Hoppa till huvudinnehåll
Av
Chefredaktör

Otryggheten är inte alternativ fakta

Många kvinnor upplever att Sverige har blivit otryggare. Rasisterna skyller på invandringen och liberalerna säger att allt är bra. Vem har egentligen rätt?


Egentligen borde det ju vara bra. Överallt diskuteras våldtäktsstatistik, sexuella övergrepp och kvinnors otrygghet. Äntligen tas problemet på allvar.

Men vilka är det egentligen som plötsligt är så bekymrade över kvinnors otrygghet? Är det inte samma typer som brukar näthata kvinnor, hävdar att våldtäktsoffer får skylla sig själva, är mot rätten till abort och tycker att kvinnor ska förpassas till köket?

Samma höger som hyllar Trump – som anklagas för våldtäkt mot sin exfru och inte direkt är känd för sin progressiva kvinnosyn – går plötsligt i bräschen för kvinnors trygghet.

Den andra sidan då? Har vår hyllade feministiska regering och den liberala ”vänster” som alltid sagt sig stå på kvinnornas sida äntligen satt ner foten för att göra upp med otryggheten och övergreppen?

Nej, präktiga medelklassliberaler är istället upptagna med att peka ut rasisterna – tillsammans med alla andra som är oroliga för utvecklingen i Sverige – som lögnare.

Sverige är tryggast i världen. Världens mest jämställda land med världens mest feministiska regering!

Så hur ser verkligheten ut?

Enligt den årliga Nationella trygghetsundersökningen känner sig 31 procent av Sveriges kvinnor ganska eller mycket otrygga i sitt eget bostadsområde om kvällarna. Det är en ökning med sex procentenheter på ett år och den största ökningen sedan mätningarna började 2006. 12 procent känner sig så otrygga att de undviker att gå ut om kvällarna.

Tre procent av Sveriges kvinnor uppger att de under 2015 utsatts för ett sexualbrott. Det är mer än en fördubbling jämfört med för tre år sedan, då 1,4 procent uppgav samma sak.
Enligt BRÅ tyder det på att 140.000 allvarliga sexuella övergrepp ägde rum i Sverige 2015. 384 grova sexuella övergrepp per dag. 16 övergrepp i timmen.

Sant är att Sverige kommit längre än de flesta länder i jämställdhet, inte minst när det gäller lagstiftning mot sexualbrott och våldtäkter. Det är en av anledningarna till att Sverige placerar sig i topp i världen sett till antalet anmälda våldtäkter. Fler kan och vågar anmäla.

Trots det har otryggheten ökat och sexualbrotten blivit fler. Så låt oss ta tjuren vid hornen. Är det invandringen som är orsaken till det ökade antalet sexualbrott?

Det enkla svaret är nej. Sverige var inget jämställt och tryggt paradis innan de första större grupperna invandrare kom till Sverige i mitten av 1900-talet. Men bara de mest naiva av präktiga liberaler kan hävda att invandring inte skulle föra med sig några problem.

På kort tid har ett stort antal unga män, ofta från fattiga förhållanden eller krigszoner, kommit till Sverige som flyktingar. Kaoset i den avreglerade asylmottagningen, den totala avsaknaden av integrationspolitik, den rådande bostadsbristen och arbetslösheten har hänvisat många av dessa män till gator och torg, där en del hamnar i missbruk och kriminalitet.

Invandrare och barn till invandrare är överrepresenterade bland de som misstänks för brott, inklusive sexualbrott. Orsakerna kan vara många men kanske främst att fattiga, unga män – som är överrepresenterade bland invandrare – alltid varit överrepresenterade vid våldsbrott och sexualbrott.

Där fattigdom växer kommer otryggheten öka och övergreppen bli fler. I den moderna kapitalismen skapar porr, prostitution och en sexualiserad konsumtionskultur synen på kvinnor som varor att konsumera.

Det är inte Åkesson och Trump som rört ihop den häxkittel av kvinnofientlig nyliberalism och fattigdom som nu håller på att koka över i såväl USA som i Europa. Det är etablissemangets partier, från förment socialdemokratisk vänster till konservativ höger, som är skyldiga.

De har stött krigen i Mellanöstern som skapat våldet, misären och flyktingströmmarna. De har monterat ned välfärden och slagit sönder den sociala tryggheten. De har skapat ett omänskligt samhälle där kvinnor gjorts till varor och objekt.

Otryggheten är ingen alternativ fakta. Inga vackra ord om mänskliga rättigheter, humanism och skimrande liberala värderingar kommer att göra den nyliberala kapitalismen till ett tryggt samhälle för kvinnor.