Hoppa till huvudinnehåll

Uteslöts ur Hyresgästföreningen i Stockholm – känner igen sig i attacken på Kristofer Lundberg i Göteborg

P-O Brogren var en av flera förtroendevalda medlemmar i Hyresgästföreningen som uteslöts efter en konflikt i organisationen i Stockholm. Han ser likheter med uteslutningshotet mot Kristofer Lundberg, ordförande i Hyresgästföreningen i västra Sverige.

P-O Brogren uteslöts efter närmare 40 år som förtroendevald i HGF.
Privat

Förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen hotar med att utesluta två styrelsemedlemmar i region Västra Sverige, varav en är regionens ordförande Kristofer Lundberg. Anledningen är, enligt förbundsstyrelsen, ekonomiska oegentligheter – att Kristofer Lundberg inte informerat regionstyrelsen om ett underskott i Angeredsföreningen, där han också är ordförande.

Kristofer Lundberg å sin sida menar att underskottet beror på fakturor han själv inte känt till och att förbundsstyrelsen bedriver en smutskastningskampanj med politiska motiv för att utesluta honom.

– Vem kan försvara sig mot såna anklagelser? Det är omöjligt! Det är ju regionkontorets ekonomienhet som tar beslut om att betala inkomna fakturor, inte styrelsen. Styrelsens uppgift är att lägga fram en budget och verksamhetsplan som ska följas av anställda och förtroendevalda. Om enskilda ledamöter begått brottsliga handlingar ska detta polisanmälas och inte lastas på styrelsen som helhet, så länge inte alla varit inblandade.

Det säger P-O Brogren, som var förtroendevald och anställd inom Hyresgästföreningen i närmare 40 år i Stockholm. Han känner igen sig i Kristofer Lundbergs situation, och berättar för Proletären om hur det gick till när han själv blev utesluten.

Allt började 2013 när Greger Björkegren, styrelseledamot i regionen och mångårigt aktiv i organisationen, blev vald som ny ordförande i Stockholm.

– Den dåvarande förbundsordföranden Barbro Engman hade ställt sig bakom Gregers motkandidat. Och det dröjde inte mer än en månad innan Barbro gick ut och sa att Greger var olämplig för uppdraget. En väldigt förutfattad mening enligt mig, säger P-O Brogren.

– Greger hade egna uppfattningar och sa vad han tyckte. Och han kritiserade vissa beslut som ledningen tog. Och det måste man få göra, bara kritiken inte är osaklig och illvillig. Han kanske inte var perfekt men han var trots allt vald till ordförande och det är bara de som valt honom som har rätt att avsätta honom.

När det uppdagades att riksledningen ville avsätta Greger Björkegren låg beslutet hos region Stockholm. Enligt dåvarande stadgar var det bara regionerna som kunde besluta om att suspendera eller utesluta någon ur föreningen.

– Regionstyrelsens majoritet beslutade, genom en mängd brott mot stadgarna, att stänga av Greger i fem år, vilket också blev förbundets beslut efter Gregers överklagan. Därefter var strategin från förbundet att ge sig på fem andra personer som hade stort förtroende i regionen, däribland mig. Man tänkte väl att ska man sopa så ska man börja från toppen av trappan. I mitt fall sattes den sista spiken i kistan när jag slog ut Barbro Engmans tidigare ordförandekandidat i valet som ledamot i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen motiverade sitt beslut om suspendering med att Greger Björkegren ”i betydande utsträckning agerat på egen hand utan mandat från regionstyrelsen och därmed förverkat sitt förtroende”. Själv beskrev Greger Björkegren, i en intervju med tidningen Hem & Hyra, konflikten som ”en ideologisk strid” där han själv försvarade de förtroendevaldas ställning.

Greger Björkegren valde att ta uteslutningen till domstol. En process som avslutades 2017 då tingsrätten gav förbundsledningen rätt. Ett beslut som Björkegren överklagat till Hovrätten. Två år efter turerna lades följande klausul in i Hyresgästföreningens stadgar: ”Förbundsstyrelsen kan besluta att utesluta eller vägra inträde för personer i samtliga regioner”.

– Det finns en uppfattning inom HGF att organisationen inte behöver ta hänsyn till reglerna som gäller i samhället utanför. I fallet med mig och Greger var det redan bestämt att vi skulle stängas av eller uteslutas. Det var en helt absurd hantering mot mig när jag skulle försvara mig mot påhittade anklagelser, och det jag framförde gick inte vidare till förbundsstyrelsen när de skulle ta sitt beslut.

När det kommer till händelserna i Göteborg tror P-O Brogren att det även denna gång kan finnas politiska motiv bakom uteslutningarna. Kristofer Lundberg är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och har drivit en linje där Hyresgästföreningen ska bli en kämpande gräsrotsorganisation, snarare än en tjänstemannaorganisation.

– Man ska inte stirra sig blind på vilket parti en viss person företräder. Jag är själv socialdemokrat. Men jag tycker man ska väljas baserat på vad man gjort för föreningen och hyresgästerna. Inte vad man gjort för något parti. De i Göteborg har varit aktiva och sagt vad de tycker. Om de gjort ett bra eller dåligt arbete är inte är min uppgift att bedöma.

P-O Brogren tar även upp hur Hyresgästföreningen fungerar i praktiken. Särskilt när det kommer till det ekonomiska ansvaret som regionstyrelsen ansvarar för – det som Kristofer Lundberg anklagas för att ha misskött.

– Oklarheten skapas på grund av att kontoret inte vill lämna ut handlingar som klargör vem som gjort vad. Om det finns några tecken på att budgeten överskrids, är det enda rimliga att kontoret informerar föreningsstyrelsen om detta och stoppar alla utbetalningar i avvaktan på förklaringar, säger P-O Bogren som påpekar att de anställdas uppgift måste vara att hjälpa föreningarna att få ordning på ekonomin.

– Men så agerar man inte nu eftersom syftet är att sätta dit någon.