Hoppa till huvudinnehåll

Krönika: Uppmärksamma aborträtten lika mycket som kanelbullen

Vi kan aldrig ta vunna rättigheter för givet så länge det finns krafter som verkar för att ta dem ifrån oss. Stå upp för aborträtten på internationella aborträttsdagen – och alla andra dagar!

NBC/Proletären Montage: Proletären

Idag, den 28 september, är det internationella aborträttsdagen. En dag som inte är fullt så känd eller uppmärksammad som till exempel kanelbullens dag, som infaller nästa vecka. Förmodligen för att det inte är lika lätt att profitera på aborträtt som kanelbullar. Men också för att aborträtten är något vi tar för givet. Det är en rättighet som har funnits i Sverige sedan 1975 och den har brett stöd i samhället. Vi kanske känner att något så självklart inte behöver uppmärksammas.

Men är detta verkligen en rättighet vi kan ta för givet? Nej, absolut inte. Liksom alla andra rättigheter som vunnits, genom kamp förstås (strejkrätten och las till exempel), kan de tas ifrån oss om vi inte tillsammans står upp för dem.

Att kvinnor i Sverige alltid kommer att ha rätt till lagliga och säkra aborter är inte en självklarhet.

Polen till exempel, gick i på slutet av 1950-talet i täten för fri abort i Europa. I dag har landet den strängaste abortlagstiftningen i EU näst efter Malta. Länge åkte svenska kvinnor till Polen för att kunna göra abort – nu är det tvärtom.

I USA har Roe mot Wade-lagen, den lag som sedan 1973 garanterat amerikanska kvinnor rätten till lagliga och säkra aborter, rivits upp av högsta domstolen. Ett beslut som har lett till att flera delstater nu har förbjudit aborter. Fler stater väntas göra detsamma trots att en majoritet (61 procent) av amerikanerna är för fri och laglig abort.

Detta är bara två exempel på länder där rätten till abort har berövats kvinnor. Så, att aborträtten är lagstiftad och har brett folkligt stöd är inte en garanti för att den på något sätt är fredad.

Även i Sverige finns krafter som vill inskränka kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Många abortmotståndare finner vi – föga förvånande – i det borgerliga blocket, främst hos SD och KD. Julia Kronlid till exempel, nu andre vice talman i riksdagen, är en av abortmotståndarna. Hon anser också att barnmorskor som inte vill utföra aborter ska slippa. Lennart Sacrédeus, som var trea på KD:s riksdagslista i Dalarna, har spridit flygblad med abortkritiskt budskap. 

När abort förbjuds i ett land kan man kanske tänka sig att antalet aborter minskar, men så är inte fallet. Alla studier som gjorts visar att aborter förblir ungefär som innan till antalet. Skillnaden blir att de utförs med osäkra och farliga metoder som ofta leder till infektioner, sterilitet och död. Så de abortmotståndare som säger sig värna om livet menar förstås inte kvinnornas liv, det är lite skit samma med det tydligen.

Globalt står osäkra aborter för mellan 4,7 och 13,2 procent av alla mödradödsfall och WHO uppskattar att det görs omkring 73 miljoner aborter årligen i världen. Av dessa är cirka 32 miljoner osäkra aborter.

Så, galenpannor som ser ett embryo som en människa med rättigheter – rättigheter som väger tyngre än kvinnors liv och hälsa – får aldrig stå oemotsagda. Deras åsikter får inte ges rum att gro. Deras kvinnofientlighet ska inte få forma politik eller vägas in när lagar stiftas.