Hoppa till huvudinnehåll
Av

Hamnstrejk för Portugal

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk tisdag 4 februari. Strejkaktionen som pågår landet runt mellan kl 08.00-10.00 är beslutad tillsammans med hamninternationalen IDC-europa vilket betyder att liknande aktioner den dagen kommer att äga rum över hela Europa.


I över ett års tid har de portugisiska hamnarbetarna kämpat mot uppsägningar av ordinarie hamnarbetare som ersätts av inhyrda bemanningsanställda från en av hamnarbetsgivarna nybildad pool. Det handlar om ett kvalificerat försök att dumpa i första hand löner och i förlängningen de hyggliga arbetsvillkor som de organiserade hamnarbetarna under lång tid tillkämpat sig.

De inhyrda arbetarna är inte organiserade i någon av Portugals två hamnfackföreningar. De är inte heller registrerade hamnarbetare vilket är ett brott mot FN-organet ILO:s konvention 137 som Portugal har ratificerat.

– Främst handlar det om att stoppa spridningseffekten. Redan ser vi hur arbetsgivare i Norge börjar härja på samma sätt som i Portugal. Också i Sverige är en liknande situation under uppsegling i Södertälje hamn, säger Eskil Rönér, ordförande i Hamnarbetarförbundet.

Sympatistrejken på tisdag är en viktig markering från Hamnarbetarförbundet som organiserar merparten av Sveriges hamnarbetare. Redan för ett drygt år sedan rapporterade Proletären om den segdragna hamnstriden i Risavika-terminalen utanför Stavanger i Norge där de i norska Transport organiserade hamnarbetarna strider för sin företrädesrätt till lastnings- och lossningsarbete med gällande kollektivavtalsenliga löner.

Liknade strid är under uppsegling i Södertälje hamn vilket Proletären lär återkomma till.