Hoppa till huvudinnehåll

VVS:are kan gå ut i strejk mot arbetslivskriminalitet

Byggnads har varslat om strejk till den 24 maj för att få till ett bättre regelverk mot arbetslivskriminalitet i kollektivavtalet för VVS-branschen. ”Om förslumningen fortsätter riskerar hela branschen att vara i händerna på folk som bara vill göra snabba pengar”, säger rörmokaren Henrick Luthman.

Mattias Backteman jobbar som rörmokare i Örebro. Han menar att Byggnads måste sätta ned foten för att få bort arbetslivskriminaliteten inom VVS-branschen.
Erling Bronsberg

Byggnads har varslat om strejk inom installations- och VVS-branschen. Om ingen överenskommelse sker med arbetsgivarparten innan onsdag 24 maj kommer cirka 1500 VVS-arbetare och installatörer på flera företag och arbetsplatser runt om i landet att gå ut i strejk.

Byggnads strejkvarsel handlar inte om lönerna. Dessa är redan klara och landade i linje med det så kallade märket (löneökningen som bestämts av parterna inom industrin). Löneökningarna enligt märket innebär i praktiken reallönesänkningar på grund av inflationen.

Strejkvarslet handlar istället om förslumningen av arbetsmarknaden, där i synnerhet byggbranschen – inklusive VVS och installation – är synnerligen drabbad av problematiken.

Mattias Backteman jobbar som rörmokare i Örebro och menar att dagens kollektivavtal redan innehåller paragrafer som ska förhindra fusk och kriminalitet – problemet är att företagen inte följer reglerna.

– Arbetsgivare har krav på sig att kontrollera att allt går rätt till, men det sker inte… I slutändan handlar detta om att arbetsmiljöfrågor och säkerheten sätts ur spel inom hela branschen.

I grunden handlar problematiken om byggföretagens användning av underleverantörer (som möjliggörs via bilaga 7 i kollektivavtalet inom VVS-branschen). Ibland finns det flera underleverantörer i nedstigande led och detta gör att Byggnads får svårt att kontrollera exakt vilket företag som anlitas, samt vilka arbetare som utför arbetet. Och när ett fel uppdagas kan det redan vara försent att ta underleverantören på bar gärning.

– Jag tycker absolut att vi ska göra slag i saken och ta strid för villkoren. Facket måste stoppa exploateringen och förhindra att arbetare utnyttjas, säger Mattias Backteman till Proletären.

I februari tidigare i år drog sig Byggnads ur Forum för sund konkurrens, ett samarbetsforum skapat av byggföretagen för att diskutera fusket inom byggbranschen. Byggnads menade att samtal om arbetslivskriminalitet är positiva men att det samtidigt måste ske ett konkret arbete för att motverka utvecklingen – något som inte skett.

”Sanningen är att Forum för sund konkurrens har blivit en form av whitewashing. En ursäkt för att inte behöva agera i praktiken och på riktigt stå upp för de företag som riskerar slås ut av fuskarna. Byggföretagen lever inte som man lär och det är inte något vi kan ställa oss bakom”, skrev Byggnads i ett pressmeddelande.

Ytterligare en rörmokare som berörs av VVS-avtalet är Henrick Luthman från Vintrosa, strax utanför Örebro. Han delar bilden av att det finns väldigt många byggnadsarbetare som idag arbetar under dåliga och konstiga förhållanden.

– Den här utvecklingen har pågått länge, utan att det egentligen har hänt något. Om det fortsätter så här riskerar hela branschen att vara i händerna på folk som bara vill göra snabba pengar på andras bekostnad. Mycket av det vi kämpat för har gått tillbaka 40 år i tiden, säger Henrick Luthman.

Privat
Henrick Luthman jobbar som rörmokare och bor i Vintrosa, strax utanför Örebro.

Tror du att Byggnads kommer att gå från ord till handling och faktiskt gå ut i strejk?

– Nej, egentligen inte. Men jag hoppas verkligen det. Det finns en poäng att sätta ned foten och visa att facket inte accepterar en sådan här utveckling.

 

Uppdatering 2022-05-24:

Det blir ingen strejk för rörmokare och andra inom VVS-sektorn. Under onsdagsmorgonen kom Byggnads och motparten Installatörsföretagen överens om ett nytt kollektivavtal, som bland annat innebär starkare regelverk vid anlitande av underentreprenörer.