Hoppa till huvudinnehåll
Av

”APMT vill krossa Hamnfyran” – lång och hård konflikt väntar i Göteborg

Konflikten i Göteborgs hamn hårdnar. Hamnarbetarförbundets blockad mot övertid, nyanställningar och inhyrning inleddes i tisdags, och på tisdag bryter nästa konfliktåtgärd ut – 28 timmars strejk under tre dagar.


– Jag har jobbat i hamnen sedan 2005 och jag har aldrig varit med om något liknande. Vi har haft flera konflikter men det här är på en helt ny nivå.

Robert Lindelöf är förtroendeman för Hamnarbetarförbundet i Göteborgs hamn. Han berättar att förhandlingarna mellan förbundet och terminalbolaget APMT ännu inte tagit den långdragna konflikten närmare en lösning.

På tisdagskvällen, efter att denna tidning gått i tryck, träder Hamn4ans blockad mot övertid, inhyrning och nyanställning i kraft på APM-terminalen. I fredags lades dessutom ännu ett varsel om punktstrejker som träder i kraft tisdag den 15 november.

– Det rör sig om sammanlagt 28 timmars strejk, utportionerat under tre dagar, säger Robert Lindelöf.

Proletären har vid flera tillfällen skrivit om konflikten i containerhamnen som drivs av Mærskägda APM Terminals. Sedan en ny ledning tillträdde för ungefär ett halvår sen har företaget drivit en aggressiv och antifacklig linje gentemot hamnarbetarkollektivet och Hamn4an.

Bakgrunden till konflikten är bland annat att bolaget i strid med lagen har dröjt med att ge arbetare besked om begärd semester och föräldraledighet och sedan gett avslag.

För att skära i kostnader och kringgå säkerhetsregler har APMT även delegerat hamnarbetarjobb till andra yrkesgrupper än hamnarbetare.

Dessutom har APMT försökt hindra Hamn4an att informera sina medlemmar om aktuella frågor och förhandlingar, samt diktera vilka och hur många representanter Hamn4an får skicka till förhandlingar.

I våras genomfördes fyra dygns-långa strejker i hamnen med understöd av sympatiåtgärder från hamnarbetare i andra städer. Under den fjärde strejken bad arbetsköparorganisationen Sveriges hamnar och APMT:s kunder Hamn4an om att inte lägga några fler konfliktvarsel för att möjliggöra nya förhandlingar.

Bolaget har dock fortsatt med sin konfrontativa linje, både vad gäller ledighetsansökningar och att lägga sig i det interna fackliga arbetet.

Till exempel har man försökt hindra Hamn4ans vice ordförande från att påpeka sakfel i företagets presentation av konflikten som samtliga hamnarbetare tvingades lyssna på under arbetstid.

– APMT har sagt att våra förtroendevalda inte får diskutera med våra medlemmar och inte sprida negativ information om företaget. De kan helt enkelt inte acceptera att vi är en medlemsstyrd fackförening, kommenterar Robert Lindelöf.

Den här typen av agerande från arbets-köparens sida har lett till att Hamn4an vid ett extrainkallat medlemsmöte utlyst en blockad mot övertid, nyanställningar och inhyrning som trädde i kraft tisdag den 8 november.

Inför medlemsmötet skickade APMT ett brev till samtliga kollektiv-anställda där man verkade försöka påverka medlemmarna att rösta nej till vidare stridsåtgärder, vilket alltså inte lyckades.

Sedan varslet lades har APMT återigen öppnat för förhandlingar men har då ställt det fullständigt orimliga kravet att Hamn ska underkasta sig fredsplikt utan kollektivavtal.

Dessutom använder sig företaget av en 60-årig behovsanställd som gisslan, då dennes sedan tidigare utlovade vidareutbildning till fysiskt mindre ansträngande arbetsuppgifter nu villkoras mot att Hamn skriver under på fredsplikten samt går med på försämringar av arbetsvillkoren.

Robert Lindelöf är upprörd över agerandet.

– Det här är en arbetare som gett hela sitt arbetsliv åt hamnen och drabbats av något vi alla drabbas av, han har blivit äldre. De hade utan problem kunnat ge honom lättare arbetsuppgifter om de bara ville.

Efter förhandlingar mellan facket och APMT i måndags står det klart att APMT fortsätter att förhandla med förtäckta hot. Bolaget överväger till exempel att sluta kalla Hamn till framtida förhandlingar.

– De slingrar sig när de uttrycker sig men budskapet är tydligt, säger Robert Lindelöf.

Vad konflikten från APMT:s sida handlar om är inte svårt att förstå.

– De vill krossa oss en gång för alla. De vill inte ha ett fackförbund som bygger på demokrati och medlemsinflytande.

Hamn centralt har varslat om blockad mot omdirigerat gods, och hamnfack från hela världen har skickat stöduttalanden.