Hoppa till huvudinnehåll
Av

Kampstämningen finns kvar – hamnarbetare möttes i Liverpool 20 år efter strejken

Förra veckan samlades hamnarbetare från ett flertal länder i Liverpool till 20-årsminnet av det bittra avskedandet under pågående strejk av samtliga 500 arbetare i hamnen.


Det var en lokal facklig strid som utvecklades till en omfattande och flerårig internationell solidaritetskamp där medlemmarna i Svenska Hamnarbetarförbundet kom att spela en viktig roll. I slutändan förlorade hamnarbetarna i Liverpool sina jobb. Men hamnarbetare världen över vann en ny kämpande internationell organisation, IDC, som kunde formeras på en konferens i Göteborg 1999 under värdskap av Svenska Hamnarbetarförbundet.

Några av de svenska hamnarbetare som spelade en roll i dåtidens solidaritet med kampen i Liverpool var nu på plats. De berättar om ett möte som inte gick i nostalgins tecken utan istället tog sin utgångspunkt i dagens fackliga kamp och som gav hopp om ännu starkare arbetarkamp framöver.

– Det blev ett viktigt möte då höga representanter för såväl IDC, som Svenska Hamnarbetarförbundet tillhör, och ITF, där Svenska Transportarbetarförbundet ingår, enades i ett uttalande om att gemensamt söka påverka sina medlemsorganisationer att samarbeta i kampen mot outsoursing som hotar säkerhet och arbetsförhållande i hamnar världen runt, säger Björn A Borg pensionerad hamnarbetare och före detta ordförande i Hamnarbetarförbundet.

Björn A Borg satt tillsammans med Jimmy Nolan, strejkledaren i Liverpool, ordförande på konferensen i Göteborg som ledde till bildandet av IDC. Den drygt 70-årige Jimmy Nolan ledde också förra veckans möte och blev det ett kärt återseende kampkamraterna emellan.

• Hur värderar du i dagens ljus konflikten i Liverpool för 20 år sedan?
– De 500 som fick sparken förlorade sin kamp. Men genom det internationella nätverk de byggde så bildade vi IDC. Utan det steget hade vi hamnarbetare idag varit i en betydligt värre situation globalt, säger Björn A Borg.

– Sedan ska du veta att de strejkande i Liverpool tydligt uttryckte att i deras ögon är medlemmarna i Svenska Hamnarbetarförbundet hjältar. Det var vi som satsade rejält och i solidaritet åstadkom fungerande blockad i mot ACL, det rederi som mest trafikerade Liverpool. Det var kul att få en sådan uppskattning som inte minst riktar sig till våra medlemmar i Göteborg.

På plats i Liverpool fanns från Sverige också Martin Berg, från Göteborgs hamn och Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse, Peter Shaw, pensionerad hamnarbetare från Helsingborg och tidigare IDC:s koordinator för Europa och Bosse Johansson, kommunist och pensionerad hamnarbetare från Göteborg.

När kampen i Liverpool hade pågått i nio månader deltog Bosse Johansson i juni 1996 på ett strejkmöte i Liverpool och rapporterade om hur Göteborgs hamnarbetare i solidaritet blockerar ACL-båtar. Någon vecka senare spreds hans berättelse från kampen i Liverpool i vårt land genom artiklar i Proletären.

– Det var upplyftande att åter vara på plats i de kämpande hamnarbetarnas förnämliga lokaler. Också idag fanns en kampstämning där samtalet och talen handlar om arbetarklassens roll i den samlade attack som den nyliberala kapitalismen på bred front driver mot inte bara hamnarbetare världen över utan mot hela den globala arbetarklassen, säger Bosse Johansson.

På mötet förra veckan deltog ledande företrädare för hamnarbetarfack som Jordi Aragunde, från spanska Coordinadora och Paddy Crumlin från MUA i Australien. Dessa två sitter också i ledningen för de två internationalerna som organiserar hamnarbetarfack världen över, Aragunde som coordinator för IDC och Crumlin som ordförande i ITF.

Från ITF-anslutna MUA i Australien som är indraget i en kamp mot avskedanden kom en delegation på 7-8 mestadels unga hamnarbetare under ledning av Chris Cain. Ray Familathe från ILWU på USA:s västkust och Ken Riley från ILA på USA:s östkust är namnkunniga företrädare för stridbara fackförbund.

Från England deltog Len McCluskey och Tony Woodhouse som leder Unite the Union som numera organiserar hamnarbetare sedan det gamla korrumperade TGWU, som för 20 år sedan fullständigt svek de strejkande i Liverpool, lagts ned. I Liverpools hamn där svartfötter tog jobben i strejken består numera arbetsstyrkan av nyanställda ungdomar, såväl män som kvinnor. Här bedriver Unite ett viktigt organisationsarbete under ledning av Tony Nelson och Terry Teague, två av hamnarbetarna från strejkkommittén 1995.

Genom detta finns det åter shop stewards, fackliga företrädare, i Liverpools hamn. Så går arbetarkampen vidare, så länge kapitalistisk utsugning består.
Fakta

Kampstämningen finns kvar – hamnarbetare möttes i Liverpool 20 år efter strejken

Hamnarbetarstrejken i Liverpool 1995-1998
  • 28 september 1995 avskedades alla 500 hamnarbetare i Liverpool. Deras brott var klasssolidaritet med tjugo avskedade kamrater. Stuveribolaget var fast beslutet att krossa den sista hamnarbetarfackföreningen i högerns Storbritannien.
  • Striden började 25 september när fem unga arbetare som vägrade arbeta övertid utan ersättning omgående avskedas när de efter ordinarie arbetstid lämnade båten. Femton kamrater gick spontant i solidaritetsstrejk och upprättade nästa dag en ”picket-line”, strejkvakt.
  • Sedan alla arbetare avskedats tog hamnbolaget in strejkbrytare och ”smittat” gods från Liverpool fraktades på fem av Atlantic Container Lines båtar båtar som bland annat anlöpte Göteborg.
  • u Enligt Thatchers antifackliga lagar var strejken olaglig. Facket TGWU vände medlemmarna ryggen och uppmanade alla att bryta strejken.
  • Hamnarbetarna i Liverpool sökte då stöd från klassbröder världen över. Störst stöd fick de från Svenska Hamnarbetarförbundet som under hela hösten 1996 blockerade ACL:s båtar i Göteborg.
  • Konflikten pågick till 1998 och slutade med att arbetarna i Liverpool förlorade jobbet.
  • Men internationellt vann hamnarbetarna en viktig seger när en konferens i Göteborg 1999 med fackliga representanter från flera kontinenter beslutade att gå vidare och bilda den kämpande hamninternationalen IDC, International Dockworkers Council.