Hoppa till huvudinnehåll
Av

TISA-avtalet: Storföretag tar makten över offentliga tjänster

Ett nytt globalt handelsavtal, TISA (Trade In Services Agreement), förhandlas just nu i det tysta. Det väntas öppna upp för avregleringar av offentliga tjänster i en omfattning som vi aldrig tidigare sett.


2012 lanserade femtiotalet länder i Världshandelsorganisationen (WTO), däribland USA och EU-länderna, hemliga samtal om ett avtal om utökad avreglering av handel inom alla tjänstesektorer, inklusive offentliga tjänster som sjukvård, vatten- och energiförsörjning, utbildning, miljöskydd med mera.

TISA-avtalet väntas minska regeringarnas möjligheter att reglera, upphandla och erbjuda tjänster och begränsa de politiska möjligheterna att verka för sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål.

Enligt WTO:s Allmänna tjänstehandelsavtal (GATS) kan länderna välja vilka tjänster man vill avreglera. Enligt förslaget till TISA-avtal kommer länderna åta sig att avreglera upp till 90 procent av alla tjänstesektorer.

– Avtalet kommer att medföra lagändringar som styr alla typer av tjänster från målet att tjäna medborgarnas intressen till att tjäna privata utländska företags vinstintressen, säger Rosa Pavanelli, generalsekreterare för det globala facket för offentliganställda, PSI (Public Services International).

Det föreslagna avtalet är ett direkt resultat av ett lobbyarbete som utförts av transnationella koncerner inom bank, energi, försäkring, telekommunikationer, transport, vatten och andra tjänstesektorer.

Det kompakta hemlighetsmakeriet kring förhandlingarna är något som starkt kritiserats av PSI, som menar att storföretagen däremot kan fastställa dagordningen och får tillgång till möteshandlingarna.

– Vi är starkt kritiska mot dessa hemliga förhandlingar som syftar till att öka globala storföretags kontroll över offentliga tjänster och hindra de nationella regeringarnas möjligheter att reglera dessa, säger Rosa Pavanelli, PSI:s generalsekreterare.

I Sverige riktar Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter stark kritik mot att den svenska regeringen bidrar till hemlighetsmakeriet.

– Vi anser att förhandlingarna borde avbrytas omedelbart och börja om igen med ett nytt förhandlingsmandat. TISA ligger i linje med industrins strategi att via internationella handelsavtal underminera framtida möjligheter till avreglering på nationell nivå, säger Carl Schlyter till ECT Stockholm.