Hoppa till huvudinnehåll
Av
Gymnasielärare

TTIP – Handelsavtal för stormaktsbygge

Det transatlantiska investerings- och handelsavtalet TTIP handlar om avreglering och stormaktsbygge. Det klargjorde nyligen EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i Bryssel.


EU och USA förhandlar som bäst om ett ”transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar”. Projektet förkortas med bokstäverna TTIP. I EU-kommissionen är det handelskommissionären Cecilia Malmström, tidigare folkpartistisk EU-minister i Reinfeldts alliansregering, som håller i trådarna.

Veckorna innan jul höll Cecilia Malmström ett tal i Bryssel där hon förklarade EU:s ambitioner med TTIP. Bakom de högtravande orden döljer sig projektets verkliga syfte och innehåll. Talet ligger ute på EU-kommissionens hemsida.

Cecilia Malmström inleder med att poängtera att TTIP går bortom traditionella handelsfrågor om tillgång till varandras marknader. Tullarna mellan EU och USA är låga redan idag. Istället syftar TTIP till att få bort dolda handelshinder och regleringar.

I klartext betyder det att TTIP tar sikte på att avskaffa lagar och förordningar som på olika sätt försvårar kapitalisternas möjligheter att investera, bedriva verksamhet och tjäna pengar. I retoriken beskrivs det som att EU:s och USA:s regelverk ska harmoniseras och jämkas samman.

Cecilia Malmström bedyrar att förhandlingarna ska ske inför öppen ridå och att vare sig arbetsrätt, konsument- eller miljölagstiftning ska försämras. Men starka lobbygrupper ligger på och verkar för att storföretag på båda sidor om Atlanten ska få sin vilja igenom.

Ett av de mer kontroversiella inslagen i TTIP är den så kallade ISDS-klausulen som ger storföretagen rätt att stämma enskilda stater i händelse av att demokratiskt fattade beslut hotar deras investeringar. ISDS låter tvister avgöras i en internationell skiljedomstol utan insyn.

I höstas hotade Cecilia Malmström med att avgå ifall ISDS inte skulle tas med i TTIP. I talet före jul undvek hon klädsamt att nämna ISDS vid namn. EU-kommissionen har fått en överväldigande negativ respons på ISDS i sin nyligen publicerade webbenkät.

Cecilia Malmström klargör avslutningsvis att TTIP är ett strategiskt avtal. Hon hänvisade till Kina och tillväxtekonomiernas framgångar de senaste decennierna och uppmanade åhörarna att vända blicken österut:

”Rysslands aktiviteter i Ukraina har visat behovet av ett starkt Europa som kan stödja och sprida våra värderingar runt om i världen.”

Enligt EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström är TTIP Europas sätt att svara på dessa utmaningar:

”Genom att stimulera tillväxt. Det kommer att ge oss det starkaste argumentet för Europas inflytande utanför våra gränser: det faktum att vi har världens starkaste ekonomi.

Genom att uppmuntra USA att exportera sina nya gastillgångar. Det kommer att reducera världens, och Europas, beroende av rysk energi. Det ger oss mer frihet att svara på aggression.

Och genom att stärka vår allians med Amerika kan TTIP förnya vårt partnerskap att forma världen kommande decennier. Oavsett våra små skillnader delar EU och USA värderingar som demokrati, rättsstat, respekt för individen och öppna marknader. Dessa värderingar är värda att bevara.”

Att arbetare och konsumenter ska offra jobb, miljö- och skyddslagstiftning för att EU:s byråkrater ska kunna förverkliga sina stormaktsdrömmar låter inte som någon bra idé. TTIP måste stoppas och skrotas innan det hinner beslutas och träda ikraft.
Fakta

TTIP – Handelsavtal för stormaktsbygge

TTIP
 • Transatlantic Trade and Investment Partnership.
 • Avtal med syfte att öppna USA:s och EU:s marknader för varandra.
 • T ex ska varor som godkänts för försäljning i USA automatiskt få säljas i EU.
 • Ska möjliggöra offentlig upphandling mellan regionerna.
 • Leder till att frihandel sätts före miljö- hälso och djurskyddsstandard.
 • LO är inte motståndare till TTIP, men är “beredda att offra” avtalet om inte ISDS stryks.
ISDS
 • Investor-State Dispute Settlements.
 • En del av TTIP-avtalet, som bl a LO är kritiska till.
 • Innebär att företag kan stämma enskilda stater vars lagar påverkar företagets vinst negativt.
 • Enligt en nyligen publicerad rapport från EU-kommissionen är storföretagen positiva till att inkludera ISDS i TTIP, medan småföretag är mer skeptiska.
 • I ett offentligt samråd om klausulen kom 150 000 svar in, varav 97% är kritiska.