Hoppa till huvudinnehåll

Sverige sticker ut

2022 såg en ny högstanotering vad gäller det dödliga skjutvapenvåldet. Det sköts ihjäl sex gånger fler personer i Sverige än i hela övriga Norden.

Proletären

Sverige ligger i topp när det gäller dödligt skjutvapenvåld i Europa. Detta konstateras i en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Rapporten kom 2021 men läget har knappast förbättrats. Tvärtom – 2022 var det dödligaste året i Sverige sedan Polisen började föra statistik över skjutningar för fem år sedan. En liknande ökning går inte att finna någonstans i Europa.

I början av 2000-talet låg Sverige i botten på Europalistan när det gällde dödligt skjutvåld, men sedan 2013 har våldet gradvis ökat. Åren 2014-2017 har bara Kroatien fler dödsskjutningar och efter 2018 ligger Sverige i toppen. 

”Inget annat land i studien uppvisar ökningar jämförbara med den i Sverige. I de flesta andra studerade länder observeras istället fortsatt minskande nivåer av såväl dödligt våld totalt som dödligt våld med skjutvapen”, skriver Brå i rapporten.

Proletären

Tydligast blir det om man jämför med våra nordiska grannländer. Sverige har sex gånger fler dödsskjutningar än Danmark, Finland och Norge – tillsammans.

Under perioden 1 januari-7 december 2022 hade Danmark fyra fall av dödligt skjutvapenvåld, Finland hade två och Norge fyra. Det sköts alltså mer bara i Järvaområdet i Stockholm än i hela övriga Norden.

Proletären

Det bör också tilläggas att både Danmarks och Norges siffror gick ner med över hälften jämfört med året innan. Det ökade dödliga skjutvapenvåldet i Sverige ser således hittills inte ut att vara del av en internationell trend.