Hoppa till huvudinnehåll

Var inte religiös - fick sparken från friskolan

– Rektorn tog upp en händelse från dagen innan där jag försökt stötta en elev i engelska. Eleven vände sig då om och sa “du tror ju inte ens på gud, varför ska du hjälpa mig?”, säger Eliana Ferander som i förra onsdagen sparkades från sitt arbete Beta School i Älvsjö.

Eliana Ferander fick sparken efter påtryckningar från vårdnadshavare. (Genrebild)
Proletären/Genrebild

När socialpedagogen Eliana Ferander kom till arbetet den tredje oktober hade hon arbetat på friskolan Beta School i Älvsjö i en månad. Det skulle visa sig bli hennes sista dag. På mycket oklara grunder fick Eliana Ferander, 29 år, sparken.

– Mitt under en lektion bad skolsekreteraren mig att gå till rektorn. Rektorn tog upp en händelse från dagen innan där jag försökt stötta en elev i engelska. Eleven vände sig då om och sa “du tror ju inte ens på gud, varför ska du hjälpa mig?”, berättar Eliana Ferander.

När hon frågade vad gud hade med elevens lärande att göra ställde eleven sig upp inför klassen och sa att Eliana Ferander inte tror på gud, och att Gud har skapat allt.

– Jag sa till honom att det var kränkande mot mig och bad honom sluta, vilket han inte gjorde. Jag skrev en rapport om händelsen som skolsekreterare, kurator och rektor tog del av.

Rektorn menade att Eliana Ferander hade agerat felaktigt. Till detta fanns en ytterligare händelse som rektorn menade låg till grund för uppsägningen, en rapport om att Eliana Ferander skulle ha sagt till en elev att inte tro på gud. 

– Där stod det också att jag skulle ha sagt till eleven att sluta bära sjal. Rapporten var skriven av elevens vårdnadshavare i en hotfull ton. Det stod att om inte rektorn gör något åt detta kommer vårdnadshavaren själv att göra det.

– Rektorn berättade att hon talat med två av mina kollegor som kunde förneka händelsen. Men eftersom flera vårdnadshavare under de två senaste dagarna velat ha bort mig från skolan kände hon sig tvungen att säga upp mig. Hon sa att det var för min egen och hennes säkerhet, säger Eliana Ferander som inte gavs någon chans att förklara sig.

Rektorn hade vid uppsägningen med sig en konsult som menade på att eleverna på skolan lever som på 1800-talet, och i en kultur med strikt religiösa värderingar. 

– Jag påpekade att det inte är en religiös skola.

När Eliana var på arbetsintervju på Beta School hade hon fått aningar om att något inte stod rätt till. Från början sökte hon en kuratorstjänst. Rektorn menade tillsammans med flera vårdnadshavare att Eliana inte var lämpad för den, då hon är kvinna och inte är religiös.

– En manlig sökande fick istället tjänsten som kurator. Jag blev socialpedagog. Det gjorde att jag från början hajade till. Men under intervjun sa rektorn att det inte var en religiös skola, bara många barn med muslimsk trosuppfattning.   

Eliana Ferander tvingades lämna skolan med omedelbar verkan. På vägen ut mötte hon kollegor som precis fått reda på vad som skett. De bad henne att gå vidare till skolinspektionen och göra en IVO-anmälan som inte bara tog upp denna händelse.

– Skolan har otroligt många brister. I mitt uppdrag som socialpedagog fick jag i början göra observationer. Tillvaron var stökig, klassrumsregler och rutiner saknades. Likaså i matsalen, vid raster och samlingar. Skolan har nyligen bytt lokaler, så eleverna skjutsades från Rinkeby till Älvsjö varje dag med buss som kördes av deras släktingar. De städade även skolans lokaler och arbetade i skolmatsalen. Släktingarna kontrollerade barnen.

– Flertalet elever behärskade inte svenska, och det gjorde inte heller alla lärare, som de flesta var obehöriga. Under lektionerna förstod ingen varandra. Självklart tappade eleverna fokus, så kan man inte ha det. Jag delgav mina observationer till rektorn och påtalade att eleverna behöver höra svenska för att lära sig. Jag skrev ned vad jag sett i ett mail, samt förslag på lösningar. Efter det slutade rektorn att tala med mig, säger Eliana Ferander.

Om även detta låg till grund för uppsägningen vet hon inte. Eliana Ferander har kontaktat sitt fack Kommunal och gjort en anmälan till Skolinspektionen.