Hoppa till huvudinnehåll

Lärare sparkades efter kritik mot friskolesystemet

– Jag får lämna in dator och nycklar direkt och blir följd till dörren, berättar läraren Magnus Ekblom som sparkades från privata Sjölins gymnasium efter att han skrivit kritiska artiklar om marknadsanpassad skola.


I nio år har Magnus Ekblom arbetat på Sjölins Gymnasium i Stockholm, en friskola ägd av företaget Academedia. Kampen för en god arbetsmiljö utgör en stor del i hans lärarroll. Magnus Ekblom är styrelseledamot i Lärarnas Riksförbunds Stockholmsdistrikt. Sedan början av sin tjänst på skolan har han varit med och drivit en fackklubb, där han även är skyddsombud.

– Skolans brister har varit stora. Vår klubb har varit mycket drivande, men ofta fått arbeta med frågor som egentligen inte rör facket. Exempelvis med läromedel till elever och att de ska få den undervisningstid de ska. Det är alltid en hård kamp om resurser, berättar Magnus Ekblom för Proletären.

Från att ha varit en arbetsplats med stora brister och där kollektivavtal negligerades, har skolan under dessa år fått ett lyft. Trots det återstår flertalet problem, vissa så allvarliga att Arbetsmiljöverket kontaktats. Åtgärdsplaner har upprättats, men aldrig uppfyllts. I höstas tillträde en ny rektor och verksamhetschef på skolan.

– Från att ha varit en fungerande skola gick det bara nedåt. Under första samverkansmötet med de nya tillträdda slet de upp det lokala tidsavtalet som reglerar antalet undervisningstimmar. Vi bad om en pedagogisk förklaring. Något mer samverkansmöte blev det inte.

Indraget av antalet timmar visade på att vinsten går före elevintresse, något Magnus Ekblom länge varit kritisk till. Tillsammans med sin kollega Göran Drougge är han med i föreningen Elevintresse före vinstintresse.

– Tillsammans har jag och Göran skrivit flera debattartiklar där vi kritiserat den marknadsanpassade skolan. Vi har aldrig attackerat vår enskilda skola utan systemet, företagen som driver dem, i stort. Det finns inga argument för att det rådande friskolesystemet fungerar.

Förmodligen var det dessa debattartiklar och den tidigare kontakten med Arbetsmiljöverket som ledde till upptrappning på arbetsplatsen.

– I slutet av september blev jag inkallad till rektorn. Hon menar att jag inte går att samarbeta med. Jag hinner inte ens slutföra mina lektioner utan blir avstängd direkt. Det lokala fackombudet ringer mig, avstängningen förklaras ogiltig. Jag får komma tillbaka till jobbet nästa dag.

Rektorns agerande mot Magnus Ekblom framstår som grundlöst. Under sina nio år på skolan har han skött sig klanderfritt och är omtyckt av både elever och kollegor.

– Efter den dagen springer rektorn konstant utanför mitt klassrum. Hon kontrollerar mig för att hitta en anledning till att sparka mig. Om jag nu skulle ha misskött mig och haft samarbetssvårigheter, varför finns det då ingen handlingsplan?

Kontrollen sker också när skolans fackklubb håller möte. Flertalet gånger rör sig rektorn utanför lokalen. Hon frågar deltagarna vilka frågor som diskuterats. Dagen efter mötet kallar Lärarnas Riksförbund till förhandling om Magnus Ekblom.

– Det är jag, mitt regionala fackombud, rektorn och en från Academedias personalavdelning. Rektorn säger att det inte finns någon framtid för mig på skolan. Ombudsmannen protesterar, det finns inget skäl till uppsägning.

Magnus Ekblom blir erbjuden en årslön mot att han slutar på skolan, men också för sin tystnad.

– Jag är mitt i livet med barn. Jag kan inte bara dra till Thailand. Lärarbristen är stor på grundskolan och till viss del på gymnasiet, men med mina ämnen religion och samhällskunskap är det tvärtom. Jag trivs med mina klasser och vill jobba kvar. Jag tackar nej.

Magnus Ekblom fortsätter sitt arbete. I november håller skolans fackklubb årsmöte. Före mötet påstår rektorn att Magnus Ekblom står utan stöd från medlemskåren för att bli omvald som skyddsombud. Efter mötet begär Academedia att få se protokollet.

– Varför i helvete vill de ha det? Men här kan de läsa att jag blivit omvald till skyddsombud av en enig kår. Dagen efter, den 21 november, kallar en arg rektor in mig på sitt kontor. Mitt fackombud är med mig när hon ger mig omedelbart avsked. Jag får lämna in dator och nycklar direkt och blir följd till dörren. Jag får inte ens en chans att ta med mig mina tillhörigheter.

Nu råder besöksförbud på skolan för Magnus Ekblom. Rektorn kallar in resterande kollegie till möte där hon berättar att Magnus Ekblom och hon har valt att gå skilda vägar. Flertalet lärare påpekar osanningen, han har blivit avskedad. Rektorn säger att de inte får berätta det för eleverna, då det kan skapa oro.

– Min kollega Göran vägrar ljuga och informerar om situationen. Han blir inkallad till möte med arbetsmiljöchefen som menar att Göran är ett arbetsmiljöhot. Göran blir avstängd med en timme på sig att samla ihop sina saker och lämna lokalerna. Om inte ska polisen komma och släpa ut honom. Göran stannar kvar. Ingen polis kommer.

Nu står både Magnus Ekblom och hans kollega utan arbete. Magnus Ekbloms avsked förvandlas till ett varsel. Han blir kallad på ytterligare ett möte med Academedias personalchef. Rektorn närvarar inte.

– Personalchefen påstår att det finns en stor lunta med dokumenterade händelser som visar att jag misskött mig, till exempel att jag arbetsvägrat, agiterat politiskt för elever och hotat dem. Allt är lögn. Ännu en gång försöker de köpa mig, men med två årslöner. Men jag tänker inte sälja mig efter alla grova anklagelser.

Fram till den 8 december var Magnus Ekblom avstängd från skolan. När Proletären pratar med honom har ännu en förhandling hållits. Varslen har blivit till förflyttning till en annan Academediaskola. Vårterminen stundar, men någon tjänstebeskrivning har han ännu inte fått.

– Jag har en väldig ångest inför det nya jobbet. På den här skolan finns ingen facklig organisation som kan företräda mig. Inget kollegialt nätverk har jag heller. Academedia kan fortsätta sprida lögner och anklaga mig. Jag är totalt utelämnad.