Hoppa till huvudinnehåll
Av

Guld och gröna skogar

Vi presenterar här några av de många, många löften som jasidans förespråkare gav 1994.


Lägg märke till hur samstämmigt överens jasidans socialdemokrater är med kapitalisternas företrädare. Tänk sedan över hur dagens Sverige och Europa ser ut och jämför detta med den bild som förespråkarna för EU-medlemskapet gav för tjugo år sedan.

Så framställs exempelvis EU som garant mot fascism i Europa. Inte för att vi ännu är där, men utvecklingen i länder som Ungern, Frankrike och Ukraina skrämmer, för att inte glömma SD:s tillväxt i Sverige.

Citaten är hämtade ur Folkrörelsen Nej till EU:s sammanställning ”Guld och gröna skogar” utgiven i december 1994.

Välfärden


”De allra flesta av våra lagar förblir opåverkade. Vi behåller till exempel hela vårt sociala trygghetssystem.”
Ja till Europa: Frågor och svar om EU, sid 12, 1994

”EU-medlemskapet ger oss möjlighet att försvara den ekonomiska basen för våra välfärdssystem och behålla en stark offentlig sektor. Sverige behöver inte försämra den sociala tryggheten eller vårt välfärdssystem på grund av ett medlemskap i EU. Moderaternas förhoppningar om att ett EU-medlemskap skall underlätta ett systemskifte är ogrundade och ska komma på skam.”
Socialdemokrater för EG/EU: Manifest för ett socialdemokratiskt Europa, sid 5

”Sverige får som medlem fortsätta att bestämma storleken på den offentliga sektorn och skatterna. Allt annat är skitsnack.”
Författaren Maria-Pia Boethius, citerad i Socialdemokrater för EU:s underlag inför partikongressen, 1994

”Rädslan för att den svenska välfärden kommer att försämras på grund av EG är ogrundad. Ett medlemskap i EG kan stärka den svenska ekonomin. Och det är bara med en stark ekonomi som vi kan behålla våra nivåer på sjukpenning, föräldrapenning och pension.”
Industriförbundet: Varför ska Sverige gå med i EU, sid 8, 1992

”Vårt välfärdssystem har inget med EU-medlemskap att göra utan med vårt eget lands ekonomi.”
Europea, Kvinnors röst om EU, sid 15, hösten 1994

Jämställdheten


”Ser man bortom nejsidans skrämselpropaganda, är det uppenbart att ett EU-medlemskap utvecklar den svenska jämställdheten och stärker svenska kvinnors ställning.”
Annika Åhnberg, fd riksdagsledamot (V) och aktiv i Nätverk för Europa i Göteborgs-Posten, 7 november 1994

”Det viktigaste för kvinnors frihet är rätten till arbete. Medlemskapet i EU ökar våra möjligheter att få jobb.”
Fredrika Ornbrant, Socialdemokrater för EG/EU i Ja eller nej det hänger på dej! sid 51, 1994

”Gemenskapen är alltså ingen ’kvinnofälla’. Att enskilda länder har en annan kvinnosyn än Sverige rår inte det europeiska samarbetet över och påverkar därför inte oss.”
SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen: EU på 10 minuter, sid 12, 1994

De fackliga rättigheterna
”Sverige har i förhandlingarna fått bekräftat att de svenska kollektivavtalen betraktas som fullgott medel att genomföra EG/EU-direktiv på arbetsmarknadsområdet. Den svenska arbetsmarknadsmodellen är således förenlig med ett EU-medlemskap.”
Utrikesdepartementets broschyr EU-avtalet, sid 25

”Det finns många exempel som visar att EU:s arbetsrättsliga lagstiftning har betydelse för oss i Sverige, eftersom de i vissa fall har längre gående regler med starkare krav. Vi väljer inte enbart EU för att vi tror att vi har något att tillföra – EU-medlemskapet skulle tillföra oss mycket.”
Wanja Lundby-Wedin (S), LO:s andre ordförande, i Facket och EG nr 6/94, sid 5

”Inget EG-land har försämrat arbetsvillkoren till följd av sitt medlemskap. Tvärtom har samtliga medlemsländer förbättrat och utvecklat sin sociala trygghet sedan EG grundades.”
SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen: Vad betyder EG för arbetslivet, sid 5

”Stärkt arbetsrätt på en gemensam europeisk arbetsmarknad som bland annat ger rätt till koncernfackligt arbete, respekt för kollektivavtal på nationell och europeisk nivå och konflikträtt över nationsgränserna.”
Socialdemokrater för EG/EU: Manifest för ett socialdemokratiskt Europa, sid 8

