Hoppa till huvudinnehåll

Sympatiblockad mot fartyg lastat av strejkbrytare

Ett fartyg i Göteborgs hamn, som lastats av strejkbrytare i Portugal, blockeras sedan igår av Hamnarbetarförbundet. ”Det skänker ett stort tecken av solidaritet utåt och många blir inspirerade av det vi gör”, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg till Proletären.

När det konfliktsmittade fartyget Wes Janine anlöpte Göteborg på onsdagen hade Hamnarbetarförbundet några timmar tidigare varslat om blockad.
Montage: Proletären

Så sent som igår onsdag fick Hamnarbetarförbundet veta att fartyget Wes Janine, lastat av strejkbrytare i Lissabon, skulle anlöpa Göteborgs hamn samma kväll. I sympati med det portugisiska facket SEAL lade Hamnarbetarförbundet omgående ett varsel för blockad, och förbundets medlemmar har inte hanterat det konfliktsmittade godset.

Men APM Terminals, som driver containerterminalen sedan 2012, flyttade på alla hamnarbetare som är organiserade i Hamnarbetarförbundet och lät istället bemanningsanställda från Adecco lossa fartyget.

Janne Bengtsson
Martin Berg

– Det är tråkigt och upprörande att APM inte kan respektera konflikten. Det är god sed på arbetsmarknaden att göra det, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg till Proletären.

Det ökänt antifackliga bolaget APM:s agerande är ett tydligt exempel på hur bemanningsföretagens intåg påverkar styrkeförhållandena i hamnarna.

– Här på APM innebar det att man sa upp nästan hundra personer och fyllde samtidigt på med minst lika många från Adecco. Det ser jag som ett allvarligt problem på svensk arbetsmarknad. Man pratar gärna om hur man ska värna den svenska modellen men här sätts ju allting ur spel, säger Martin Berg.

Att fartyget överhuvudtaget kunde lastas av strejkbrytare hänger ihop med coronapandemin. 

Det är förbjudet enligt lag i Portugal att anlita strejkbrytare. Men när Portugals regering suspenderat alla konfliktåtgärder under coronakrisen blev det plötsligt lagligt för det turkiska företaget Yilport att hyra in från bemanningsföretag och tränga undan de registrerade hamnarbetarna – trots att fackförbundet SEAL varslat om strejk i Lissabons hamn på grund av löneavtal som inte infriats, berättar Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundets styrelse i en video på förbundets Facebooksida.

Ytterligare ett smittat fartyg, Wes Gesa, kan vara på väg till Göteborg. Med mer framförhållning hoppas Martin Berg på ett mer effektivt bemötande, genom ett samordnat agerande med hamnarbetare i danska Aarhus, och att också Transport ska hinna varsla om sympatiblockad.

Och även om Wes Janine blev lossat ser Martin Berg ändå blockaden som en framgång.

– Det skänker ett stort tecken av solidaritet utåt. Det är många ute i Europa och världen som reagerar och blir inspirerade av det vi gör.