Hoppa till huvudinnehåll

Tipset till arbetslösa: ”Meditera och tänk positivt!”

Enligt de nya direktiven till Arbetsförmedlingen är det privata företag som nu ska hjälpa landets arbetslösa att hitta ett jobb. Problemet är att det inte fungerar. Proletären har pratat med en handläggare på Arbetsförmedlingen som vittnar om katastrofen som drabbat myndigheten.

Det mesta pekar på att Krom inte hjälper arbetslösa.
Work Tasker

I och med januariöverenskommelsen är det privata aktörer som nu ska utföra förmedlandet av arbete genom Arbetsförmedlingen (AF). Finansieringen av dessa privata aktörer går via AF:s budgetanslag och på andra sidan myntet ska de arbetslösa lotsas genom ett system som heter Krom (kundval rusta och matcha).

Proletären har pratat med en så kallad beslutshandläggare på Arbetsförmedlingen som fram till 2021 jobbade med att hjälpa arbetslösa att hitta en privat aktör via Krom. Hon har valt att vara anonym.

– Krom fungerar inte. Det är många arbetslösa som faller mellan stolarna. Och jag tror verkligen inte att den här reformen sänker skattekostnaderna. Det är snarare en ideologisk fråga.

Krom bygger på lagen om valfrihet. På Arbetsförmedlingen ska de privata aktörerna egentligen bara ta hand om arbetslösa som AF anser kommer ha relativt lätt att hitta jobb. Enligt beslutshandläggaren som Proletären pratat med handlar det om personer som varit arbetslösa i sex till tolv månader. Men det har visat sig att runt 40 procent av alla som deltar i Krom är långtidsarbetslösa (se faktaruta intill).

– Förut hade en arbetssökande en egen handläggare på myndigheten. Det går givetvis att kritisera detta på grund av ineffektivitet, men då fanns det i alla fall en personlig kontakt. Nuförtiden är du inte arbetslös på Arbetsförmedlingen. Nu har du istället olika ärenden på myndigheten.

Den personliga kontakten försvinner ytterligare i takt med myndighetens jakt på effektivisering. När en arbetslös skriver in sig på AF:s hemsida ställs den inför ett batteri av frågor. Bostadsort, födelseland, ålder, etc. Dessa frågor analyseras sedan av en dator vars algoritm avgör om den nyinskrivna ska delta i Krom eller inte.

– Det blir absurt. Allt handlar om effektivisering där målet är att öka volymerna till Krom. När jag jobbade på Arbetsförmedlingen fanns det en desperation i att få siffrorna att se bra ut.

När de arbetslösa väl är inne i Krom matas de med information om både valfrihet och de privata aktörerna. Något som rättsavdelningen på AF är väldigt angelägnen om eftersom privata aktörer har möjlighet att hävda jäv om valet av aktör inte görs av den arbetslösa.

– Det finns ett betygssystem för privata aktörer, men små företag får sällan ett betyg på Arbetsförmedlingens hemsida. Även om vi hade en uppfattning om vilka aktörer som var bra eller dåliga så fick vi aldrig säga det till personen vi pratade med.

– Det är väldigt svårt att få insyn i vad de privata företagen verkligen gör. Jag hade som ansvar att samtidigt granska dessa företag, men det enda jag kunde göra var att skicka in klagomål från den arbetslösa.

Om den arbetslösa, eller kunden (som det nuförtiden heter), inte gjorde ett aktivt val blev den tilldelad en privat aktör baserat på närhetsprincipen: den privata arbetsförmedlaren som ligger närmast den arbetslösas bostadsadress.

– Cheferna beslutade att vi skulle applicera närhetsprincipen efter att vi skickat ett mejl till den arbetslösa och väntat i fem dagar. Då skulle vi egentligen också ha ett förberedande samtal där vi informerade den arbetslösa om Krom, men vi beordrades att hoppa över det samtalet.

Mycket pekar på att Krom inte hjälper de arbetslösa i Sverige (se faktaruta intill). Som exempel kan man nämna att Stockholmsområdet har över 500 privata jobbmatchade aktörer. Att en ensam individ ska lyckas göra en vettig och korrekt bedömning av dessa 500 företag faller på sin egen orimlighet.

– Många som gick till en privat aktör kom tillbaka och fick börja om, säger handläggaren.

– Jag pratade med en 63-årig stenläggare i Stockholm som varit inne i Krom. Han hade blivit uppsagd och blev sedan deprimerad av det som hänt. Honom hade vi skickat till ett privat företag där det satt en 25-åring som tipsade stenläggaren om att ”tänka positivt och meditera mer”.

På andra orter ser utbudet av privata företag väldigt annorlunda ut. I Smedjebackens kommun finns det till exempel ingen privat arbetsförmedlare. Samtliga leverantörer i Smedjebackens kringliggande kommuner är också så små att de saknar betyg på Arbetsförmedlingens hemsida.

Fakta

Krom

För ett år sedan gjorde Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning (IFAU) en granskning av Krom (se artikel intill). Enligt denna rapport är så många som 40 procent av alla deltagare så pass långt från arbetsmarknaden att de inte ska delta i projektet.

Att långtidsarbetslösa deltar i Krom är problematiskt av flera anledningar.

Den första är kostnadsfrågan.

Inom Krom är ersättningen för långtidsarbetslösa dubbelt så hög för de privata företagen, jämfört med en person som anses hitta jobb relativt enkelt. Eftersom 40 procent av Krom-deltagarna är långtidsarbetslösa så har detta blivit en kassako för privata aktörer.

Den andra anledningen är möjligheten att hitta ett nytt jobb.

En långtidsarbetslös ska inte delta i Krom eftersom dessa personer ofta behöver större insatser så som utbildning eller praktik. ”Detta betyder att en stor andel av Krom-deltagarna har mycket låga jobbchanser”, skriver IFAU i sin rapport.

Oavsett kategori har Arbetsförmedlingen också konstaterat att det finns ”små skillnader” mellan dem som deltar och inte deltar i Krom vad beträffar möjligheten till jobb. Med andra ord: det går att ifrågasätta om arbetslösa ens hittar ett jobb via privata aktörer.

IFAU konstaterar också att de privata arbetsförmedlarna inrapporterar en högre grad av kontakt än vad de arbetssökande uppger i sina intervjuer. De arbetslösa menar att de haft kontakt med den privata aktören cirka 1,3 gånger i månaden. De privata aktörerna inrapporterar aktiviteter varannan vecka.

”Vi har ingen bra förklaring till denna skillnad, men noterar att det är ytterligare ett argument för att man bör se över vilken information som ska samlas in i de periodiska rapporterna”, skriver IFAU.

IFAU:s kritik mot Krom kan sammanfattas i tre punkter:

  • Krom låstes in i gamla och ineffektiva strukturer.
  • Tidspressen för reformen har lett till stora misstag.
  • Det finns ingen som tar lärdom av dessa misstag.