Hoppa till huvudinnehåll

Sydafrika: Döm Israel för folkmord!

Under torsdagen inleddes rättsprocessen mot Israel i Internationella domstolen i Haag, om det pågående folkmordet i Gaza.

Sydafrikas delegation i Internationella domstolen i Haag, ledd av John Dugard (längst t v) och med juristen Adila Hassim i mitten.
UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek

I december anmälde Sydafrika Israel till FN:s internationella domstol i Haag (ICJ) för folkmord. Ett stort antal länder, främst i den så kallade tredje världen, har gett sitt stöd till Sydafrikas anmälan. Västländerna, med USA-imperialismen i spetsen, fortsätter att backa upp Israel – om än med försiktiga förmaningar till Israel att besinna sig något.

Att Israel till fullo backas upp av USA och Storbritannien visade sig bland annat under natten till fredagen, då amerikanska och brittiska bombflyg i strid med internationell rätt bombade ett stort antal mål i Jemen – som en hämnd mot de jemenitiska houthirebellernas aktioner mot och beslagtagande av israeliskägda handelsfartyg.

Förhandlingarna i ICJ drog igång på torsdagen denna vecka. Under en tre timmar lång presentation beskrev de sydafrikanska juristerna, ledda av den mångårige professorn i internationell rätt John Dugard, Israels brott och Gazabornas lidande. Dugard inledde med att konstatera att det åligger alla FN-länder att inte bara avhålla sig från att begå folkmord – de har också en plikt att göra vad de kan för att förhindra folkmord.

Adila Hassim, en av juristerna i den sydafrikanska delegationen, menade att även om en slutgiltig dom i ICJ kan dröja så kan ett första utlåtande bedöma åtminstone några av Israels handlingar som folkmord. I sin argumentation för att Israel bör dömas för folkmord pekade hon på fem huvudsakliga punkter.

Den första punkten är Israels massdödande av palestinier. Sedan anfallen mot Gaza inleddes har över 30.000 palestinier dödats, varav runt en tredjedel barn. Många familjer och hela släkter har utplånats. Israel har i stor utsträckning använt så kallade ”dumma” bomber, som inte riktats in på ett särskilt mål.

Den andra är att Israel orsakat svår kroppslig och mental skada på palestinierna i Gaza. Över 60.000 har skadats – samtidigt som Gazaremsan i princip saknar fungerande sjukvård efter att Israel bombat sjukhus efter sjukhus.

Den tredje punkten Adila Hassim argumenterade för är tvångsförflyttningen av palestinier och blockaden som förhindrat införseln av livsmedel till Gaza. Israel har medvetet försatt palestinierna i en situation som gör det omöjligt för dem att leva i Gaza, vars syfte är att tvinga befolkningen på flykt – ett av flera kriterier i internationell rätt för vad som kan betecknas som folkmord.

Israel beordrade också en evakuering av hela norra Gaza. Över en miljon människor fick 24 timmar på sig att fly.

– Själva ordern i sig var folkmordisk, påpekade Adila Hassim.

Hon tog också upp blockaden och den katastrofala livsmedelsituationen i Gaza, där tiotusentals palestinier nu svälter – samtidigt som vattentillförseln är hotad.

Den fjärde punkten Hassim lyfte var Israels förstörelse av sjukvårdssystemet i Gaza, också det en del av att göra det omöjligt för palestinierna att leva i området.

Den femte och sista av huvudpunkterna som utgör bevisen för att Israel utför ett folkmord, är hur Israel hindrar palestinierna från att föda barn på ett säkert sätt, genom att de förstört mödra- och barnavården.

En av de sydafrikanska juristerna, Tembeka Ngcukaitobi, citerade också israeliska officiella uttalanden som bevis för landets medvetna intention om att begå folkmord.

Ett av citaten var Israels premiärminister Benjamin Netanyahus kommentar från den 28 oktober när han uppmanade de israeliska soldaterna att ”komma ihåg vad Amalek gjort mot er” – en referens till en uppmaning i bibeln om att utrota ett helt folkslag.

Under fredagen fick Israel möjlighet att försvara sig mot anklagelserna. Försvaret handlar främst om att Israels agerande skulle vara ”självförsvar” – trots att ockupationen av Palestina pågått i 75 år innan det palestinska motståndets attack den 7 oktober.

Vad den sydafrikanska delegationen främst måste övertyga domstolen om är att Israel begår handlingarna med uppsåt – att Israel medvetet agerar för att utplåna palestinierna i Gaza som grupp. Om Israels många egna bekräftelser att detta är målet räcker för en fällande dom, återstår att se.