrich Genscher meddelat sin sovjetiske motpart, Eduard Shevardnadze, att ”för oss står det fast: Nato kommer inte att utvidgas österut.”

De inspelade samtalen mellan offentliggjordes först många år senare och har redovisats av bland annat tyska Der Spiegel och US-amerikanska Foreign Policy.

I och med Sovjets sammanbrott kort tid därefter, påskyndades processen. Gorbatjov fick dessutom lån från USA och andra västländer på ett antal miljarder för att kunna påskynda byggandet av bostäder till de hemvändande soldaterna.

Men löftena om att inte utvidga Nato österut bröts nästan omedelbart.


Natos utvidgning efter 1989:


1994
Samarbetsprogrammet PFP (Partnership For Peace) bildas. Sverige blir snabbt medlem. Idag ingår 22 länder, nämligen Armenien, Azerbadzjan, Bosnien-Hercegovina, Finland, Georgien, Irland, Kazakstan, Kirgizistan, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Schweiz, Serbien, Sverige, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike.

1999
Polen, Tjeckien och Ungern blir Nato-medlemmar.

2004
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien och Slovenien blir Nato-medlemmar.

2009
Albanien och Kroatien blir Nato-medlemmar.

2010
Nato och Afghanistan ingår Declaration on Enduring Partnership (Deklaration av evigt partnerskap).

2012
Nato och Australien undertecknar liknande deklaration (Joint Political Declaration).

2013

Japan och Sydkorea ansluts till PFP.

Teddy-John Frank

fd internationell sekreterare i Kommunistiska Partiet