Hoppa till huvudinnehåll

Trots ny lag – hundratals unga förs utomlands för att giftas bort

– Det här är ett misslyckande från samhällets håll, säger Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF, som jobbar mot hedersrelaterat förtryck.

Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF
Privat

2021 infördes en ny lag för att skydda barn från att föras utomlands för att ingå i barnäktenskap eller könsstympas. Men en granskning som SVT gjort visar att minst 447 barn har förts ut ur landet sedan lagen infördes – och endast hälften av de 102 ansökningar som gjorts om reseförbud har beviljats av domstol.

– Det här är ett misslyckande från samhällets håll, säger Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), en organisation som arbetar mot hedersrelaterat förtryck.

Sabina Landstedt berättar att GAPF har haft flera fall där folk har hört av sig om äktenskapsresor. Dels yrkesverksamma lärare som misstänker att en elev befinner sig i riskzonen men också barn och unga som själva hört av sig och varit rädda för att kanske bli bortförda, eller till och med varit på väg att bli det.

Hon är positiv till lagen, även om den kan förbättras och utvidgas. Problemet, menar hon, är att hoten om bortförsel ibland inte tas på allvar och att lagen inte tillämpas.

– Om man tittar på SVT:s granskning, men även andra rapporter, som de från Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, så visar de att de som är i riskzonen för att bli bortförda ofta redan är kända för myndigheter. Här har till exempel kommuner och socialtjänst möjlighet att agera i ett tidigare skede, sätta in skyddsinsatser och ansöka om utreseförbud och se till att det tillämpas.

Ett problem med lagens utformning, menar Sabina Landstedt, är att det finns risk för att unga pojkar missas. Till exempel sådana som skickas på ”uppfostringsresor”, eller ”omvändelseresor” för att de har en oönskad sexuell läggning. Samtliga fall där ansökningar om reseförbud beviljats gäller unga flickor.

– Vi har lyft det här och det finns förslag på att lagen ska utvidgas. Och det vore jättebra om den innefattade även detta. Man missar tyvärr det med dagens lag.