Hoppa till huvudinnehåll
Av

Vänsterpartiet i Göteborg fuskar med sextimmarsdag

I Göteborg går Vänsterpartiets kommunalråd Mats Pilhem i spetsen för att på prov införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Stig Berlin, undersköterska inom den kommunala hemtjänsten i Lysekil där han också representerar Kommunistiska Partiet i kommunfullmäktige, är kritisk.


Försök med arbetstidsförkortning ska göras på någon utvald enhet inom äldreomsorgen och det ska finansieras med redan tilldelade medel och utan några nyanställningar.

Idén är förankrad i de tre styrande röd-gröna partierna och beslutet har redan klubbats i kommunstyrelsen, där de borgerliga partierna inte oväntat sa blankt nej. Vänsterns utspel i Göteborg har blivit vida spritt i press och etermedia.

Vi är minst sagt skeptiska. Att minska arbetstiden på ett sjukhem och inte skjuta till mer resurser och fler händer i en redan underbemannad verksamhet låter mest som ett skämt, eller kanske snarare som skämt valfläsk.

För att låta en person med erfarenhet belysa frågan ringer vi Stig Berlin, undersköterska inom den kommunala hemtjänsten i Lysekil där han också representerar Kommunistiska Partiet i kommunfullmäktige.

• Förra året skrev du en motion till Kommunals kongress om att förbundet ska arbeta för sex timmars arbetsdag. Hur ser du på Vänsterpartiets kommunalråd Mats Pilhems utspel i Göteborgs kommun?
– Visst är det bra att frågan om sex timmars arbetsdag diskuteras offentligt. För arbetarklassen och kanske alldeles särskilt för kommunanställda vårdarbetare är arbetstidsförkortning ett i högsta grad angeläget krav. Det var därför jag skrev motionen som antogs av Kommunal Västs sektion Lysekil där jag är sekreterare.

• Du sitter också som ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil där Kommunisterna har tre mandat. Ni för en aktiv arbetarpolitik men har inte motionerat om sextimmarsdag i fullmäktige?
– Nej, utan vi har drivit frågan om kommunanställdas rätt till heltid och om mer resurser till vården. Vi är för lite folk, bemanningen är för snål och då menar vi kommunister att det är dessa krav vi i första hand måste driva.

– Sedan är det ju så att arbetstidsförkortning i kommunerna är svår att driva på kommunpolitisk nivå. Det måste lösas centralt genom att staten lagstiftar om sextimmarsdag och skjuter till pengar för nyanställningar. Utan mer resurser så skulle en kommunalt införd sextimmarsdag tvinga de anställda att göra lika mycket som på åtta timmar, om nu inte vårdtagarna ska hamna i kläm.

Det blir tyst i telefonen en stund. Stig Berlin tar sig en kort funderare och så förklarar han att utan resurstillskott så ser han bara ännu en möjlighet.

– Det skulle vara att vi går ner i arbetstid och sänker vår egen lön, så som många av mina arbetskamrater gör redan idag. Det är det enda alternativet om man som i Vänsterpartiets förslag ska förkorta arbetstiden utan att skjuta till några nya resurser.

– Visst ska vi ha kortare arbetstid, men då måste vi sänka heltidsmåttet, det sade jag för drygt ett år sedan när vår motion från Lysekil diskuterades på representantskapet i Kommunal Väst. Då blir det ingen motsättning mellan rätt till heltid och att få tid för välbehövlig vila för de kommunanställda. Att jobba med människor i vården är så tufft psykiskt och fysiskt att vi måste ha kortare arbetstid.

• Hur hade ni kommunister i Lysekil agerat i fullmäktige om något annat parti föreslagit att införa sextimmarsdag?
– Här i stan hade vi sagt att det är ju jättebra, men då måste vi ha fler händer i vården. Allt annat är ju en fräckhet mot de vårdanställda och mot vårdtagarna.

– Jag jobbar själv heltid i hemtjänsten och jag vet hur svårt det är att hinna med allt som skall göras. Hur skall det då fungera om vi skall göra samma jobb på kortare tid.

– Då ska du veta att man hela tiden pressar tiderna när det gäller bistånd. Man minskar till exempel tiden det får ta för att duscha en vårdtagare och alla kringtider.

– Tanken med sextimmarsdag är att vi ska vara mer utvilade, vilket Mats Pilhem också hävdar. Men det verkliga resultatet med Pilhems förslag lär istället bli att personalen får springa mer.

– Arbetarna får helt enkelt betala en arbetstidsförkortning med mer stress och tuffare arbetsmiljö.

• Men blir du inte för negativ mot Vänsterpartiet nu? Kommunistiska Partiet reser i sitt program sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Att det ger ökad livskvalitet för arbetarna.
– Jag har ju tydligt sagt att idén som sådan är jättebra, men den kan inte drivas igenom i en kommun utan att det tillförs mer pengar och anställs mer personal. Detta måste finnas med i paketet annars är risken stor att konsekvensen av sextimmarsdagen blir som vilken nedskärning som helst.

– En så viktig fråga får inte fuskas bort och dödas genom att den behandlas utan verkligt allvar.

– Glöm inte att Kommunisternas program tydligt kräver en lagstadgad normalarbetsdag på sex timmar med bibehållen lön som betalas genom den produktivitets-ökning som skett under de 95 år som gått sedan åttatimmarsdagen infördes.