Hoppa till huvudinnehåll

Skånska S-kvinnor kräver 30-timmarsvecka

Till helgen håller S-kvinnor kongress i Karlstad. En av de motioner som behandlas kräver att förbundet aktivt ska driva frågan om 30 timmars arbetsvecka.


Det är S-kvinnors distrikt i Skåne som har motionerat om kravet på 30-timmarsvecka. I en debattartikel i Kristianstadsbladet presenteras arbetstidsförkortning som en feministisk reform. ”Att förändra samhällets reproducerande och orättvisa strukturer kräver en omfördelningspolitik som tar hänsyn till både makt, tid och kapital. Dessutom måste rätten till fritid återigen bli en politik som Socialdemokraterna och särskilt det Socialdemokratiska kvinnoförbundet driver.”

Sedan den senaste stora arbetstidsförkortningen i Sverige 1973, då 40-timmarsveckan infördes, har socialdemokratin lagt frågan på is. Fackföreningarna har hävdat att rätten till heltid och höjda löner ska komma före kortare arbetstid, utan att låtsas om att för många kvinnor skulle en sänkt normalarbetstid innebära både heltid och höjd lön.

I S-kvinnors nuvarande program finns heller inga konkreta krav på 30-timmarsvecka. Kortare normalarbetstid berörs mer som en framtidsvision för kvinnors livskvalitet och hälsa: ”S-kvinnor menar att det växande framtida konsumtionsutrymme som följer av ökad produktivitet bör kunna tas ut i form av kortare daglig arbetstid.”

S-kvinnor i Skåne argumenterar nu för att kravet på kortare arbetstid måste drivas aktivt tillsammans med andra krav som stärker kvinnans ställning på arbetsmarknaden, så som heltid, höjda löner och individualiserad föräldraförsäkring.