Hoppa till huvudinnehåll

Tusen i protest mot borgerlig budget

Flera organisationer hade samlat till manifestation på Gustav Adolfs Torg i Göteborg, för att protestera mot Alliansens kommunbudget.

Många Göteborgare samlades för att protestera mot Alliansens budget.
Artur Szandrowski

Under onsdagskvällen samlades runt tusen Göteborgare på Gustav Adolfs torg för att visa sitt missnöje med Alliansens kommunbudget som nu klubbats igenom. Budgeten kommer i praktiken att innebära nedskärningar, sparkrav, avveckling av viktiga verksamheter och mötesplatser. Även höjd taxa i hemtjänsten och utförsäljning av kommunalt ägda hyresrätter.  

Bakom protesterna låg bland annat Kommunupproret, Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet. Från scenen uppmanade bland annat Ulf Nilsson, ordförande för Kommunistiska Partiet, till fortsatt motstånd mot den borgerliga politik som trasar sönder staden.

– Politikerna satsar gärna pengar på pråliga prestigeprojekt hellre än att satsa på välfärden och de verksamheter som ger människor livskvalitet. Det finns strukturer i den här stan som innebär att man sparar in på små viktiga saker för att istället gärna slösa pengar på symboliska skrytbyggen så som den planerade linbanan till exempel. Det är skamligt.

Artur Szandrowski
Ulf Nilsson från Kommunupproret.

Representanter för Hammarkullens parklek belyste vikten av att ha bemannade lekparker, speciellt i utsatta områden. Anna Schönbeck, som själv arbetar på parkleken, var en av talarna.

– Barnen får kontakt med trygga vuxna och lekparkerna fyller en viktig roll i områden där bland annat trångboddhet är ett problem, sa hon från talarstolen.

Alla bemannade lekplatser i Göteborg kommer att bli av med sin personal nästa år.  

Medlemmar i Hyresgästföreningen och Gert Gelotte, socialliberal skribent, tog till orda och manade till fortsatt kamp mot utförsäljning av hyresrätter och omvandling till bostadsrätter som vanligt folk inte har råd med. I alliansens första budgetförslag, som återremitterades förra veckan, ville man ombilda 4000 hyresrätter till bostadsrätter. Nu är siffermålet ersatt med en luddigare formulering. 

– Man har tagit bort siffermålet under trycket från protesterna, men samtidigt så finns det ju en skrivelse som säger att ombildningarna skall öka och det gör att det fortfarande finns ett stort hot mot hyresrätten, säger Kristofer Lundberg, regionordförande i Hyresgästföreningen västra Sverige till SVT.