Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges Hamnar vägrade teckna avtal – trots att det var identiskt med Transports

Hamnarbetarförbundet vill få till ett centralt kollektivavtal bland annat för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljöarbetet. Förra veckan erbjöd Hamnarbetarförbundet sig att teckna ett likadant avtal som Transport har, men möttes av kalla handen från Sveriges Hamnar.

Hamnarbetarförbundet är sedan ett halvår tillbaka utestängda från skyddsarbete i hela landet, trots att de på många håll är det största facket.
Montage: Proletären

Hamnarbetarförbundet är sedan ett halvår tillbaka utestängda från skyddsarbete i hela landet, trots att de i många hamnar är den största fackföreningen.

– Det är inte bara det att vi har över hundra skyddsombud som inte får verka, vi får inte ens vara med som sakkunniga på våra egna arbetsområden, säger Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundets styrelse till Proletären.

– De som går skyddsronder och gör riskanalyser på våra arbetsplatser får inte vara med längre. Vi är jävligt oroliga, för när det blir olyckor i hamnarna blir det ofta dramatiskt. Folk kan förlora kroppsdelar, bli rullstolsburna eller dö.

Arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnars föregivna anledning till utestängningen är att Hamnarbetarförbundet inte är kollektivavtalspart. För att komma till rätta med situationen begärde Hamnarbetarförbundet förhandling för att få till ett centralt kollektivavtal.

Proletären
– Ett hängavtal är inget kollektivavtal, säger Erik Helgeson.
Hamnarbetarförbundet erbjöd sig att teckna ett likalydande avtal som Transport har med Sveriges Hamnar, med tre tillägg: ett krav på riskanalyser vid förändringar i arbetet, rehabansvar även för behovsanställda och en reglering av inhyrning från bemanningsföretag.

Sveriges Hamnar avvisade alla förslag om tillägg. Mot slutet av förhandlingen blev det också övertydligt att Sveriges Hamnar inte vill teckna avtal, när Hamnarbetarförbundet erbjöd att stryka tilläggen och teckna ett identiskt avtal som Transports.

– Då fick vi ett rakt svar. ”Nej det är inte aktuellt. Ni kan inte bli en avtalspart i den här branschen, vi vill inte det.”

Sveriges Hamnar vill istället att Hamnarbetarförbundet tecknar ett så kallat hängavtal på Transports avtal.

– Det skulle innebära att vi sitter i baksätet och förbinder oss till alla uppgörelser Transport gör i framtiden, säger Erik Helgeson. Vi skulle byta fredsplikt mot absolut ingenting.

”Arbetsgivarna är fullständigt rabiata i sin hållning. Det spelar ingen roll om de anställda har valt ett fackförbund, det skiter de i. Deras ordning ska gälla.”

Sveriges Hamnar försökte locka med att ett hängavtal skulle göra att Hamnarbetarförbundets förtroendevalda kan arbeta på betald facklig tid.

– Men vad fan ska vi jobba med? Då har vi ju inget inflytande över arbetsvillkoren eller förhållandena över huvud taget.

Sveriges Hamnar påstår att organisationen inte har möjlighet att teckna ett eget avtal med Hamnarbetarförbundet, eftersom de redan har ett kollektivavtal med Transport.

– Det är bara trams, det är vanligt på arbetsmarknaden. Vad som däremot inte är vanligt är hängavtal. Jag frågade om de kände till något enda exempel där en fackförening tecknat ett hängavtal på en annan fackförenings avtal och det gjorde de inte.

Sveriges Hamnars propaganda om att det är Hamnarbetarförbundet som inte vill teckna kollektivtal sprids flitigt i borgerlig media. När Göteborgsposten skrev om förra veckans förhandling avslutades artikeln med att ”Hamnarbetarförbundet erbjöds så sent som i fjol att teckna kollektivavtal vid två tillfällen – men avvisade båda”. Erik Helgeson suckar.

– Vi har blivit erbjudna att teckna hängavtal från och till i mer än åtta år. Men ett hängavtal är inget kollektivavtal. Det är ett papper där du säger att alla avtal som uppstår, och som kommer att uppstå i framtiden, mellan en annan fackförening och arbetsgivarna binder också oss. Då fattar jag inte vad som är meningen med att ha ett fackförbund, om du inte ens råder över din egen inställning till saker och ting.

Trots att det var Hamnarbetarförbundet som begärde förhandling, åkte till Stockholm med ett konkret förslag och till slut erbjöd att teckna ett likadant avtal som Transports blev rubriken i GP ”Hamnarbetarförbundet nobbar hängavtal”.

– Det finns en tendens att hela tiden försöka framställa arbetsgivarna som lösningsorienterade när de i verkligheten är fullständigt rabiata i sin hållning. Det spelar ingen roll om de anställda har valt ett fackförbund, det skiter de i. Deras ordning ska gälla.

Hamnarbetarförbundet är ett demokratiskt förbund, där styrelsen inte bestämmer över huvudet på medlemmarna. Därför kan Erik Helgeson inte svara på vad som händer härnäst.

– Nu får vi ta tillbaka det här till medlemmarna. Det ska ut till avdelningarna på diskussion, sedan ska vi ha förbundskonferens och så får medlemmarna bestämma vad som blir nästa steg.