Hoppa till huvudinnehåll

Efter strejkerna i Tyskland Varning för IG Metalls avtal om arbetstids-förkortning

Det finns hos de tyska metallarbetarna ett utbrett missnöje och en vilja att strejka. Men IG Metalls ”seger” i kampen för arbetstidsförkortning är snarare en öppning för kapitalisterna att förlänga arbetstiden. Det menar Gerhard Kupfer, mångårig facklig aktivist på Mercedes Benz i Bremen.

IG Metall inledde en serie strejker i mitten av januari. Här strejkande arbetare vid BMW:s fabrik i Regensburg.
IG Metall (7669)

Efter veckor av strejkaktioner och demonstrationer slöt IG Metall i delstaten Baden-Württemberg i sydvästra Tyskland den 6 februari ett avtal med industriföretagens sammanslutning. Avtalet i den bilindustritäta delstaten är vägledande för kommande avtal i övriga landet.

Svenska IF Metall och tidningen Arbetet talar om en framgång för de tyska industriarbetarna, som fick igenom höga löneökningar och rätten till kortare arbetstid. Gerhard Kupfer, fackligt aktiv kommunist och tidigare bilarbetare, är inte alls överens om den värderingen.

– Trots en enorm misstro mot de fackliga ledarna deltog ungefär 900.000 arbetare i de senaste veckornas strejker, förklarar Gerhard Kupfer när Proletären kontaktar honom i hemmet i Bremen.

– Det finns en vilja att visa kapitalisterna att arbetarna inte längre accepterar den enorma utsugningen på fabrikerna. Men IG Metalls ledning använde strejkviljan till att leda arbetarna till nederlag.

Proletären har tidigare träffat Gerhard Kupfer på fackliga konferenser i Grekland och i Sydafrika. Han var under tre decennier facklig aktivist och drivande i arbetarkampen inne på Mercedes Benz i Bremen. Nu är han pensionerad från fabriksarbetet men fortsätter det politiska och fackliga arbetet utanför grindarna.

Patrik Paulov
Gerhard Kupfer, mångårig facklig aktivist och tidigare bilarbetare vid Mercedes Benz i Bremen.
När vi ber Gerhard Kupfer förklara varför han dömer ut avtalet konstaterar han att löneökningen på 4,3 procent under 27 månader plus ett par mindre extrautbetalningar knappt täcker de ökade levnadsomkostnaderna.

– Men vad som är viktigare är att avtalet öppnar dörrarna för en förlängning av arbetstiden, säger han.

Det går i linje med de krav på flexibel arbetstid som kapitalet drivit under de senaste två åren. Gerhard Kupfer påminner om att vid ungefär samma tidpunkt började IG Metall kampanja för ökade möjligheter att själv bestämma över sin arbetstid.

Enligt det aktuella avtalet erbjuds en individuell möjlighet för skiftarbetare, småbarnsföräldrar och de som vårdar familjemedlemmar att gå ner i arbetstid från nuvarande ordinarie 35 timmar i veckan till 28 timmar.

Det kan vid första anblicken verka positivt. Men Gerhard Kupfer dömer ut detta av två skäl.

För det första sker arbetstidsförkortningen på den enskilda arbetaren bekostnad som därmed går ner i lön. Två extra lediga dagar är det enda som företaget bekostar.

För det andra innebär avtalet en möjlighet för arbetsköparen att kompensera för de som gått ner i tid genom att öka arbetstiden upp till 40 timmar i veckan för övriga arbetare.

– Det är ett väldigt bra avtal för kapitalet. Det gör en gång för alla slut på 35-timmarsveckan, säger Gerhard Kupfer.

Vad finns det för möjligheter att bättre tillvara på missnöjet och stridsviljan hos de tyska industriarbetarna?

Gerhard Kupfer och den organisation han tillhör, Arbetarförbundet för återskapandet av Tysklands kommunistiska parti, arbetar med att bygga upp revolutionära arbetarorganisationer inne på fabrikerna och utanför. Målsättningen är att bryta det socialdemokratiska fackets förlamande grepp och samtidigt höja den politiska medvetenheten.

Fakta

IG Metalls nya avtal

IG Metall inledde i mitten av januari en serie kortare strejker  och avslutade med en 24-timmarsstrejk på utvalda arbetsplatser.

Huvudkraven var 6 procent i löneökning och en möjlighet att gå ner från ordinarie 35 timmars veckoarbetstid till 28 timmar, en arbetstidsförkortning som delvis skulle betalas av företaget.

Det avtal som slöts den 6 februari gav 4,3 procent på 27 månader samt möjlighet till kortare arbetstid för vissa grupper av arbetare men på egen bekostnad.

Dessutom kan företagen kompensera bortfallet genom att öka arbetstiden från 35 timmar i veckan till 40 timmar för övriga arbetare.

IG Metall har 2,26 miljoner medlemmar. Det är det största fackförbundet i Tyskland och det största industriarbetarförbundet i Europa.

Han ger ett positiv exempel på när arbetare satte IG Metall åt sidan och agerade självständigt. I december 2014 gick 1300 arbetare på Gerard Kupfers dåvarande arbetsplats, Mercedes i Bremen, ut i vild strejk och stoppade produktionen under hela nattskiftet. Strejken riktade sig mot användandet av bemanningsföretag och mot outsourcing av jobb.

– Att vi arbetare tog saken i egna händer och agerade gav viktiga erfarenheter. Strejken sände en stark signal till arbetarna i hela Tyskland, säger Gerhard Kupfer och fortsätter:

– Socialdemokraterna gör sitt bästa för att tillsammans med kapitalisterna undvika all egen aktivitet från arbetarnas sida. Därför försöker vi samla dem på en revolutionär plattform utanför fabrikerna för att organisera kampen inne i fabrikerna, inom IG Metall och även politiskt.