Arbetslösheten


”Medlemskapet skapar större benägenhet för både utlänningar och svenskar att investera i Sverige. Det betyder ökade ekonomiska aktiviteter och fler jobb.”
Göran Johnsson (S), ordförande i Metall i tidningen Nu gäller det! utgiven av jasidan hösten 1994

”Nya jobb kan bara skapas av konkurrenskraftiga företag i en stark ekonomi. Ett medlemskap i EG underlättar för Sverige att bekämpa arbetslösheten.”
Industriförbundet i broschyren Varför ska Sverige gå med i EG? sid 13, 1992

”Kampen för den fulla sysselsättningen, arbetsrätten och det goda arbetet kan inte längre föras enbart på nationell nivå. Bara om Sverige är medlem i EU kan vi framgångsrikt kämpa för full sysselsättning i Sverige.”
Socialdemokrater för EG/EU, Manifest för ett socialdemokratiskt Europa, sid 5

”För svensk del skulle ett EG-medlemskap ... inte innebära någon risk för att fler människor blir utan jobb.”
SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen: Vad betyder EG för arbetslivet? sid 7, 1994

Ekonomin


”Ett ja ger oss betydligt bättre förutsättningar för att klara jobben, ekonomin, välfärden, miljön.”
Ingvar Carlsson (S), statsminister i Sydsvenska Dagbladet, 12 november 1994

”Ett ja till EU skapar bättre förutsättningar för en god cirkel: ökade investeringar skapar fler jobb, fler jobb betyder ökad ekonomisk tillväxt och välfärd.”
Anders Scharp, styrelseordförande i Electrolux, Saab-Scania, SKF och Incentive i Expressen, 10 november 1994

”Vi kräver att EU ska ha lika ambitiösa mål för sysselsättning, välfärd och aktiv arbetsmarknadspolitik som för inflationsbekämpning, budgetunderskott och statskuld.”
Mats Hellström (S), EU-minister i LO-tidningen, 11 november 1994

”EU räknar med en kraftig ekonomisk tillväxt i alla medlemsländer sedan den inre marknaden nu blivit verklighet och gränshindren försvinner. Det leder till högre levnadsstandard för både kvinnor och män.”
SAF i skriften Rätt man i Europa är ofta en kvinna sid 8, 1994

Utrikespolitiken


”Vi bestämmer själva över alliansfrihet och neutralitet. Vi ska inte bli medlemmar i den västeuropeiska militära alliansen.”
Ingvar Carlsson, statsminister (S) i Västerås, 13 oktober 1994

”Vi röstar om EU, det är ingen militärallians. Alliansfrihet bestämmer vi själva över.”
Nätverk för Europa: Tidningsannons i Sydöstran, 12 november 1994

”I Maastrichtavtalet finns inga hinder för att varje land inom EU bibehåller kontrollen över sin säkerhetspolitik.”
Pierre Schori (S) i Aftonbladet sid 3, 19 april 1994

"Samtidigt kommer vår militära alliansfrihet att bestå. Det svenska försvaret förblir i svenska händer. Vi måste själva värna dess effektivitet och styrka.”
Margaretha af Ugglas (M) i Tidningen Ja, Moderaterna inför valet 1994

”EU är en garant för att vi ska slippa en ny Franco i Spanien eller en militärjunta i Grekland.”
Göran Johnsson (S), ordförande Metall och med i Socialdemokrater för EG/EU i Göteborgs-Posten, 13 november 1994

”Vi vill utveckla EU till en garant för stöd till Östeuropa och tredje världen.”
Socialdemokrater för EG/EU: Manifest för ett socialdemokratiskt Europa, sid 3 1994

Narkotikapolitiken


”Narkotikahandeln bryr sig inte om några nationsgränser. Ett kraftfullt samarbete länderna emellan, där handelspolitik vävs samman med polisarbete och sociala insatser är, såvitt jag förstår, mycket bättre än ett system där varje land bara tänker på sig själv.”
Widar Andersson, (S), riksdagsledamot i Nu gäller det! sid 15, tidning utgiven av jasidan hösten 1994

”När gränskontrollerna mellan EU-länderna är avvecklade frigörs resurser för att bekämpa gränsöverskridande kriminalitet. Istället för att vid gränserna krångla till det för sådant som är legalt, kan kraften ägnas åt att stoppa det som är illegalt.”
Carl Bildt, statsminister (M) i skriften Sverige och Europa, 1994