Hoppa till huvudinnehåll

Befria bostaden från marknaden: Sveriges sämsta hyresvärd – och sämsta hyresgäst?

Samtidigt som Tino Bessou klagar på att sina hyresgäster inte betalar räkningarna i tid har han själv dragit på sig skulder på upp emot 350.000 kronor. Hans företag är också skyldiga 3,5 miljoner till olika myndigheter och företag. Proletären granskar Sveriges sämsta hyresvärd.

I november 2014 var hyresnämnden på plats i Blötberget för en översyn. I mitten av bilder syns Tino Bessou.
Lena Mattsson

Förra året blev Tino Bessou utsedd till Sveriges sämsta hyresvärd av Hem & Hyra. Motiveringen var de nedgångna fastigheterna han äger i Blötberget i Ludvika kommun.

Husen köpte Tino Bessou 2010. Samma år skalade han upp företagets verksamhet till att också innefatta ”klottersanering”. Var och hur denna klottersanering utförs framgår inte av årsredovisningarna.

Genom Blötbergets Fastigheter köpte Tino Bessou också Högsbo Taverna AB. Ett företag som levererar mat till skolor i Göteborgsområdet. 35 mil bort från Fredriksberg. Allt som allt ökade Blötbergets Fastigheter sitt rörelseresultat med över 300 procent till 769.000 kronor 2010.

På adressen där Blötbergets Fastigheter är registrerad – i Göteborg – finns det dock inget som tyder på en koppling mellan platsen och företaget. Här finns istället ett flerbostadshus.

Proletärens granskning visar att ägandeformerna för Tino Bessous bolag ofta skiftar. I ena stunden står Höglunda Vårdfastigheter som ägare till fastigheterna i Blötberget. I nästa stund får Höglunda Vårdfastigheter ett nytt moderbolag i form av SAT Invest AB och Dalix Holding AB blir istället ägare till Blötbergets Fastigheter AB.

I alla nämnda företag står Tino Bessou med som antingen firmatecknare eller styrelsemedlem. Några av företagen har redan gått i konkurs.

2019 beslutade Alingsås tingsrätt att Höglunda Vårdfastigheter var skyldig närmare 300.000 kronor till ett elbolag. Tino Bessou hade, sedan 2012, inte betalat för elen som gick till företagets fastigheter.

Det är inte den enda skulden. Enligt Hem & Hyra är Tino Bessous företag skyldiga upp emot 3,5 miljoner kronor till bland annat Kronofogden, Ludvika Kommun och Räddningstjänsten. Det är oklart om summan i Alingsås tingsrätt är inräknad i dessa 3,5 miljoner.

När Hem & Hyra intervjuade Tino Bessou om fastigheterna i Blötberget beklagade han sig över att hans hyresgäster inte betalade hyrorna för de nedgångna lägenheterna i tid.

– Det finns hyresgäster som sköter sig och de som inte gör det. I princip får vi skräpet, sociala fall. De betalar första och andra hyran men sedan kan de strunta i resten av hyrorna, sade Tino Bessou.

Tino Bessou är knappast någon god hyresgäst själv. Återigen har han skyhöga skulder, denna gång i form av hyror till ett fastighetsbolag. Enligt Hem & Hyra krävs han på närmare 350.000 kronor av Kronofogden efter att han hyrt en lokal för restaurangverksamhet i Vara 2010.

Dessutom lyckas Tino Bessou inte lämna in sina årsredovisningar i tid. Det senaste moderbolaget för Blötbergets Fastigheter, Dalix Holding AB, riskerade 2020 att tvångslikvideras eftersom en årsredovisning för 2018 inte fanns hos Bolagsverket. Det undveks med nöd och näppe genom att en ofullständig redovisning skickades in.

Det är inte första gången Tino Bessou anklagas för att inte sköta sin bokföring. 2015 föll en dom i Göteborgs tingsrätt om näringsförbud i tre år samt åtta månaders fängelse för grovt bokföringsbrott. Den gången handlade det om felaktigheter i bokföringen för ett taxibolag. Året efter överklagade Tino Bessou domen till hovrätten – där han friades eftersom han kunde bevisa att han försökt upprätta korrekta årsredovisningar.