Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartister bakom senaste utrensningarna i Hyresgästföreningen

Utrensningsprocessen inom Hyresgästföreningen i västra Sverige fortsätter – nu med vänsterpartister i styrelsen.

Mahasti Hashemieh och Britta Brus uteslöts ur Hyresgästföreningen tidigare i somras. I styrelsen som unisont röstade för uteslutningarna sitter flera vänsterpartister.
Proletären

Inför höstens val har Vänsterpartiet profilerat sig som motståndare till marknadshyror och ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Samtidigt bedriver medlemmar i partiet utrensningar av kämpande bostadsaktivister i Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Under flera år ökade aktiviteten och medlemmarna medlemmarna blev fler i de lokala Hyresgästföreningarna i Västsverige. För första gången på länge tog föreningen sig ut på gator och torg och tog kamp för hyresgästerna, mot renovräkningar, mot ombildningar och marknadshyror. Våren 2018 valdes Kristofer Lundberg då medlem i Rättvisepartiet Socialisterna – till ordförande i regionen.

Utvecklingen sågs dock inte med blida ögon från den socialdemokratiska nationella förbundsledningen. I februari 2020 fråntogs regionstyrelsen i Västra Sverige sina befogenheter och förbundsledningen tog själva kontroll över regionen. Efter anklagelser om ekonomiska oegentligheter uteslöts Kristofer Lundberg några månader senare.

Ordförandeklubban i Västra Sverige lämnades då över till vänsterpartisten Ronny Bengtsson, men utrensningsprocessen fortsatte alltså – nu i lokal regi. I somras uteslöts två profilerade bostadsaktivister och förtroendevalda inom Hyresgästföreningen, Britta Brus och Mahasti Hashemieh på oklara grunder. Dessutom har minst två förtroendevalda varnats och ytterligare en är under utredning. 

Enligt källor till Proletären röstade samtliga närvarande styrelseledamöter för uteslutningarna. Av dessa är åtminstone tre medlemmar i Vänsterpartiet – varav två innehar förtroendeuppdrag för partiet. Många i den nyvalda styrelsen var själva kritiska till förbundsledningens tidigare utrensningar av aktivister.

Regionstyrelsens ordförande Ronny Bengtsson svarar genom sin pressekreterare att han inte vill kommentera uteslutningsärendet eftersom Britta Brus och Mahasti Hashemieh överklagat ärendet till förbundsledningen och en process pågår. Proletären har försökt ta del av regionstyrelsens utredning bakom beslutet och protokollet från styrelsemötet där beslutet om utredning togs, men Hyresgästföreningen hävdar att handlingarna är sekretessbelagda. De inblandade får inte heller ta del av utredningen – trots upprepade försök. 

Håkan Eriksson, ordförande i Vänsterpartiet Göteborg, skriver i en kommentar till Proletären att partiet inte lägger sig i vad deras medlemmar gör i Hyresgästföreningen.

– Våra medlemmar som är valda representanter i Hyresgästföreningen representerar inte Vänsterpartiet utan Hyresgästföreningen.

Den då uteslutne Kristofer Lundberg är nu själv medlem i Vänsterpartiet. Han säger till Proletären att den nya styrelsens uteslutningar saknar stöd bland vanliga medlemmar i Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen.

– Men faktum kvarstår att de fortsatt en uteslutningsprocess, där de som vågar stå upp mot rasism och sexism och vill ta strid för hyresrätten utesluts. Det är oförsvarligt, den historiska domen kommer bli hård, de är ansvariga för att ta död på den rörelse som ska försvara våra intressen.