Hoppa till huvudinnehåll
Av

”Kortare arbetsdag är en arbetsmiljöfråga”

– När så många medlemmar vill ha kortare arbetstid är det Kommunals sak att driva det, menar Eva Kärrman, ordförande i Kommunal väst.


– Det handlar om att orka med både arbetsliv och privatliv, säger Eva Kärrman.

När Proletären träffar Kommunal västs ordförande är försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Göteborg avslutat sedan en dryg månad tillbaka men debatten om arbetstiden lever i allra högsta grad.

Under januari debatterades sextimmarsdagen i Göteborgsposten och Eva Kärrman argumenterade för kortare arbetstid för sina medlemmar inom vård och omsorg.

– I grunden är det en arbetsmiljöfråga. Det sliter så mycket att jobba i de här verksamheterna idag att något måste göras.

Hon menar också att det handlar om att lyssna in vad medlemmarna själva vill.

– Inför Kommunals kongress förra året var det väldigt många som motionerade om kortare arbetstid, och då blir det en sak för Kommunal att driva.

Vad gäller försöket på Svartedalen är Eva Kärrman i grunden positiv men tycker att det var för kort.

– Det går att se att sjuktalen har sjunkit lite men hur mäter man de mjuka värdena, som att de boende får mer kvalitetstid eller att de anställda orkar ta en promenad efter jobbet? Vilka effekter får det på lång sikt att barn får föräldrar som orkar mer och är gladare? Sådant går inte att mäta i pengar redan nu.

Hon är kritisk till att projektet inte innebar någon ökning av personaltätheten. Det blev inte fler händer vid läggning och frukost och hon menar att det finns en risk för att en kortare arbetstid ska betalas med högre intensitet.

– På operation på Sahlgrenska jobbar de sex timmar på vardagar, men där har de ersatt rasten med måltidsuppehåll. Det är jag kritisk till.

Inom vård och omsorg som bemannas dygnet runt måste man vid en arbetstidsförkortning också lösa hur arbetspassen ska förläggas. På Svartedalen fick personalen ett arbetspass som slutade först vid elva på kvällen och de som bodde långt från arbetsplatsen var hemma väldigt sent.

– Annars är de flesta av våra medlemmar på Svartedalen nöjda med försöket. Inte minst de som jobbar deltid och fick en rejäl löneökning.

Eva Kärrman har själv ett helt yrkesliv som undersköterska bakom sig och menar att vården har förändrats de senaste åren på ett sätt som direkt påverkar undersköterskornas arbetsmiljö.

– Patienterna och de boende är så svårt sjuka idag. Livslängden ökar och fler är multisjuka. Inte minst hemtjänstpersonalen skulle behöva bättre arbetsvillkor. Idag pratar vi om så kallad samvetsstress, att vi går hem från jobbet och känner att vi inte har hunnit göra allt vi borde göra. Det pratade vi aldrig om när jag började inom vården.

Eva Kärrman känner också en oro för kvaliteten på vården i det stressade samhället. Att rekryteringsbehovet inte kommer att kunna fyllas.

– Många inom vård och omsorg är femtiotalister som snart ska gå i pension, samtidigt som vi inte fyller på med unga. Och det handlar om arbetsvillkoren. Att vi lägger schema på samma sätt som på sextiotalet och att de delade turerna kommer tillbaka. Det är inte ett modernt arbetsliv för unga människor. För att inte tala om lönesättningen.

– Vi skulle behöva ingjuta hopp i de unga så att de ser vården som ett framtidsyrke.

Som en del i satsningen på vårdarbetarnas arbetsmiljö vill Eva Kärrman att Kommunal ska driva kortare arbetstid som ett centralt krav igen. Samtidigt menar hon att kravet är komplext eftersom Kommunal också måste driva rätten till heltid och höjda löner.

Hon är tveksam till att förkorta arbetstiden avtalsvägen, eftersom många medlemmar då skulle få avstå lönehöjning. Arbetstidsförkortning genom lagstiftning är att föredra.

– Vi betalar redan ett högt pris för den dåliga arbetsmiljön, både fysiskt och psykiskt. Vi betalar ekonomiskt när vi går ner i arbetstid för att orka och vi får superdåliga pensioner.

– Alla vill ha bra vård och det kostar. Det är inte bara några yrkesgrupper som ska stå för det. Och vad blir det för vård när det offentliga behandlar sina anställda så illa att personal själva blir patienter? Det offentliga borde vara föregångare som arbetsgivare.

• Har du fått några reaktioner på dina inlägg i debatten?
– Främst från borgerligt håll och de är ju emot arbetstidsförkortning av princip. Det finns också medlemmar i Kommunal som inte jobbar i vården som undrar om det verkligen är arbetstidsfrågan Kommunal ska driva. Men när vi har så många medlemmar som vill det här, så är det min sak att driva det.
Fakta

”Kortare arbetsdag är en arbetsmiljöfråga”

Kommunal och arbetstiden
  • Kommunal drev kravet på sex timmars arbetsdag fram till 2006 då ledningen valde att istället fokusera på rätten till heltid och högre löner.
  • Beslutet fattades efter en medlemsundersökning 2005 som förbundsledningen valde att tolka som att intresset för arbetstidsförkortning var svalt hos medlemmarna.
  • I själva verket tyckte bara var tionde medlem att 40 timmars arbetsvecka var lagom. 71 procent tyckte att arbetsveckan borde vara 35 timmar eller kortare.