Hoppa till huvudinnehåll

Vem tar ansvar för nedläggningen av BB i Karlskoga?

För en månad sen tog tjänstemännen beslutet att lägga ned förlossningen i Karlskoga. En nedläggning som samtliga partier i Karlskoga kommun och Örebro läns landsting tycker är felaktigt. Men ännu finns inget datum för när den ska öppna igen.

Peter Pedersen från föreningen Rädda Karlskoga BB och Andreas Svahn (S) debatterade nedläggningen av förlossningen i Karlskoga.
Erling Bronsberg

För tre veckor sedan demonstrerade 5000 personer i Karlskoga mot nedläggningen av förlossningen i staden. Nu i måndags var det dags för ytterligare en händelse i kampen om Karlskoga BB: En debatt mellan Andreas Svahn (S), fullmäktigeordförande i region Örebro län, och Peter Pedersen, representant för föreningen Rädda Karlskoga BB.

Inför valet gick samtliga partier i Örebro länsfullmäktige ut och lovade att det skulle finnas två förlossningsenheter i regionen. Men i början av juni beslutade verksamhetschefen för kvinnokliniken i Örebro Län, Gill Kullberg, att stänga förlossningen i Karlskoga. Tjänstemännen tog beslutet baserat på en IVO-anmälan (Inspektionen för vård och omsorg), som i sin tur blivit kritiserad av både läkare och barnmorskor då de tycker att ett för stort fokus läggs på enbart en specifik patient, som inte ens sjukhuset i Örebro kunde rädda.

– Vi har inte startat den här föreningen för att skrika och bråka, säger Peter Pedersen och påpekar samtidigt att patientsäkerheten i Karlskoga verkligen inte är sämre än i Örebro.

– Det finns fler IVO-anmälningar mot Örebro sjukhus än mot Karlskoga och de är oftast också grövre. Jag hade förstått stängningen om det varit en hel drös med anmärkningar och dödsfall, men så är inte fallet. Det ska alltid prövas och beslutas extra när det kommer till mindre orter. Det känns som att samma sak inte gäller för storstädernas verksamheter.

Säkerheten i Karlskoga hålls uppe tack vare de starka restriktioner som finns för att en kvinna ska få föda på lasarettet. Vid minsta misstanke om en riskabel förlossning skickas kvinnan till Örebro istället. Men enligt de högre tjänstemännen räcker inte detta längre. Nu måste så kallad neonatalvård finnas på plats på alla vårdanläggningar som förlöser barn. En policy som kommer ha förödande konsekvenser för mindre sjukhus.

Beslutet om nedläggning togs aldrig i någon politisk församling.

Vad som är viktigt att påpeka är att beslutet om nedläggning aldrig fördes vidare till en politisk församling. Och att permanent stänga en hel verksamhet har inte tjänstemännen befogenhet till. Vad de däremot kan besluta om är en tillfällig stängning, förutsatt att en fortsatt bedriven verksamhet innebär en akut risk för personal och patienter. Men i dagsläget finns inget datum för en återöppning, vilket kastar in Karlskoga BB i ett slags limbo.

Andreas Svahn (S) påpekade flera gånger att länsfullmäktige vill ha kvar förlossningen i Karlskoga, men att en återöppning inte kan garanteras.

– I den bästa av världar vill jag självklart att förlossningen ska öppna igen, men det blir svårt att ge något datum och jag kan inte lova något.

Vad Andreas Svahn istället måste göra är att vänta på ytterligare en utredning från tjänstemännen som kommer publiceras i mitten av augusti. Men med största säkerhet kommer denna komma fram till samma slutsatser som verksamhetschefen Gill Kullberg redan konstaterat.

– För att öppna förlossningen igen måste vi vänta på utredningen och sedan vidta åtgärder mot det som IVO har klagat på, säger Andreas Svahn.

– Det blir svårt att utreda en verksamhet som inte existerar, svarade Peter Petersen.

– Vi är oroliga för att tjänstemännen har överskridit sitt mandat. Jag tror att Örebro länsfullmäktige måste ta hårdare tag mot sina tjänstemän. Men också prata med personalen på Karlskoga lasarett. Pratar man med toppcheferna får man en viss information, pratar man med de på golvet så får man en annan.

Bakgrund

Nedläggningen av Karlskoga BB

Den 29 maj 2019 fattades ett beslut av verksamhetschefen Gill Kullberg att förlossningen i Karlskoga skulle stängas. Den 15 juni blev den sista dagen som förlossningen tog emot patienter.

En demonstration på 5000 personer samlades den 15e juni för att tåga till BB för att demonstrera mot beslutet. På en ort med cirka 30.000 personer så innebär detta alltså att en sjättedel gick med i tåget.

Beslutet har väckt starkt motstånd från samtliga politiker i Karlskoga kommun, och regionen har också påpekat att de tycker att nedläggningen är fel. Så sent som den 18 juni togs frågan upp på ett landstingets fullmäktigemöte i Örebro, men ingen kunde då ge klara besked på vad som måste göras för att ha kvar BB i Karlskoga.

Många i Karlskoga har påpekat att nedläggningen känns som ett tjänstemannabeslut som politikerna i landstinget inte vågar gå emot och en önskan från rikspolitikerna att centralisera vården mer och mer.