Hoppa till huvudinnehåll
Av
Chefredaktör

Förbjud normal affärsverksamhet!

Ännu en gång avslöjas de rikas skatteflykt och hur finansbolag genom räntesnurror och skatteplanering undanhåller miljarder från beskattning. Att de inte tar i med hårdhandskarna är en skam för det regeringsparti som kallar sig för ett arbetarparti.


Det Investorkontrollerade bolaget Mölnlycke Health Care har undanhållit nästan 1,1 miljarder kronor i skatt, enligt SVT Nyheters avslöjande. Genom skatteplanering och räntesnurror skickas vinster runt inom koncernen som räntor för att sedan plockas ut i något skatteparadis.

Det rör sig om många hundra miljoner, kanske miljarder, i utebliven skatt. Pengar som hade kunnat gå till välfärd, pensioner, bostäder eller varför inte till mottagande av flyktingar.

Investor försvarar sin skatteplanering med att det är ”normal affärsverksamhet”. De har naturligtvis rätt. Alla stora finansbolag måste göra vad de kan för att maximera vinsterna i den tuffa konkurrensen med de andra bolagen.

Ibland lyckas de hålla sig inom lagens ramar, ibland måste de tänka på lagen och ibland får de helt enkelt fuska. Att ägarrepresentanterna är lite klädsamt kritiska och talar om ”ojusta” företag och ”goda samhällsmedborgare” är ett spel för gallerierna. Ägarnas intresse är ju att bolagens vinster maximeras.

Den förra alliansregeringen och Anders Borg försökte strama åt lagen. Två gånger.

Även liberaler inser det ohållbara i att finansbolagen inte betalar skatt. Om inte annat måste ju deras skyhöga politikerlöner bekostas. Men lagåtstramningarna framstår som vägkoner för skatteplanerarna att enkelt runda.

Så länge den ekonomiska politiken i grunden går ut på att göra det så bekvämt för kapitalisterna som möjligt kan inga lagar i världen förhindra deras skatteplanering. Själva spelet är riggat från första början.

I en marknadsekonomi där varje politiskt beslut tycks gå ut på att skapa ett så bra ”företagsklimat” som möjligt är det bara för kapitalisterna att hota med flytt eller nedläggning så lyder både höger- och vänsterregeringar blint.

Det är dags för regeringen att ta det enorma problem som kapitalisternas skattesmitning är på allvar. Av med silkesvantarna, på med hårdhandskarna!

Om skatteplanering och räntesnurror är ”normal affärsverksamhet? Ja, då får vi förbjuda ”normal affärsverksamhet”.

Hotar de med att flytta? Expropriera dem. Svårare än så är det inte.