Hoppa till huvudinnehåll
Av
Facklig sekreterare i K

Krönika: Vi pappersarbetare måste gå till offensiv

Pappers förbundsstyrelse gör rätt analys av läget, men det fattas en offensiv kamp.


Under helgens kongress ska fackliga ledare från olika pappersindustrier diskutera och avgöra vilken riktning Svenska Pappersindustriarbetareförbundet ska ta de närmaste åren. Kongressens huvudämne är dokumentet Avtalsstrategi 2030, med en omvärldsanalys som sträcker sig över de senaste tio åren.

Pappers anser att kapitalet och dess politiska representanter flyttar fram sina positioner och är på offensiven för att försvaga fackföreningsrörelsen. Motparten har bildat Industriarbetsgivarna för att öka sin samordning, vilket också lett till ett svårare klimat för Pappers.

Som kommunist håller man självklart med om den analysen, att kapitalet är på ett korståg både nationellt och internationellt. Behovet av att mobilisera en facklig motoffensiv ter sig ganska självklart.

Det jag hoppas kommer diskuteras på kongressen är hur vi ska mobilisera arbetarna på fabrikerna och öka medvetandet samt militansen bland medlemmarna.

Pappers tar tydlig ställning i för arbetarklassen viktiga frågor. Man är för ett förbud av bemanningsföretag och man har tagit kraftig ställning mot inskränkt strejkrätt. Runt dessa borde man kunna mobilisera avdelningarna. Avdelning 29 Obbola var ute och manifesterade mot strejkrättsutredningen med flera andra fackförbund tidigare i vår, vilket är ett bra första steg. Fackföreningsrörelsen kommer att behöva göra detta betydligt oftare, speciellt vid en borgerlig valseger i höst.

En viktig fråga som kommer att komma upp på kongressen är arbetstidskontot, ATK. Varje medlem har idag 56 timmar att disponera varje år, timmar man antingen kan ta ut i pengar, ledighet eller sätta in i pension och då få 30 procent påslag av företaget.

ATK-timmar som används i ledighet är av den sorten att de bara kan nekas att tas ut en gång per år av företaget. Har man blivit nekad en gång kan man sedan lägga timmarna hur som helst under året utan att företaget kan göra något åt det.

På flera pappersindustrier är det idag svårt at få ledigt utan dessa timmar. Det gör ATK-timmarna viktiga för oss pappersarbetare men till en nagel i ögat för företagen som vill att dessa bara ska gå till pensionsavsättningar, och inte orsaka problem i produktionen.

På tidigare kongresser har Pappers beslutat att kämpa för att utöka dessa till 100 timmar, men vid de senaste kollektivavtalsförhandlingarna var det tvärstopp från företagen och man förhandlade fram något som heter delpensionskonto istället. Ett system som Pappers ser som kompletterande.

Motionerna som behandlar detta är viktiga och det behöver bli en bra debatt om hur vi ska flytta fram våra positioner på detta område.

Förra avtalsrörelsen blev en rätt trist historia med långa avtal som inte gav speciellt mycket för oss pappersarbetare. Detta i en tid när vår bransch går på högvarv och det investeras tiotals miljarder i vår industri för att mångdubbla produktionen och alltså sänka produktions- och lönekostnaden per ton papper.

I ett sådant läge måste vi kräva tillbaka vår del av produktionsresultatet och för att göra detta kan vi inte hållas tillbaka av olika märken och andra av kapitalet förutbestämda spelregler.

Vi pappersarbetare måste gå till offensiv och vara en ledande kraft i arbetarrörelsen för att väcka upp våra kamrater i kampen för rättvisa och för att ta tillbaka de värden som vi arbetare skapar.