Hoppa till huvudinnehåll
Av
Förskollärare

Från oss som bygger landet: Viktigt att se hela bilden i debatten om migration

När vi diskuterar invandringen och dess sociala konsekvenser är det viktigt att vi ser hela bilden. Annars lämnar vi fältet fritt åt högerkrafter.


Om vänstern vägrar se problemen med invandringspolitiken ger man Sverigedemokraterna och högern fritt spelrum. Det har med all önskvärd tydlighet visat sig i debatten om migrationen.

De här frågorna är oerhört känsliga. Det har jag upplevt länge i mina möten med människor, inte sällan från de partier som säger sig företräda arbetarklassen och de mest utsatta i samhället. Den som talar om problem som är kopplade till invandring blir lätt anklagad för att vara rasist och sverigedemokrat.

För mig är det självklart att de människor som Sverige har tagit emot från andra länder skall ha samma medborgerliga rättigheter som alla vi andra. Men de ska också ha samma skyldigheter.

Jag var kommunalråd i Uddevalla i nästan tre perioder. Bland mina ansvarsområden fanns integrationsfrågorna och jag besökte ofta de invandrartäta områdena i min kommun. Det jag såg oroar mig än idag.

Det talas inte tillräckligt mycket svenska på förskolorna vilket innebär att barn med annat modersmål inte får nog kunskaper i svenska för att klara skolan. Detta beror delvis på att det är svårt att rekrytera kvalificerad personal som behärskar svenska språket.

Att barnen inte klarar skolan är allvarligt och ett svek – skolan är en förutsättning för anställningsbarhet.

Jag har också mött människor som trots flera kurser i Svenska för invandrare (SFI) fortfarande inte talar svenska. Jag har mött de som trots att de har gått flera yrkesutbildningar ändå är kvar i arbetslöshet.

Jag har sett vedervärdiga seder och bruk som förts till Sverige. Hedersrelaterat förtryck som begränsar flickors och unga kvinnors liv, men som en del inom vänstern inte ens vill erkänna existerar.

Nyligen såg vi gängbråk mellan ungdomar här i Uddevalla. Gängbråk där majoriteten är invandrarungdomar och vars konsekvenser vi får betala med de gemensamma skattepengar som är avsedda bland annat för våra trygghetssystem. Just de system som givit nya svenskar en möjlighet att starta ett nytt liv här i Sverige.

Så här kan vi inte ha det.

Självklart har kriminaliteten sociala orsaker i det klassamhälle som är dagens Sverige. Vi ser hur också hur överklassen årligen stjäl 46 miljarder kronor från staten till skatteparadis runt om i världen. Pengar som hade behövts för att bygga skolor med likvärdig utbildning och bostäder som alla har råd att bo i, insatser som också skulle ge fler jobb.

Men kriminella handlingar kan aldrig ursäktas. Den som bränner upp sin grannes bil eller kastar sten på ambulanspersonal kan inte skylla på arbetslöshet eller utanförskap.

För mig är det självklart att dessa personer ska omhändertas. Polis och rättsväsende skall få de resurser de behöver och polisen skall finnas där människorna bor, ute i våra stadsdelar där de kan ge hjälp och skydd och har kunskap om vad som i händer i närområdet.

Att samhället inte klarar att upprätthålla lag och ordning tjänar högerkrafterna på. Samtidigt lämnar arbetarrörelsen fältet fritt med välmenande men verklighetsfrämmande paroller.

När vi diskuterar invandringen och dess sociala konsekvenser är det viktigt att vi ser hela bilden. Och agerar utifrån den.