Hoppa till huvudinnehåll

"Brexit skakar hela EU"

– Vi är väldigt glada över resultatet. Förhoppningsvis ger det en ketchupeffekt, säger Jan-Erik Gustafsson från Folkrörelsen Nej till EU. Proletären träffar honom två dagar efter att britterna röstat för ett Brexit.


På midsommaraftons morgon vaknade vi som inte suttit uppe och vakat in röstsiffrorna till nyheten att britterna röstat för att lämna EU, ett mycket glädjande besked för varje EU-motståndare.

Ett midsommar- och Brexitfirande senare träffar Proletären Jan-Erik Gustafsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

– Resultatet var lite oväntat men vi är väldigt glada. Förhoppningsvis kommer det ge en ketchupeffekt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. EU-projektet är skakat, säger en nöjd Jan-Erik Gustafsson.

Det är andra tongångar än de som ljudit i massmedia alltsedan det brittiska folket hade mage att rösta fel om elitens EU-projekt. I SVT:s extrainsatta sändningar på midsommarmorgonen var det likvaka. Där lyste såväl EU-motståndare som glada miner med sin frånvaro. Begravningsstämningen låg tung över studion och det var en bister statsminister som talade till folket från presskonferensen på Rosenbad.

Resultatet i Storbritannien var inte vad Stefan Löfven hoppats på, men det påverkar inte hans orubbliga tro på EU-samarbetet. Ett samarbete som behöver utvecklas och bli bättre, men som i sig ger bättre förutsättningar för fler jobb och ökad tillväxt, enligt Löfven.

Jan-Erik Gustafsson är av annan uppfattning.

– Grunden för hela EU-projeketet är ju den nyliberala politiken som är grundlagsfäst. Hur ska man kunna leverera fler jobb samtidigt som man följer EU:s åtstramningspolitik?

Leverera är ett verb som har upprepats flitigt på sistone. Nytillträdda EU-ministern Ann Linde är en som säger att EU måste börja ”leverera”. Tidigare EU-ministern Birgitta Ohlsson en annan.

– Väldigt många säger att EU nu måste börja leverera och ta folkets misstro och missnöje på allvar, men det är ju det de inte har gjort.

En stor del av diskussionen kring Brexit har handlat om att det bara skulle vara högerpopulister och rasister som velat ha ett utträde. Jan-Erik Gustafsson menar istället att det är de övriga partiernas uppslutning bakom EU-politiken som bäddat för höger-extremisternas framgångar.

– De traditionella partierna har öppnat vägen för extremnationalisterna och gett dem ett för stort utrymme. De låter sverigedemokrater och le penister utnyttja det folkliga missnöjet över att välfärden skärs ner och arbetslösheten ökar, eftersom de själva har sålt sig till den nyliberala åtstramningspolitiken.

– EU-parlamentarikern Marita Ulvskog menar till exempel att om de konservativa i EU-parlamentet hade stött de socialdemokratiska parlamentarikernas syn på utstationeringsdirektivet hade inte Storbritannien röstat för att gå ur. Hon sitter fast i den där EU-parlamentarismen och tror att det går att göra något genom EU-parlamentet och ger Sverigedemokraterna öppningen att säga ”riv upp utstationeringsdirektivet istället”.

Jonas Sjöstedts reaktion på Brexitomröstningen har varit att kräva att Sverige omförhandlar villkoren med EU och att ett socialt protokoll skrivs in i EU-fördraget.

– Det är en stor illusion att EU skulle kunna bli ett ”socialt Europa”. Nu kommer det här igen med det sociala protokollet som Europafacket tog fram och som sossarna inte ville driva inför beslutet om Lissbonfördraget, det skulle komma efteråt.

– Men det sociala protokollet är en illusion. För om man skulle få igenom det, vilket är fullkomligt osannolikt, då skulle de sociala frågorna bli överordnade EU:s fyra friheter – fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital – och det går bara inte.

Jan-Erik Gustafsson påpekar att den del av den brittiska fackföreningsrörelsen som kampanjade för ett utträde säger samma sak, att talet om ett ”socialt Europa” är bedrägeri.

Labourledningen och det socialdemokratiska TUC, brittiska LO, stödde till skillnad från de radikala fackförbunden stanna-sidan, bland annat med argumentet att EU skulle vara ett skydd för arbetsrätten. Jan-Erik Gustafsson håller inte med.

– Hur kan man argumentera för det när man ser hur de slänger folk i fängelse i Spanien och åtalar strejkande arbetare? Och Hollande som tog initiativ till att åtala Goodyear-arbetare i Frankrike. Kan EU då garantera bättre arbetsrätt? Det är fullständigt vansinnigt.

Folkrörelsen Nej till EU vill ha en folkomröstning om EU-medlemskapet även i Sverige, ett krav som Kommunistiska Partiet också driver.

– Ett grundläggande problem med folk-omröstningkampanjen både i Storbritannien och i Sverige är att folk är väldigt okunniga om EU-projektet. Eliten har inte velat ha någon diskussion för ju mer kunskaper folk får om EU-projektet desto mer kritisk blir man.

– I diskussionen efter folkomröstningen i Storbritannien är det inte någon som tagit upp grunderna för projektet, det handlar bara om vad som händer på börsen och vilka effekter ett Brexit får för företagen. Det är upp till oss i folkrörelsen och motståndarorganisationerna att se till att vi får en ordentlig debatt.

Jan-Erik Gustafsson pratar om den grundlagsfästa ekonomiska politiken och om artikel 2 i EU-fördraget om unionens värden, och hur illa den stämmer med den praktiska politiken.

– EU driver en imperialistisk politik för att utvidga sina marknader. TTIP är en del av det. Associationsavtalen som EU har med Ukraina, Israel och nordafrikanska länder är för att man ska kunna utvidga sina marknader. Artikel 2 i de här associations-avtalen har de bara satt dit för att de ska framstå som försvarare av mänskliga rättigheter. Det stora flertalet av artiklarna i associationsavtalen är för att EU ska få tillgång till marknaderna. För det kan man till och med delta i kuppverksamhet, som i Ukraina.

Jan-Erik Gustafsson tror att svenska folket skulle rösta för ett utträde om de fick chansen och fick sätta sig in i vad EU-projektet handlar om.

– Jag har varit lärare. Jag tror att ett kunnigt folk också är ett klokt folk, de säger nej till EU.