Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Vaccinering kräver planering

Låt varken sensationsjournalistik, konspirationsteorier eller läkemedelsföretagens vinstjakt sabotera vaccineringen.

Pandemin måste hanteras kollektivt och det självklara borde vara att vaccinera sig.
1177 Vårdguiden

Den senaste veckans turbulens kring Astra Zenecas vaccin, kombinerat med det stormaktspolitiska spelet och florerande konspirationsteorier, riskerar att förlänga pandemin.

Ett vaccin mot corona har varit efterlängtat. Nu finns det ett antal godkända vaccin runt om i världen. Det är mycket positivt och ska värnas. Givetvis måste vaccin vara vetenskapligt framtagna och genomgå omfattande tester innan de godkänns.

Det är inte läkemedelsföretagens styrelserum utan medicinska myndigheter som ska bestämma när ett vaccin ska komma ut på marknaden. Det finns viktiga vetenskapliga nät och säkerhetssystem som granskar och kontrollerar nya läkemedel.

Att man beslutat genomföra extra kontroller av Astra Zenecas vaccin är bra. Kommer det rapporter om allvarliga biverkningar måste de tas på allvar och grundligt utredas.

Men det gäller att inte få tunnelseende. Rapporter om ett femtontal misstänkta fall av blodpropp måste ställas i relation till de 17 miljoner som fått Astra Zenecas vaccin. Att drabbas av de eventuella biverkningarna är alltså extremt ovanligt. 

Det förtar inte det lidande som de drabbade råkat ut för, men det måste sättas i relation till det lidande som pågått i ett år och som hittills berövat två och en halv miljoner människor livet och fått vårdpersonal runtom i världen att gå på knäna. 

Alla läkemedel har biverkningar. Vårdens uppgift är att informera om de eventuella riskerna och väga mot den nytta som läkemedlet har. Här är nyttan med coronavacciner är obestridlig.

Läkarvetenskapen har alltsedan Hippokrates dagar gagnat oss och fört mänskligheten framåt. Vaccin är den medicinska upptäckt som räddat flest liv i världshistorien.

Att se på frågan om vaccinering utifrån ett individuellt perspektiv är att närma sig såväl medicinska som samhälleliga frågor från fel håll. Pandemin är global och drabbar alla. Då kan man inte bara tänka på sig själv.

Sverige började tidigt med vaccinationsprogram. Något som kraftigt ökat vår livslängd och livskvalitet. Vaccinationerna har byggt på frivillighet utifrån relevant och tydlig information från samhället. Denna frivillighet missbrukas nu av vaccinationsskeptiker som kidnappat kvinnorättsrörelsens slagord ”min kropp, mitt val”, och försett det med en annan innebörd.

I individualismens tidevarv borde vi istället säga ”våra kroppar, våra val”. Coronapandemin måste hanteras kollektivt och det självklara valet borde vara att vaccinera sig.

Det individuella valet att avstå vaccinet innebär att man utsätter andra för fara, försämrar för vården och dömer andra till en tillvaro utan sociala kontakter och ett helt samhälle satt på undantag.

Extra allvarligt är när personal inom vård och omsorg avstår vaccinering, eftersom yrkesområdena här har ett särskilt ansvar för andra människor. Då måste man också vara beredd att ta detta ansvar. Att sätta individen före kollektivet är helt enkelt egoistiskt.

Folkhälsomyndigheten talar om att hålla avstånd, men mer sällan om varför det är så viktigt att vaccinera sig. Här har FHM ett stort ansvar och en stor skugga faller på regeringen som inte lyckats sätta vetenskapen och samhällsnyttan i centrum. Istället styr media och foliehattar debatten med sensationsjournalistik och misstänkliggöranden av vacciner.

Här finns också ett stormaktspel och en kapitalistisk dragkamp mellan de multinationella läkemedelsföretagen. Enorma börsvärden står på spel. Sverige sluter upp bakom EU:s och USA:s demonisering av det ryska Sputnikvaccinet och kinesiska Coronavac. 

Senaste veckan har även Ryssland anklagats för att sprida negativa rykten om Astra Zenecas vaccin i syfte att få det indraget.

Vilket vaccin som är bäst kan inte vi bedöma, men klart är att läkemedelsföretagens tävlan om att vinna marknadsandelar och maximera vinsten är till stor skada för världens befolkning. Vaccineringar försenas, vaccin saknas och människor skräms upp. Allt medan fler smittas och fler avlider. Istället för att tävla och konkurrera borde läkemedelsföretagen samarbeta och dela med sig av sin forskning.

Världens fattiga länder har krävt undantag från regelverken. Redan i oktober lämnade Indien och Sydafrika ett förslag till WTO om att länder tillfälligt ska kunna frångå patent- och immaterialrätten för att kunna importera eller tillverka billigare mediciner och utrustning för att kunna stoppa coronapandemin.

Runt hundra av världens länder har ställt sig bakom kravet. Men inte EU, USA, Storbritannien, Japan eller Sverige. 

Häromveckan kunde WTO ha tagit beslut om lättnader, men återigen satte de rika länderna vinstintresset före folkhälsan och beslutet flyttades fram. Ett beslut kommer nu tidigast i juni.

Vaccinering kräver planering. Globalt borde FN få ett större ansvar för att pandemin bekämpas solidariskt. Här räcker det inte med att donera pengar till FN:s Covax-initiativ när inget vaccin finns att köpa. 

Här i Sverige måste staten ta ett större ansvar för vaccinationsprogrammet. Det är statens och vårdens skyldighet att informera om vaccinets risker och fördelar.

En grupp som är överrepresenterad bland dem som av kulturella skäl är skeptiska till att vaccinera sig är utrikes födda. Det är därför viktigt att utförligt informationsmaterial finns på andra språk och att särskilda informationsträffar ordnas för dessa grupper. 

En vanlig biverkning av vaccineringen verkar vara illamående och feber under några dagar. Här borde full lön utbetalas när personal behöver vara hemma. Vaccineringen av personalen inom till exempel vården behöver därför också spridas ut så att avdelningarna kan hålla öppet. 

Det kollektiva och gemensamma ansvaret måste organiseras via staten med statlig produktion, kontroll och ansvar för läkemedel och sjukvårdsmaterial samt information utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.