Hoppa till huvudinnehåll
Av

MTR kräver lojalitet i uppförandekod

MTR har infört uppförandekoder för de anställda och uppmanar arbetskamrater att ange varandra.


Det Hongkongbaserade kollektivtrafikbolaget MTR försöker tvinga på sina svenska anställda en uppförandekod, eller som bolaget säger: ”code of conduct”. Uppförandekoder innebär något nytt som svenska fackföreningar tidigare inte behövt ta ställning till.

Uppförandekoden är på nästan 40 sidor och bolaget rekommenderar att de anställda också läser den 70-sidiga engelska uppförandekod moderbolaget i Hongkong givit ut.

MTR driver idag, genom dotterbolaget MTR Nordic, Stockholms tunnelbana och pendeltågstrafik samt kör fjärrtåg mellan Stockholm och Göteborg. Inom en nära framtid vill man bli mycket större i Sverige.

Ännu är det väl inte många andra företag i Sverige som vågar kräva av de anställda att de ”har en skyldighet att i alla lägen anmäla misstanke om överträdelse eller faktiska överträdelser som inte är förenliga med våra värderingar”.

Misstanke om överträdelse räcker alltså för att en anställd ska ange en arbetskamrat. Och vilka är för övrigt MTR:s värderingar?

Pendelklubben, den klubb inom fackförbundet Seko som organiserar pendeltågens arbetare, har i över 15 år krävt att kollektivtrafik ska bedrivas i offentlig regi utan vinstintresse. Detta strider definitivt mot MTR:s värderingar. Bolaget skulle ju inte överleva om inte politiker i olika länder gjorde det motsatta till pendelklubbens krav.

Men MTR:s krav går länge än så:

”Du är delaktig i varumärkesbyggandet och ambassadör för MTR och de värderingar vi står för både när du är på arbetet och som privatperson”.

Den gemensamma kultur MTR talar om i uppförandekoden kan för de anställda bli en rädslans och uppgivenhetens kultur. Mer gemensam än så är den inte.

Uppförandekoden kräver också lojalitet på sociala medier:

”Information du förmedlar ska vara korrekt och får inte misskreditera MTR. Använd gärna sociala medier, till exempel bloggar, Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, diskussionsforum, men tänk på att sådan användning inte får strida mot MTR:s intressen och din anställning”.

Medborgare som deltar i samhällsdebatter vill alltså MTR tolerera endast på sina egna villkor. Och i uppförandekoden från Hongkong är man ännu hårdare. I den förbjuds de anställda att ha kontakt med media. De skall istället alltid vända sig till företagets PR-avdelning.

I MTR:s svenska uppförandekod nöjer sig bolaget med att rekommendera anställda att hänvisa journalister till bolagets presstjänst.

Naturligtvis förstår MTR att utan hot kommer man ingenstans och förklarar att överträdelse mot uppförandekoden kan resultera i disciplinära påföljder. Sedan fortsätter man med att öppna för angiveri:

”Vi kommer inte att genomföra sanktioner i någon form mot en medarbetare som på ett ansvarsfullt sätt och i god tro informerar personer i ansvarig ställning om en överträdelse av uppförandekoden eller tillämpliga lagar. Din anmälan kommer att hanteras konfidentiellt.”

Så om du har en fackligt eller politiskt aktiv ovän på jobbet som inte delar uppförandekodens vision att ”MTR ska bli ett globalt ledande företag”. Ja då kan du ställa till ett helvete för denne och du utlovas anonymitet när du gör det.

På svensk arbetsmarknad idag märker fackliga företrädare som vågar ta kamp att motparten nu ofta ifrågasätter och omtolkar allt i ett kollektivavtal. Så gör även MTR när de påstår att uppförandekoden står i samklang med kollektivavtalets paragraf om allmänna åligganden. Paragrafen lyder så här:

”Anställningsförhållandet ska grunda sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska tillvarata och främja arbetsgivarens intressen samt iaktta diskretion såväl inåt som utåt i företagets angelägenheter”.

Skrivningen är usel, den ställer flera krav på de anställda men inga på arbetsköparen. Inte heller borde någon anställd rimligen kunna tvingas att alltid främja arbetsköparens intressen.
Det finns till exempel hundratals exempel i Sverige på att dennes intresse inneburit nedläggning och arbetslöshet för de anställda och flytt till låglöneländer av verksamheten. De anställdas intressen har vägt lätt när de ställts mot bolagets intresse av ökad vinst.

Och på vilket sätt ger denna paragraf MTR rätt till den tankekontroll av de anställda som bolaget hävdar att det har?

MTR är en jätte som totalt omsätter över 30 miljarder. Bara under första halvåret 2017 gjorde bolaget en vinst på 6,1 miljarder kronor. Nu vill man fortsätta att växa i det Sverige som blivit ett av de mest avreglerade länderna när det gäller kollektivtrafik.

Det är faktiskt så att i superkapitalistiska Hongkong äger regeringen 75 procent av MTR. I Sverige är konkurrensen större mellan olika privata bolag.

MTR:s ordförande Frederick Ma besökte Stockholm i höstas och i en intervju med Svenska Dagbladet tog han upp just detta och den växande spårtrafiken här när han listade fördelarna med Sverige.

Så MTR lär få fler anställda i Sverige de kommande åren. Bolagets code of conduct kommer att vara kvar och vilket blir då de anställdas bästa försvar?

Varför inte en egen men helt annorlunda uppförandekod som behåller kravet att kollektivtrafik ska drivas i offentlig regi utan vinstintresse och tar upp vikten av sammanhållning och att i varje läge försvara de arbetskamrater som hotas eller trakasseras?

Lasse Simmons