Hoppa till huvudinnehåll

Vikarier tvingas skriva nytt kontrakt för varje arbetspass

Bromma stadsdelsförvaltning har infört nya regler som innebär att vikarier inom förskola och äldrevård måste skriva under nya anställningskontrakt – för varje arbetspass. Det ökar administrationen och hotar patientsäkerheten.

Anna Nilsson jobbar som barnskötare inom Stockholms kommun och tvingas skriva på anställningskontrakt för varje vikariepass hon tar.
Proletären

Bromma stadsdelsförvaltning har infört nya regler som säger att alla vikarier inom både äldre- och barnomsorgen måste skriva under nya kontrakt för varje nytt arbetspass som vikarien blir bokad till.

Anna Nilsson jobbar som vikarie inom barnomsorgen i Bromma och har i skrivandets stund ett tiotal olika anställningskontrakt för alla enskilda arbetspass hon jobbat i Stockholms stad.

– Jag förstår verkligen inte vem det är som tjänar på detta… Inom barnomsorgen pratas det hela tiden om att vi måste spara in pengar, på allt från papper till personal, men sen kan man göra så här.

Anna Nilsson är inte ensam om att drabbas av de nya reglerna. När hon ringde till kommunens löneavdelning så fick hon höra att de tvingats anställa ytterligare administrativ personal för att hantera alla anställningskontrakt som strömmar in. Resurser som löneavdelningen själv menade hade gått att lägga på äldre- eller barnomsorgen istället.

Proletären har sökt Bromma stadsdelsförvaltning som via en HR-konsult menar att “oavsett hur lång den tidsbegränsade anställningen är ska ett anställningsavtal skrivas för den period som anställningen avser”.

De menar också att de nya reglerna trädde i kraft på grund av ändringarna i lagen om anställningsskydd (Las) som började gälla i oktober 2022. Den så kallade allmänna visstidsanställningen (Ava) slutade då att gälla och gick över till vad avtalen kallar särskild visstidsanställning (Säv).

På frågan om varför regeländringen skulle motivera att vikarier måste skriva på nya kontrakt för varje arbetspass har de inte återkommit med ett svar.

När Anna Nilsson förde frågan vidare till sitt fackförbund Kommunal så menade de att det handlade om hennes anställningstrygghet. Hon underströk att avtalen sällan skrivs på innan arbetspasset börjat, utan istället retroaktivt. Något som i praktiken betyder att man jobbar utan något anställningskontrakt med kommunen.

”Att du arbetar utan gällande kontrakt är givetvis inte bra och det kostar arbetsgivaren administration, tid och resurser på att täcka upp personalbrist med SÄV istället för att anställa. Förhoppningen är att de ska inse hur osmidigt det är och lösa bemanningen på annat sätt”, svarade Kommunal Stockholm Mitt i ett mejl till Anna Nilsson.

Privat
Bara ett urplock av alla anställningsavtal som Anna Nilsson måste hålla ordning på som vikarie inom Bromma stadsdelsförvaltning.

Men principen att skriva anställningskontrakt för varje arbetspass skapar inte bara en administrativ ökning inom kommunen. Den riskerar också patientsäkerheten inom äldreomsorgen. Det menar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo

I en granskning av äldrevården i Bromma understryker Ivo att det nya reglerna gör så att vikarier inte får tillgång till dokumentationssystemen de behöver använda. Detta sker eftersom de bara anställs från dag till dag. Något som försvårar och begränsar personalens förmåga att jobba patientsäkert, enligt Ivo.

”De [förvaltningsledningen i Bromma, reds. anm.] hänvisar till nya Las-lagstiftningen som trädde i kraft 1 oktober där timanställda anställs på nytt inför varje arbetspass och de får därigenom inte rätt behörighet på sitt tjänstekort. Ledningen informerar att det är något som ses över i stadsdelen”, skriver Ivo i sin granskning.

– Det här handlar inte om att jag på något sätt vill bli inlasad i kommunen, menar Anna Nilsson. Jag tycker bara det är ett absurt exempel på hur administrationen ökar inom offentlig verksamhet och att ingen inom kommunen verkar reagera.

Proletären har sökt förskoleförvaltningen inom Stockholm stad, Kommunal i Stockholm samt Alexandra Mattson Åkerström (V) som är förskoleborgarråd i Stockholm. Via mejl svarar Vänsterpartiet:

”För Vänsterpartiet är det självklart viktigt med goda anställningsvillkor för personal i förskolan. Vi vill minska timanställningarna i staden och istället tillsvidareanställa vikarier i förskolan. Det är viktigt både för anställda och för barnens skull, och jag är glad för att det arbetet redan är igång i flertalet stadsdelar.”