Hoppa till huvudinnehåll

Ändra systemet – inte klimatet: Vetenskapen och klimatet

Vissa vill utmåla klimatförändringarna som en bluff och klimatförelsen som en konspiration. I del 2 av Proletärens tema ”Ändra systemet – inte klimatet” synar vi vetenskapsförnekarna.

Det blir allt svårare att förneka de pågående klimatförändringarna – och orsakerna till dem. På bilden ses ett konstverk av gatukonstnären Banksy.
Magnus D

Människan har alltid varit nyfiken och bedrivit forskning. Nya kunskaper har kommit till och gamla, felaktiga ståndpunkter har fått överges.

Samtidigt har det alltid funnits reaktionära krafter som inte velat få den världsbild omkullkastad, som de byggt sin maktställning på. Så vetenskapsförnekare är inget nytt. Den forskning som inte passat in, har makthavare i alla tider försökt tysta ned.

Tidigt insåg oljebolagen att utsläppen från förbränning av olja, kol och gas skulle få en massiv påverkan på klimatet. Men eftersom deras vinster hotades av den kunskapen, och eftersom hela kapitalismen som system var totalt beroende och helt otänkbar utan fossil energi, fick kunskapen ingen spridning. Men nu när konsekvenserna i miljö och klimat har börjat bli påtagliga, så går det inte längre att tysta ner forskningsresultaten.

I takt med att det blir allt tydligare att det pågår en global uppvärmning kommer kapitalet att på olika sätt försöka utnyttja detta till sin fördel. Det tydligaste och enklaste sättet är att framställa sina produkter som gröna och hållbara för att locka konsumenterna och vinna fördelar i konkurrensen.

I bakgrunden pågår också ett större spel där storfinansen håller sig framme för att styra och profitera på den omställning som är nödvändig. Stora offentliga investeringar hägrar. Men de agerar också politiskt för att leda opinionen i rätt riktning, bort från systemkritik och antikapitalism. Miljardärklubben World Economic Forum är en av de som håller i trådarna.

Vissa borgerliga riktningar står för olika grader av förnekelse. Vissa menar att det över huvud taget inte pågår någon global uppvärmning. Några menar att jorden visserligen blir varmare men att det är naturliga orsaker som ligger bakom.

Även bakom dessa grupperingar finns starka ekonomiska intressen. I denna riktning verkar ett antal libertarianska, amerikanska tankesmedjor, som Heartland Institute och i bakgrunden fossilundustrin. De menar att klimatrörelsen är en vänsterkonspiration för att inskränka den fria marknaden och införa socialism. Andra, så kallade vänsterkritiker menar istället att hela klimatfrågan är skapad för att stärka den kapitalistiska världsordningen, för att manipulera opinionen och ta en än starkare kontroll över samhället.

Det lustiga är att det faktiskt finns sanning i båda teorierna. Inte så att klimatförändringen är en konspiration. Den är en realitet. Naturligtvis vill vi inom vänstern att klimatrörelsen intar en systemkritisk och antikapitalistisk hållning. Och högern har alltid från kapitalismens början försökt att manipulera opinionen och kontrollera både tänkandet och naturresurserna.

Kapitalet kommer alltid att använda förändringar och osäkerhet till sin fördel, så också klimatfrågan. Båda dessa teorier får människor att diskutera om den ena eller andra teorin är en konspiration istället för att diskutera det faktum att mäktiga människor alltid konspirerar för att kontrollera oss.

När det gäller klimatfrågan måste man kunna hålla åtminstone två bollar i luften samtidigt. Den ena bollen är att koldioxidutsläpp påverkar klimatet, att det pågår en global uppvärmning. Det är en vetenskaplig fråga som bygger på mätresultat.

Den andra bollen är hur kapitalet och politikerna väljer att hantera klimatfrågan. Det är politiska ställningstaganden som avgörs av vilka klassintressen som står bakom.

Kapitalismen har visat sig mycket anpassningsbar. Kapitalet försöker naturligtvis å ena sidan neutralisera eller oskadliggöra den systemkritik som klimatfrågan börjar skapa. Å andra sidan kommer kapitalet självklart att utnyttja situationen för att ytterligare flytta fram sina positioner och tjäna pengar på den omställning som uppvärmningen kommer att kräva.

Så har kapitalisterna alltid agerat med eller utan klimatförändring. Vill det upproriska folket hänga borgarna kommer alltid någon kapitalist försöka tjäna pengar på att sälja repen!