Hoppa till huvudinnehåll

Tidningen Liberación riskerar förlora presstödet

Efter nästan 40 år hotas den spanskspråkiga veckotidningen av nedläggning.

Serrana Ibarburo på Liberacións redaktion.
Liberación

Den spanskspråkiga vänstertidningen Liberación har fått avslag på sin årliga ansökan för presstöd. Serrana Ibarburo på Liberacións redaktion säger att om beslutet står sig innebär det slutet för den Malmöbaserade veckotidningen.

– Utan presstöd är det omöjligt för oss att fortsätta. Den här månaden kommer tidningen ut tack vare lånade pengar från medlemmar och vänner.

Bakom avslaget ligger en anmälan till mediestödsnämnden om att Liberación inte uppfyller reglerna för egenproducerat material. 

Serrana Ibarburo berättar att de köper in mer än hälften av sitt material från latinamerikansk media, vilket också ska räknas till eget material om det inte publiceras i någon annan dagstidning.

– Och om vi missförstått något, hjälp oss visa hur vi kan uppfylla reglerna. Så vi kan fortsätta ge ut en bra produkt trots att vi är en liten förening med bara en anställd och att vi inte tjänar en enda krona på tidningen.

Serrana Ibarburo menar att mediestödsnämnden plötsligt gör en ny tolkning av en paragraf som funnits med hela tiden, och att det ligger mer bakom beslutet. 

– Sådana här saker har alltid en politisk orsak, som man kan gömma bakom regler och paragrafer.

Liberación, som främst riktar sig till latinamerikaner i Sverige, har getts ut sedan 1981 och erhållit presstöd sedan 1986. Mediestödsnämnden behandlar ärendet på sitt sammanträde den 25 februari. Serrana Ibarburo sätter där sitt hopp till att nämnden ska gå emot tjänstemännens avslagsförslag.

– Att det finns ledamöter med annat perspektiv än byråkraternas är just för att de ska kunna tillföra sin åsikt. Därför har vi lånat pengar för att kunna komma ut fram till och med sammanträdet, i hopp om att de förstår vår position och fortsätter ge oss möjligheten att ge ut tidningen.