Hoppa till huvudinnehåll

Upphandlingar för miljarder går inte att granska

Sedan 2016 har utbetalningar till så kallade mellanhänder vid offentliga upphandlingar ökat kraftigt. Det åsidosätter offentlighetsprincipen och gör det svårare att upptäcka korruption.

Proletären

När lagen om offentliga upphandlingar (LOU) drevs igenom efter ett EU-direktiv lovade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att konkurrensen skulle stärkas och att insynen i det offentliga och hur skattepengar används skulle öka.

Nu visar rapporten Ett växande svart hål utan insyn från Innovationsföretagen att resultatet är motsatsen. I rapporten framkommer att närmare 7,3 miljarder skattekronor varje år  spenderas utan insyn för vare sig medborgare eller granskande journalister. Orsaken är det växande antalet upphandlingar som upprättas och slutförs av konsultmäklarfirmor.

Istället för att det offentliga ansvarar för information, rekrytering, granskning och offerter så lejer man ut hela denna process till ett privat företag. En slags direktupphandling av en kommande upphandling. Ofta används just ordet ”stödja” när dessa konsultbolag nämns i offentliga dokument, även om det privata företaget sköter hela upphandlingen från början till slut.

År 2021 stod de två största konsultmäklarföretagen för över 80 procent av hela den offentliga marknaden för mellanhänder. Det faktum att det ena av dessa företag haft en omsättning på över 4 miljarder kronor (från enbart fyra offentliga kunder) visar att det är en snedvriden konkurrens, enligt rapporten. Störst av alla konsultköpare är Region Stockholm.

Eftersom konsultbolagen inte omfattas av offentlighetsprincipen har de inga krav på sig att ge ut sina bedömningar eller offerter till allmänheten. Detta trots att de använder sig av skattepengar. Korruption blir alltså väldigt svårt att upptäcka genom nuvarande system. Något som var ett av motiven till att LOU infördes.

Situationen har också lett till att konsultbolagen, som specialiserat sig på cv:n och fakturor, får i uppgift att bedöma en entreprenörs lämpligheten vad beträffar byggnationen av till exempel stora infrastrukturprojekt. Något som riskerar att leda till undermåliga byggen och satsningar.

Dessa konsultbolag ska inte förväxlas med en huvudentreprenör som i sin tur anlitar underleverantörer för att fullfölja en upphandling.